Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

İngilizce Öğretmenliği (MA)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Kuzey Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu-YÖDAK ve Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylanan İngilizce Öğretmenliği yüksek lisans programı, ilköğretim, öğretim ve üniversiteler gibi öğretim kurumlarında çalışma olanağı sağlar. Bu yüksek lisans programı, İngilizce Öğretimi alanında kuramsal ve uygulamalı çalışmaları içermekte; öğrencilerin alana ilişkin bilgi ve araştırma becerilerini kazanmalarını; alanlarında ulusal ve uluslararası yapılan çalışmaları izleyerek araştırma yöntemlerini İngilizce öğretimi alanında uygulayabilecek konuma gelmelerini ve yeniliğe açık bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. İngilizce öğretmenliği yüksek lisans programı,
• Yabancı dil olarak İngilizceyi öğretme becerilerini geliştirmeyi,
• Alana ilişkin bilgilerini geliştirmelerini ve İngiliz dersleri için müfredat hazırlama becerisi kazanmalarını
• Yabancı dil öğretiminde araştırma yapabilmelerini,
• Etkili İngilizce öğretimi yapmak üzere gerekli araştırmalar yapabilmelerini
• Yabancı dil öğretimine güncel yaklaşımlardan yaralanabilmeyi öğrenmelerini
• İngilizce öğretiminde yeni teknikleri uygulamalarını ve etkili sınıf içi etkinlikleri oluşturabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Eğitim Olanakları

İngilizce Öğretmenliği yüksek lisans programımızda çeşitli ülkelerden öğrecilerimiz vardır. Dersliklerimizin tümünde web tabanlı kaynak ve öğrenmeyi geliştirme de katkı sağlayan dokunmatik panel panolar bulunur. Üniversitemizin kütüphanesinde programımızın ilgili kaynak ve kitaplarına özel bir birim vardır. Program derslerimize ek olarak, öğrencilerimiz ilgili alanlardan profesyoneller ile farklı konferanslar, çalıştaylar ve seminerler ile buluşarak paylaşımlarından yararlanırlar. Öğrencilerimiz istedikleri ders dışı etkinliklere ve projelere katılabilme fırsatına sahip olurlar.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

İngilizce öğretmenliği yüksek lisans mezunları, çeşitli alanlarda çalışabilirler. Bunlar arsında müfredat oluşturma, öğretmen yetiştirme, ilköğretim, orta öğretim ve özellikle yükseköğretim kurumlarında İngilizceyi öğretme konusunda yetkin bir uzman olarak çalışma gibi görevler yer alır. İngilizce öğretmenliği yüksek lisans mezunları, doktora programlarına devam ederek kariyerlerini geliştirebilirler. Öğretim Kurumlarında öğretmenliğin yanında, yönetici, sınav hazırlama uzmanı, çevirmen olarak çalışabilirler. Bu mezunlar, çeviri bürosu, yabancı dil dershanesi gibi özel kurumlar açıp çalışabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
SECOND LANGUAGE ACQUİSİTİON

Ders Kodu

ELTE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
This course studies diverse foreign or second language teaching methods and how they differ from one another from the perspective of approach, design, and procedure. It provides students with insights into the characteristics of each method and enables them to choose an appropriate procedure for a specific context and deliver their lessons accordingly. The course covers the teaching of language items (pronunciation, vocabulary, grammar, and discursive features, the development of four macro language skills (listening, speaking, reading, writing), the realization of language functions, and the development of language strategies. Students will be able to compare traditional and communicative approaches and carry out research into teaching English as foreign or second language Teaching.
İKİNCİ DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

ELTE505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, çeşitli yabancı ya da ikinci dil öğretim yöntemlerini ve bu yöntemlerin yaklaşım, tasarım ve ders işleme süreci açısından birbirlerinden nasıl ayırdedildiklerini inceler. Öğrencilerin her yöntemin özelliklerine ilişkin bilgi edinmelerini, verilen bir ortama uygun ders işleme tekniğini seçmelerini ve derslerini buna göre işlemelerini sağlar. Yöntembilim dersi, dil birimlerinin (telaffuz, sözcük bilgisi, dilbilgisi ve söylem bilgisi) öğretmeyi, büyük ölçekli dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) kazandırmayı, dil işlevleri doğrultusunda söylem oluşturmayı ve dil stratejilerinin geliştirilmeyi içerir. Öğrenciler, geleneksel ve iletişimsel yaklaşımları karşılaştırabilecek ve İngilizcenin yabancı veya ikinci dil olarak öğretimini araştırabilecektir.
SEMİNAR

Ders Kodu

ELTE590

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu seminer dersi, yüksek lisans programındaki öğrencilerin çalışma alanında araştırma becerilerini geliştirmelerini sağlamak ve tez yazmaya hazırlamak amacıyla müfredatta yer almıştır. Öğrencilere tezin bölümleri, her bölümün özellikleri ve tez önerisi ile ilgili bilgi verilir. Öğrenciler, tez konusunu belirler, tez danışmanıyla iş birliği içinde çalışır, ilgi duydukları alanda alan yazın taraması yapar, konuyla ilgili bir problem belirler ve araştırma hipotezlerini formüle eder. Tez danışmanlarının rehberliğinde tez önerilerinin hazırlanması üzerinde çalışırlar. Her öğrenci tez önerisini sunar, öğretim üyesinden ve sınıf arkadaşlarından geri bildirim alır ve nihai taslağı hazırlar.
SEÇMELİ

