Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

İletişim ve Medya Çalışmaları (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

İletişim ve Medya Çalışmaları doktora programı, bireysel ve toplumsal yaşamımızda önemi ve işlevselliği artmış olan iletişim ve medya konularında literatürdeki en son gelişmeleri öğrencilerimize aktarmak, sektörel uygulamalara da katkı sağlayacak ayrıntıya giren araştırmalar yapılmasını sağlamak üzere oluşturulmuş olan bir programdır. Programın amacı Radyo-TV ve Sinema, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Yeni Medya-Sosyal Medya gibi kitle iletişim alanlarında ortaya çıkan gelişmeleri takip eden, iletişim alanının gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterliklere sahip, alanın kullandığı yaklaşım, yöntem ve teknikleri özümsemiş, analitik ve eleştirel düşünceyi entelektüel üretimlerinin merkezine koymuş, kuramsal ve uygulamalı bilgileri araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştiren, derinleştiren ve özgün düşünce üretme bilgisine sahip bilimsel, mesleki ve etik değerleri ön planda tutan yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirmektir.

Eğitim Olanakları

Öğrencilerimizin ilgi alanlarında yoğunlaşmalarına imkan sağlamak amacıyla tüm derslerin seçmeli olduğu programda iletişim ağlarının ekonomi politiği, haber sosyolojisi, iletişim politikaları, siyasal iletişim ve propaganda, retorik, eleştirel teori, kültür çalışmaları, toplumsal cinsiyet ve medya, stratejik iletişim, bütünleşik iletişim, karşılaştırmaları iletişim sistemleri, sinemada türler gibi derslere yer verilmiştir. Programda öğrenciler toplam 7 ders ve seminer almak zorundadırlar. Derslerden başarılı olan öğrenciler yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlilik sınavı iki yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Jüriler kurum için ve kurum dışından gelen akademisyenlerden oluşturulmaktadır. Yeterlilik sınavlarında başarılı olan öğrenciler iletişim alanıyla bağlantılı danışman nezaretinde literatüre katkı sağlayacak özgün bir doktora tezi hazırlarlar.

CIU Faculty of Communication

Kariyer Alanları

İletişim ve Medya Çalışmaları Doktora Programı, alan araştırmalarıyla iletişim alanına özgün katkılar sağlayacak bilimde en üst aşama olarak kabul edilen doktora adayları için geliştirilmiş olan bir programdır. Program, ayrıca, profesyonel alanın gerektirdiği bilgi ve becerilerin en üst aşamaya ulaştırılmasını hedefleyen bir niteliğe sahiptir. İletişim ve Medya Çalışmaları Doktora Programı mezunları şu alanlarda iş imkanı bulabilmektedirler:

 • Akademik personele ihtiyaç duyulan kamu ve özel eğitim kurumları
 • Profesyonel iletişim sektöründe danışmanlık, editörlük, genel yayın yönetmenliği, planlama uzmanlığı, muhabir/ajans koordinatörlüğü, kıdemli medya analistliği, satış süpervizörlüğü, reklam pazarlama yönetmenliği, reklam satış temsilciliği, bütçe analistliği, saha satış sorumluluğu, video editörlüğü
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler kurumlarında üst düzey yöneticilik
 • Film ve video prodüksiyon şirketleri

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
SEMİNER

Ders Kodu

COMM690

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

3

AKTS

5
Ders, iletişimle ilgili belirli konuların tartışılmasına ve bu konularla ilgili hazırlanacak projelerin sunulmasına dayalı olarak yürütülen bir derstir. Her ne kadar kredisiz bir ders olarak programda yer alsa da, bir tezle programdan mezun olmak isteyen öğrencilerin zorunlu olarak alacakları ve geçmek zorunda oldukları bir derstir. Derste başarısız olan öğrenciler dersi tekrar almakla yükümlüdürler.
SEÇMELİ

Ders Kodu

COMM6X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

COMM6X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

COMM6X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

COMM6X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

COMM6X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

COMM6X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İkinci Dönem
THESİS

Ders Kodu

COMM600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

100
Programda kayıtlı öğrenci bu ders çerçevesinde iletişim ve medya çalışmalarıyla bağlantılı bir konu ve konuyla bağlantılı bir danışman seçer. Öğrenci-danışman iletişimi belirlenen tüzük ve yönetmelikler çerçevsinde öğrenci ile danışmanı arasında gerçekleştirilir. Öğrenciden alana özgün katkısının olacağı bir tez çalışması yapması beklenmektedir.
DOKTORA YETERLİLİK SINAVI

Ders Kodu

COMM650

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

10
Dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler iletişim ve medya çalışmaları ile ilgili konulardan sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav kurum içi ve kurum dışı jüri üyelerinin katıldığı oturumlarda gerçekleştirilmektedir. Öğrenci tez aşamasına geçmeden önce sözlü sınavı başarıyla geçmek zorundadır.
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.

Seçmeli Dersler

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik)  € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Kayıt harcı ve diğer ücretler* € 245,00
Sosyal Etkinlik Ücreti € 50,00    
  KDV Hariç

*1. yıl öğrencilerine uygulanır. Diğer öğrenciler için € 195,00.