Ders Kodu

ELTE5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

ELTE5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

ELTE5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

ELTE5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

ELTE5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
THESİS

Ders Kodu

ELTE500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
Bu derste, öğrenciler danışmanları ile birlikte çalışarak bilimsel bir çalışma planı hazırlayacaklardır. Öğrenciler tez konularını belirlerken literatür taraması yapacak ve araştırma tasarımlarını belirleyeceklerdir. Öğrenciler, tüm dersleri geçtikten sonra 3. yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak zorundadırlar. Veri toplamadan önce üniversiteden etik kurul onayı alınmalıdır. Onay alana kadar öğrencilerin tezlerinin ilk iki bölümünü yazmaları ve tez danışmanları ile sürekli iletişim halinde olmaları ve geri bildirim ve düzeltme önerileri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeleri gerekmektedir. Dönem sonunda öğrenciler, çalışmaları başarılı olursa 'P' alırlar. Tezlerini tamamladıktan sonra jüri önünde savunurlar.

Seçmeli Dersler

TEACHİNG ENGLİSH TO YOUNG LEARNERS

Ders Kodu

ELTE516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, küçük yaşta İngilizce öğrenenlere özgü gereksinimler üzerine odaklanır. Bazı konular, küçük yaşta yabancı dil öğrenenlerin bilişsel gelişimleri, dikkat sürelerin ve duyuşsal alanın önemi de dahil olmak üzere öğrenme biçemleri açısından öğretim tekniklerini çocuklara uygun şekilde uyarlamayı içerir. Çocuklara İngilizce öğretiminde önemli konular ve zorluklar ele alınacak ve tartışılacaktır. İngilizce öğretiminde kaynaştırma ve İçerik ve Dil Bütünleştirmeli Öğrenme gibi konular öğretilir ve önemli araştırma sonuçları sunulur. Çocuklarda dil gelişimi en önemli konulardan biridir. Buna dayalı olarak dilbilgisi, öykü anlatımı, resimli kitaplar, drama, teknoloji ve kültürlerarası anlayış eğitimi gibi konular örneklerle verilir ve bu konuları sunumu için kullanılabilecek olası materyaller üzerinde durulur. Ders, çocuklarla ölçme ve değerlendirme teknikleri olarak kullanılabilecek çeşitli ölçme yöntemleri ve portfolyo kullanımı da içerir.
CURRİCULUM DESİGN AND EVALUATİON

Ders Kodu

ELTE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, öğretmenlerin sınıf uygulamalarını, ders araç-gereçlerini, ders kitaplarını, dil programlarını ve öğretmenleri değerlendirmek için olanak sağlar. Bu derste müfredat tasarımı, müfredat geliştirme ve değerlendirme; sınıfta öğretme ve öğrenmenin temel yönleri olan “değerlendirme sürecinin ‘ne’, ‘kim’, ‘ne zaman’ ve ‘nasıl’ çerçevesi kullanılarak söz konusu değerlendirmenin boyutları derinlemesine ele alınır. Gerektiğinde öğrencinin öğrenmesini geliştirmek ve en üst düzeye çıkarmak için müfredatı yeniden tasarlamanın yollarının saptanmasını sağlar. Bu derste, müfredat tasarım ve değerlendirme ilkeleri tartışılacak ve öğrencilerin müfredat ilke, politika ve uygulamalarını analiz etmeleri ve değerlendirmeleri için gerekli araçlar sağlanacaktır.
LANGUAGE TESTİNG

Ders Kodu

ELTE506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, ilgili alan yazına odaklanarak dil testindeki önemli konuları irdeler, öğrencilere dil testi içeriğini tasarlamada pratik deneyim, dil testi alanında daha geniş bir araştırma bilgisi (mevcut araştırma makalelerine dayalı) ve bunların yanında dil testinin toplum-kültürel değerler ile etik değerlere yönelik bilgi sağlar. Bu ders, geçerlilik, güvenilirlik, derecelendirme ölçekleri, etik konular, anlama becerilerin (dinleme ve okuma) ve üretme becerilerin (konuşma ve yazma) değerlendirilmesi, sınav hazırlama ve uygulama teknikleri, sınav süreçleri ve soru maddelerinin değerlendirilmesi konularını ele almayı amaçlamaktadır. Bu ders, dil sınavı, sınav sorularını oluşturma ve sınav sonuçlarını analiz etmeye ilişkin uygulama çalışmalarını kapsar.
APPLİED LİNGUİSTİCS FOR LANGUAGE TEACHERS

Ders Kodu

ELTE521

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Dersin içeriği, farklı dil kuramlarını ve bu kuramların yabancı ya da ikinci dil öğretimi ve öğrenimine yansımasını, uygulamalı dilbilim kavramlarını ve temel alan yazınını kapsar. Bu ders, dil öğrenenlerin birinci ve ikinci dil edinimi sürecinde karşılaştıkları sorunların çözümüne odaklanır. Bu dersi alan öğrenciler, aşağıda belirtilen uygulamaları yapabilecektir: (1) dil incelemelerine yönelik farklı dilbilim yaklaşımlarının dil öğretimi üzerindeki etkilerini açıklayabilecek, (2) Birinci ve ikinci dilin temel özelliklerini karşılaştırabilecek, (3) ikinci dil öğrenenlerin olası sorunlarını tanımlayabilecek, (4) hata analizi yapabilecek, (5) uygulamalı dilbilimde yer alan temel kavramları açıklayabileceklerdir.
RESEARCH METHODS İN ELT

Ders Kodu

ELTE513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, yabancı ya da ikinci dil eğitimi ile ilgili araştırmalara odaklanır ve yüksek lisans öğrencilerinin ELT alanında yayınlanmış araştırmaları eleştirel bir şekilde değerlendirmelerini ve kendi araştırma çalışmalarını tasarlamalarını sağlamayı amaçlar. Bu derste, dil öğretimi ve öğrenimi üzerinde durulur, İngilizce ööğretimi alanında bir dizi kuramsal, uygulama ve etik konuları incelenir. Araştırma tasarımına oluşturma, deneysel araştırma yürütme ilkeleri gibi konular incelenir. Ayrıca yabancı dil sınıflarında araştırma yapmak için gerekli nicel ve nitel yöntemler irdelenir ve araştırma tasarımı, veri toplama araçları, nicel ve nitel veri analizi yöntemleri gibi konular ele alınır. Öğrenciler, yayınlanmış araştırmaları değerlendirir, araştırma raporu yazarak araştırma yapma deneyimi kazanır.
DİSCOURSE ANALYSİS

Ders Kodu

ELTE509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin amacı, dilin işlevlerini (diğer bir deyişle dilin ne için kullanıldığını) ve anlamın farklı bağlamlarda, farklı işlevleri yerine getirmek doğrultusunda nasıl oluşturulduğunu araştırmaktır. Ders, dilin cümle düzeyinin üzerindeki yapılara odaklanır ve sözlü ya da yazılı söylemin sözlüksel, dilbilgisel, işlevsel ve yapısal özellikleri açısından analizini yapar. Ayrıca, bu bilim dalı; kültürel, durumsal ve metinsel bağlamların söylemin oluşturulması ve söylemin çözümlenmesi üzerindeki etkisi ile ilgilenir. Söz edimleri kuramı, budun yöntembilim, etkileşimsel toplum dilbilim, iletişim budunbetim ve varyasyon kuramı gibi söylem çözümlemesine yönelik temel yaklaşımlar bu dersin kapsamında yer almaktadır.
LİTERATURE İN TEFL

Ders Kodu

ELTE510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, farklı edebi metinlerden örneğin; çocuk edebiyatı, şiir, kısa öykü ve kısa oyunlardan oluşan yazınsal yapıtlardan öğrencilerin derledikleri kendi portfolyolarını kullanarak edebiyat yoluyla İngilizceyi öğrenmekten zevk almalarını sağlamayı amaçlayan ve bunların sınıfta kullanma yollarının inceleyen uygulamalı bir derstir. Bu ders metinsel yapı ve dil kullanımı, edebi metinlerde dil kullanımı ve okuyucunun yorumu için bir arka plan sunacaktır. Ders ayrıca edebiyat ve dilin nasıl bütünleştiği dahil olmak üzere edebi çalışmalar üzerinde durur. Öğrencilerin bu metinler aracılığıyla sözlü, yazılı ve konuşma becerilerini geliştirmeleri sağlanacaktır. Ayrıca edebiyat yoluyla eleştirel düşünme becerilerini geliştireceklerdir. Bu derste, tarihsel ve kültürel açıdan önemli edebi metinlerden oluşan çağdaş eserlerden yararlanılır.
SHORT STORY ANALYSİS

Ders Kodu

ELLE509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders kısa öyküye tarihsel bir arka plan sunar ve öğrencilerin kısa öyküleri analiz etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Edebi analiz ve yorumlama becerisini geliştirmek ve kısa öykü geleneklerine aşinalık oluşturmak için kısa öykülerin okunması, tartışılması ve yazılı analizine odaklanır. Seçilen öyküler, özellikle üretken ve etkili olan Amerikan geleneğine vurgu yapılsa da, çeşitli edebi geleneklerden alınır. Ayrı bir edebi tür olarak kısa öykünün tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır. Dünyanın her yerinden örnekler incelenecek. Bu ders, bir edebi tür olarak kısa öyküyü on dokuzuncu yüzyıldan günümüze kadar inceler. Kısa öykülerin seçiminde bazı kriterler göz önünde bulundurularak dünyanın farklı ülkelerinden bir seçki oluşturulur.
LİTERARY AND CULTURAL STUDİES

Ders Kodu

ELLE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Ders, çeşitli eleştiri eğilimleri ve kültüre özgü konuları temel alarak çeşitli edebi metinlerin analizine odaklanır. Ders, başlıca çağdaş edebiyat kuramlarını, her birinin anahtar kavramlarını inceleyecek, temel kuramsal ve yorumsal yöntemleri analiz edecek, bunları edebi metinlerde uygulayacak ve örnekleyecek, ayrıca farklı yorum stratejilerini karşılaştıracaktır. Edebi eserlerden uyarlanmış filmler ve diğer belgeseller incelenecektir. Seçilen filmler sınıf içi ve sınıf dışı izlenerek farklı teoriler göz önünde bulundurularak incelenecektir. Edebiyat ve kültür arasındaki ilişki ve ilgili kuramların farklı edebi türlereler ilişkisi tartışılacak ve ilgili filmler buna göre yorumlanacaktır. Filmler yorumlanırken öğrencilerden gönümüz konuları ile bağlantı kurmaları ve kendi kültürlerinin de ışığında yeni bakış açısı geliştirmeleri istenecektir.
TEACHING LANGUAGE SKILLS I

Ders Kodu

ELTE333

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, dil öğretimin genel ilkleri, değişik dil öğretim yöntemlere göre ders planı oluşturma tekniklerini, ders planı hazırlama ve sınıf içi etkinlikler konusunda pratik önerileri, dinleme, konuşma, sesletim, okuma, yazama, sözcük bilgisi ve dilbilgisi öğretiminin farklı evrelerini ve tekniklerini; dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen gruplar için geliştirilmesini; farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve tekniklerini, dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileriyle ilgili ders planı hazırlama ve uygulamayı, dil işlevleri ile ilgili ders planı hazırlama ve uygulamayı içermektedir. Bu dersin önemli işlevlerinden biri, öğrencilere ders öğretme, sınıf yönetimi, sınıf etkinlikleri etkili hale getirme becerilerini kazandırmaktır
METHODOLOGY I

Ders Kodu

ELTE254

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

3
Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme (bilişsel, duyuşsal ve devinişsel hedefler), öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar (sunuş yoluyla öğretme, buluş yoluyla öğrenme, araştırma soruşturma yoluyla öğrenme, programlı öğretim, proje tabanlı öğrenim, işbirlikli öğrenme, yapılandırmacılık gibi yaklaşımlar); etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğretmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi; öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri, öğrencilerinin eğitim ve öğretime yönelik temel bilişsel kavramlara hakim olarak, öğretim planı tasarımına uyarlayabilmesi, öğretme ortamının fiziksel özellikleri.
SPECİAL STUDİES I

Ders Kodu

ELTE570

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste, öğrenciler bir öğretim üyesinin gözetiminde bir konu seçilir ve seçilen konu üzerinde çalışırlar. Ders seçiminin ardından ders izlencesi, bu derse kayıt yaptıran öğrenciler ve ders öğretim elemanı işbirliği içinde düzenlenir.
LİTERATURE AND LANGUAGE

Ders Kodu

ELLE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders ağırlıklı olarak edebi söylem üzerine odaklanmaktadır. Metinsel yapı ve dil kullanımı, edebi metinlerde dil kullanımı ve okuyucunun yorumu için bir arka plan sunmayı amaçlar. Ders ayrıca edebiyat ve dilin nasıl bütünleştiği dahil olmak üzere edebi çalışmalar üzerinde durur. Bu ders, tarihsel ve kültürel açıdan önemli edebi metinlerin bir seçkisinden oluşan eserleri incelemektedir. Öğrencilerin bu metinler aracılığıyla sözlü ve yazılı becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. Öğrenciler, İngilizce yazılmış çeşitli edebi metinleri bağlamsal kullanımlarında analiz edebilecek ve edebi metinler aracılığıyla eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirebileceklerdir. Derste kullanılan edebi eserlerin seçimi önem arz etmektedir. Seçilen örnekler hem çağdaş ve hem klasik eserlerden oluşmalıdır.
TEACHING LANGUAGE SKILLS II

Ders Kodu

ELTE334

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ELTE303 dersinin devamı olan bu ders, dil öğretimin genel ilkleri, değişik dil öğretim yöntemlere göre ders planı oluşturma tekniklerini, ders planı hazırlama ve sınıf içi etkinlikler konusunda pratik önerileri, dinleme, konuşma, sesletim, okuma, yazama, sözcük bilgisi ve dilbilgisi öğretiminin farklı evrelerini ve tekniklerini; dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen gruplar için geliştirilmesini; farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve tekniklerini, dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileriyle ilgili ders planı hazırlama ve uygulamayı, dil işlevleri ile ilgili ders planı hazırlama ve uygulamayı içermektedir. Bu dersin önemli işlevlerinden biri, öğrencilere ders öğretme, sınıf yönetimi, sınıf etkinlikleri etkili hale getirme becerilerini kazandırmaktır
METHODOLOGY II

Ders Kodu

ELTE323

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

STYLİSTİCS

Ders Kodu

ELLE505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, metinlerin, özellikle edebi metinlerin dilbilimsel bir bakış açısıyla incelenebileceği bazı yolları ele alan disiplinler arası bir derstir. Dersin amacı, öğrencilerin edebi metinlerin etkilerini nasıl elde ettiklerini açıklamak için dilbilimsel analiz kullanmalarını sağlamaktır. Söylem analizi, edimbilim, anlambilim ve edebiyat çalışmaları gibi alanları kapsar. Öğrencilerin sözlü ve yazılı metinlere metin analizi uygulamalarına yardımcı olmayı amaçlar. Bu derste, eserler deyişbilimin kullandığı metin inceleme araçları kullanarak deyişbilimin edebi eserler ve kültürel üretimlerle olan ilişkisine dikkat edilecektir. Bu ders ayrıca dilsel seçimler yoluyla iletişimsel etkilerin nasıl elde edildiğini gösterecektir. Öğrenciler derste öğrendikleri çeşitli deyişbilim araçları ile farklı yazarların eserlerini bu araçları kullanarak irdeleyebileceklerdir.
DİL EDİNİMİ

Ders Kodu

ELTE208

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Birinci ve ikinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım); ana dil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri; durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi, sınıf içi ikinci dil etkileşiminin kayıtları ve çevriyazısı aracılığıyla çocuklardaki ve yetişkinlerdeki ikinci dil ediniminin karşılaştırması, ana dil ediniminde gelişim aşamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örneğin; kişilik etkisi, dil yeteneği, zekâ, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örneğin: doğal ve örgün eğitim ortamları).
İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI

Ders Kodu

ELTE201

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste öğrencilerin çeşitli dil öğretim yöntemlerini kullanarak İngiliz Dili Eğitimi alanındaki çeşitli mevcut konular ve uygulamalarla ilgili bilgilerle aşina olmalarını hedeflemektedir. Ders aynı zamanda öğrencilere alanları için gerekli olan ilke, teknik ve stratejileri sunarak etkili bir dil öğretmeni olmak için gereken özelliklerle donatmaktadır. Buna ek olarak bu ders öğrencilere dil kuramları ve öğrenme kuramları ile ilgili farklı kuramları tanıtacak ve öğrencilerin mevcut kuramları uygulamaya nasıl geçirecekleri hususunda yol gösterecektir. İngilizce öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; İngilizce öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; İngilizce öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının İngilizce öğretimine yansımaları; İngilizceöğretiminde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; İngilizce öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir İngilizce öğretiminin bileşenleri; İngilizce öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.
İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI

Ders Kodu

ELTE233

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste öğrencilerin çeşitli dil öğretim yöntemlerini kullanarak İngiliz Dili Eğitimi alanındaki çeşitli mevcut konular ve uygulamalarla ilgili bilgilerle aşina olmalarını hedeflemektedir. Ders aynı zamanda öğrencilere alanları için gerekli olan ilke, teknik ve stratejileri sunarak etkili bir dil öğretmeni olmak için gereken özelliklerle donatmaktadır. Buna ek olarak bu ders öğrencilere dil kuramları ve öğrenme kuramları ile ilgili farklı kuramları tanıtacak ve öğrencilerin mevcut kuramları uygulamaya nasıl geçirecekleri hususunda yol gösterecektir. İngilizce öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; İngilizce öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; İngilizce öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının İngilizce öğretimine yansımaları; İngilizceöğretiminde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; İngilizce öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir İngilizce öğretiminin bileşenleri; İngilizce öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.
İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Ders Kodu

ELTE202

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
.
FOUNDATİONS OF LİNGUİSTİCS

Ders Kodu

ELTE518

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Dilbilimin Temelleri dersi, sesbilim, ses bilgisi, biçimbilim, sözdizim, anlambilim, edimbilim ve sözlükbilim dahil olmak üzere dilin çeşitli alt dizgelerini inceler. Çeşitli dil kuramları ve dil sorunları tartışılır. Her bir dilbilim kuramı incelenir ve örneklendirilir. Ayrıca dillerin nasıl öğrenildiği ve zaman içinde nasıl değiştikleri de araştırılır. Bu ders, dil inceleme yöntemlerini, dilsel incelemelerde kullanılan analitik araçları ve dilbilim kuramlarının eleştirel incelemesini kapsar. Sesbilim, ses bilgisi, biçimbilim, sözdizim, anlambilim konularının yanı sıra dilbilimin disiplinler arası alanlarında yer alan temel kavramları sistematik olarak irdeler. Dersin sonunda öğrenciler dil sorunlarını tespit edip analiz edebilecek ve edindikleri bilgileri dil öğretimine yansıtabileceklerdir.
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II

Ders Kodu

ELTE323

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına görev odaklı İngilizce öğrenme ve öğretme konusunun teorik temellerini ve prensiplerini aktarmaktır. Buna bağlı olarak, öğretmen adaylarına görev odaklı öğretime uygun öğrenme hedefleri belirleme ve bu hedeflere yönelik ders planı hazırlama ve uygulama konularında beceri kazandırmayı hedeflemektedir. Dersin amaçları arasında öğrencilerin sınıf temelli araştırma, öğretmen merkezli araştırma, eylem araştırma uygulamaları, öğrenenlerindil ile ilintili sorunlarının saptanması ve düzeltici öğretim aktiviteleri; öğrenenlerin etkin izlenmeve değerlendirilme ilkeleri, güncel eğilimleri baz alan yöntemler; ulusal ve uluslararaşı mesleki organizasyonlar (örn.: TESOL and INGED) ve uygulamalı süreli yayınlar (örn.: EnglishTeaching Forum, ELTJ, TESLJ and TESL Reporter) gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
İNGİLİZ DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ-II

Ders Kodu

ELTE304

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
ELTE303 dersinin devamı olan bu ders, dil öğretimin genel ilkleri, değişik dil öğretim yöntemlere göre ders planı oluşturma tekniklerini, ders planı hazırlama ve sınıf içi etkinlikler konusunda pratik önerileri, dinleme, konuşma, sesletim, okuma, yazama, sözcük bilgisi ve dilbilgisi öğretiminin farklı evrelerini ve tekniklerini; dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen gruplar için geliştirilmesini; farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve tekniklerini, dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileriyle ilgili ders planı hazırlama ve uygulamayı, dil işlevleri ile ilgili ders planı hazırlama ve uygulamayı içermektedir. Bu dersin önemli işlevlerinden biri, öğrencilere ders öğretme, sınıf yönetimi, sınıf etkinlikleri etkili hale getirme becerilerini kazandırmaktır.
ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ-I

Ders Kodu

ELTE301

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Erken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler; erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn.: üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn.: yapboz, hikâye, oyun ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirilmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi. Küçük yaş grupları ile çalışırken kullanılabilecek aktiviteler, oyunlar ve şarkılar ders süresince uygulamalı bir şekilde işlenecek ve tartışılacaktır.
BRİTİSH DRAMA FROM 1950 TO THE PRESENT

Ders Kodu

ELLE512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders öğrencilere drama türlerini, çağdaş İngiliz tiyatrosundaki ana akımları, önde gelen oyun yazarlarını ve eserlerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin oyunların ana unsurlarını analiz etmelerine ve bunları tartışmalarına yardımcı olmak ve karşılaştırma yapabilmeleri dersin diğer hedefleri arasındadır. Bu ders aile, ilişkiler, sınıf, ırk ve cinsiyet konularını işleyen ve tarihin kabul edilen versiyonlarını çağdaş siyasi olaylar ışığında sorgulayan oyunları incelemektedir. Önceki nesillerin değer ve tutumlarını sorgulayarak dönemin şiir, kurgu ve sinemasını yansıtmak üzere seçilen oyunlar, oyun yazarlarının yeni bakış açıları geliştirme kararlılığını yansıtıyor. Öğrencilere eserlerin seçiminde ne tür kriterlerin dikkate alınması gerektiği öğretilecektir. Ayrıca, öğrenciler drama oyunlarının filim uyarlamalarının nasıl yapıldığı öğreneceklerdir.
PRAGMATİCS AND LANGUAGE TEACHİNG

Ders Kodu

ELTE524

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Ders, öğrencilere iletişimde dilin kullanımı, kullanıldıkları bağlam ve durumlara bağlı olarak ifadelerin olası yorumları, konuşma eylemleri, konuşma ilkeleri ve dil öğretimi edimbilim çalışmalarının dil öğretimine yansımalarına ilişkin bilgi vermeyi amaçlar. Bu derste, tümce anlamının sözce anlamı açısından bir bağlamdan diğerine nasıl değiştiği konusu irdelenir. Oluşturulan sözce ile farklı bağlamlarda farklı işlevlerin nasıl yerine getirildiği incelenir. Bu derste ayrıca insanların etkili iletişim için nasıl işbirliği yaptıkları tartışılır. Bu kursu tamamlayan öğrenciler, edimbilimdeki önemli kavramları tartışabilecek ve doğal ortamlarda elde ettikleri dilsel verileri hem yapı hem de işlev açısından analiz edebilecektir. Kredi: (3, 0, 0) 3 Önkoşul: AKTS: 8 Kısa Ders Adı: Ders Türü: Area Elective Öğretim Dili: İngilizce Anahtar Sözcükler:
SATİRE İN ENGLİSH LİTERATURE

Ders Kodu

ELLE515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, hicvi kökenlerine ve çeşitli metin ve dönemlerde kullanımına atıfta bulunarak sunar. Bu ders, öğrencileri farklı tarihsel ve kültürel bağlamlardan çeşitli hicivlere ve hicvin değişimi etkileyip etkilemeyeceğine dair sorularla buluşturur. Öğrenciler, hicivlerin nasıl başarılı bir şekilde oluşturulduğuna ve yürütüldüğüne dair daha derin bir fikir edinmek için hiciv metinlerinin kiplerini ve araçlarını (yetersiz ifade, abartma, ironi, metafor vb.) öğreneceklerdir. Ders, romanlar, oyunlar, televizyon şovları, filmler, web siteleri ve bloglar gibi çeşitli biçimlerde ve ortamlarda hicivleri inceler. Öğrenciler en iyi ilgili metinleri nasıl seçeceklerini öğreneceklerdir. Öğrencilerin çeşitli hiciv metinleri nasıl ve hangi edebi araçlar kullanarak inceleme yetkinliğine sahip olacakları öngörülmektedir.
İKİNCİ DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

ELTE505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, çeşitli yabancı ya da ikinci dil öğretim yöntemlerini ve bu yöntemlerin yaklaşım, tasarım ve ders işleme süreci açısından birbirlerinden nasıl ayırdedildiklerini inceler. Öğrencilerin her yöntemin özelliklerine ilişkin bilgi edinmelerini, verilen bir ortama uygun ders işleme tekniğini seçmelerini ve derslerini buna göre işlemelerini sağlar. Yöntembilim dersi, dil birimlerinin (telaffuz, sözcük bilgisi, dilbilgisi ve söylem bilgisi) öğretmeyi, büyük ölçekli dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) kazandırmayı, dil işlevleri doğrultusunda söylem oluşturmayı ve dil stratejilerinin geliştirilmeyi içerir. Öğrenciler, geleneksel ve iletişimsel yaklaşımları karşılaştırabilecek ve İngilizcenin yabancı veya ikinci dil olarak öğretimini araştırabilecektir.
BRİTİSH - IRİSH DRAMA

Ders Kodu

ELLE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, 19. ve 20. yüzyılda yazılmış drama eserleri üzerine olacaktır. Derste İngiliz ve İrlanda edebiyatından seçilmiş drama oyunları incelenecektir. Derste, 19. ve 20. yüzyıl İngiliz ve İrlanda drama oyunu yazarlarından olan Caryl Churchill, Shaw, Synge, Yeats, Beckett ve Walsh’un eserleri incelenecektir. Öğrenciler, İngiliz ve İrlanda popüler kültüründe tiyatronun rolünü ve etkisini anlamak için bu dönemlere ait çeşitli oyunlar, oyun yazarları, performans mekanları, dramaturjik gelenekler ve oyunculuk yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Öğrenciler en iyi drama oyunlarını nasıl seçeceklerini öğrenecekler. Öğrenciler incelenen drama oyunlarındaki temalaralar ile günümüz dünyasındaki meseleler arasında bağlantı kurup konuları, kültürel ve tarihsel unsurları da göz önünde bulundurarak, ilişkilendireceklerdir.
ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ-II

Ders Kodu

ELTE302

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Erken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler; erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn.: üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn.: yapboz, hikaye, oyun ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi; erken öğrenen sınıfları için duyacağı sınıf yönetimi teknikleri. Katılımcıların kelime ve dilbilgisi öğretme amaçlı materyal hazırlayıp sunmaları; ayrıca çocuklar için hazırlanmış bir ders kitabını incelemeleri gerekmektedir.
ENGLİSH PHONETİCS AND PHONOLOGY

Ders Kodu

ELTE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, sesbilim ve sesbilgisinin temel özelliklerini ele alır. Hem ünsüzler, ünlüler, ikili ünlüler ve üçlü ünlüler gibi parçalı ses birimleri, ses birim üyeleri hem de sözcük vurgusu, tümce vurgusu, ritim, ses düzeyleri, tonlama birimleri gibi parçalar üstü sesbirimler gibi konular kapsar. Aynı zamanda tonlama ile anlam arasındaki ilişkiyi irdeler. Aynı zamanda ses bilgisi kuralları ve ses benzeşmesi de bu dersin kapsamındadır. Bu derste, İngilizce öğrenenlerin telaffuz sorunları tartışılacak ve telaffuz sorunlarına olası çözümler araştırılacaktır. Bu dersi alanlar, kendi telaffuzlarını geliştirebilecek ve daha sonra da öğrencilerinin telaffuz hatalarını düzeltebileceklerdir. Ayrıca, öğrencilerin telaffuz hatalarına ilişkin tanımlayıcı ve/veya deneysel araştırma yapabileceklerdir.
LİTERATURE AND MEDİA

Ders Kodu

ELLE522

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, medya ve edebiyatın örtüşen kısmını kapsar. Bu, edebiyatın başyapıtlarının film versiyonlarını, dizilerini ve senaryolarını, medyadaki edebi incelemeleri ve eleştirileri, çok satanların ortaya çıkışını ve etkisini, yazarlarla röportajları ve elektronik medya aracılığıyla okuyucular ve yazarlar arasındaki etkileşimi içerir. Öğrenciler toplum, kültürler, edebiyat ve medya arasındaki karmaşık ilişkiler hakkındaki anlayışlarını derinleştireceklerdir. Teorik ve pratik çalışma yoluyla, öğrenciler becerilerini geliştirecek ve genişleteceklerdir. Öğrenciler ayrıca eleştirel analizde ustalaşacak, aynı zamanda farklı türler için medya üretimi ve yazımı hakkında fikir edineceklerdir. Ayrıca, öğrenciler filim uyarlamalarının nasıl ve hangi kriterlere göre yapıldığını öğreneceklerdir. Sınıf içi ve sınıf dışı filmlerin izlenmesi ders boyunca devam edecektir.
İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI-II

Ders Kodu

ELTE234

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste öğrencilerin çeşitli dil öğretim yöntemlerini kullanarak İngiliz Dili Eğitimi alanındaki çeşitli mevcut konular ve uygulamalarla ilgili bilgilerle aşina olmalarını hedeflemektedir. Ders aynı zamanda öğrencilere alanları için gerekli olan ilke, teknik ve stratejileri sunarak etkili bir dil öğretmeni olmak için gereken özelliklerle donatmaktadır. Buna ek olarak bu ders öğrencilere dil kuramları ve öğrenme kuramları ile ilgili farklı kuramları tanıtacak ve öğrencilerin mevcut kuramları uygulamaya nasıl geçirecekleri hususunda yol gösterecektir. İngilizce öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; İngilizce öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; İngilizce öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının İngilizce öğretimine yansımaları; İngilizceöğretiminde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; İngilizce öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir İngilizce öğretiminin bileşenleri; İngilizce öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.
COMPARATIVE NOVEL

Ders Kodu

ELLE504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste dünya edebiyatının seçilmiş çeşitli romanlar incelenecektir. Romanları karakterizasyon, tema, sosyal ve kültürel örüntüler ve kurgu gibi pek çok açıdan incelemek için çeşitli eleştirel kuramlar yararlanılacaktır. Bu derste aynı zamanda öğrenciler Amerikan, İngiliz ve diğer ülkelerin edebi eserleri ile tanış olacaklardır. Bu eserlerde tür, akımlar ve romancılar inceleneceklerdir. Ders öğrencilerin romanları karakter, tema, olay örgüsü yapısı, anlatım tekniği, bakış açısı, dil ve üslup açısından incelemelerine ve tartışmalarına yardımcı olacak. Ders, farklı çağdaş dünya edebiyatlarından romanlara odaklanacaktır. Farklı ülkelerin edebiyatlarından örnekler karşılaştırılarak incelenecektir. Romanları incelemede çeşitli karşılaştırma teknikleri kullanılacaktır. Romanları seçerken hangi kriterleri göz önünde bulundurmamız ayrıca ders en önemli kısımlarından biridir.
COMARATİVE DRAMA

Ders Kodu

ELLE506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Oyun yazarının aynı ya da farklı dönemlere ait eserleri incelenecektir. Bu derste, oyun yazarlarının farklı oyunlarda tür ve temayı nasıl kullandıkları da incelenecektir. Bu ders, İngiliz ve Amerikan Edebiyatında tanınmış oyun yazarlarının oyunlarını incelemeyi ve çeşitli dramatik türleri karşılaştırmayı amaçlamaktadır. İşbirliğine dayalı bir iletişim modül olarak tiyatro birçok biçim alabilir. Bir tiyatro eseri sosyo-politik meseleleri, kültürel korumayı veya dışlamayı sorgulayabilir, kaçış için idealize edilmiş dünyalar sunabilir, oldukça uyarıcı bir duyusal deneyim sunabilir veya tanıdık hikayeleri, karakterleri ve gelenekleri canlandırabilir. Öğrenciler ders için uygun drama oyunlarının hangi kriterlere göre seçilebileceğini bu ders kapsamında öğreneceklerdir. Çağdaş ve klasik yazarların eserleri öncelik verilir.
BİLİM KURGU SİNEMASI VE EDEBİYATI

Ders Kodu

COMM531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, öğrencilere bilim kurgu sineması ve edebiyatına ilişkin eleştirel bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, bu çerçevede, bilimkurgu sinemasının ve edebiyatının çağdaş toplumlarda ne tür işlevleri yerine getirdiğini incelemekte, siberpunk sinema ve edebiyatına özel bir önem atfederek, Amerikan ve Avrupa bilim kurgu sineması ve edebiyatı içerisindeki geleneklere odaklanmaktadır.
DİNLEME VE SESLETİM-II

Ders Kodu

ELTE106

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Dersin amacı öğrencilerin farklı dinleme metinleri üzerinde çalışarak fonimleri öğrenebilmelerini ve dinleme becerilerini geliştirmelerini mümkün kılmaktır. Bu ders aynı zamanda öğrencilere İngiliz Dilindeki seslerin nasıl ve nerede çıkarıldıklarına dair farkındalık yaratacaktır. Öğrenciler belirli seslerin çıkarımlarındaki problemleri irdeleyeceklerdir. Ayrıca bu ders öğrencilere Standart İngilizceyi geliştirmelerini de yardımcı olup dünyada konuşulan farklı ingilizce aksanlarıyla iligili farkındalığı yaratacaktır. Farklı bağlamlardan alınmış özgün dinleme materyallerinin ve konuşma öbeklerinin çözümlemesi yapılacaktır. Aynı zamanda ses farklılıkları ve problemli seslerin sesbilimsel çevriyazımı kapsanır; üst düzey dinleme becerileri; sesli harfler, sessiz harfler, kelime vurgusu ve tonlama gibi önemli temel dinleme ve konuşma becerileri ve sesbilimsel çevriyazım çalışmaları yapılır.
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DERS İÇERİĞİ GELİŞTİRME

Ders Kodu

ELTE453

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
İngilizce öğretiminde ders içeriği ve gereçleri tasarımı teori ve ilkeleri (örn.: İngilizce öğretiminde içerik ve gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) ve İngilizce ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşler; yöntem, ideoloji ve ders kitabı yazarı arasındaki ilişki; ders içeriği ve gereçlerinin seçimi ile ilgili format: öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan bütünce bazlı otantik, gerçek dünya bağlamında konuşlanmış gereçler; dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ders kitabı gereçlerinin uyarlanması, İngilizce öğretmeni adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamaları; İngilizce içerik ve gereç değerlendirmesi, İngilizce ders kitabının İDÖ sınıf ortamında kullanımı ile ilgili dil gereçleri ve ders kitabı değerlendirme kriterleri ve içerik ve gereç tasarımı üzerine güncel İDE yöntemleri.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç