Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Yüksek teknoloji araştırma ve geliştirme (ARGE) faaliyetlerinin oldukça yoğun olduğu bir mühendislik dalı olan Elektrik Elektronik Mühendisliği; insanlık için iletişim, sağlık, güvenlik, refah ve kaliteli yaşam sağlayacak pek çok cihazın tasarımında ve üretilmesinde yer almaktadır. Elektrik - Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans programında öğrenciler elektrik tesisleri, telekomünikasyon, devreler ve sistemler, elektromanyetik alanlar ve microdalga tekniği ile kontrol ve kumanda sistemleri alanlarında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yrürütürler. Öğrenciler seçmiş oldukları uzmanlık alanındaki projelerin tamalanması için uygulanması gereken tasarım tekniklerini derinlemesine özümseyerek etkin çözümler yaratabilirler, geliştirme araçları ve yöntemleri konularında derin bilgi sahibi olabilirler. Bu amaçla öğrenciler online olarak dünyaca tanınmış pek çok bilimsel kaynağa (IEEE, ACM, ...gibi) ulaşabilemekte ve böylelikle ilgili alanda pek çok bilimsel dergiyi tarayarak güncel bilgi birikimi elde edebilmektedirler.

Eğitim Olanakları

Program, içerisinde iletişim teknolojilerini (kodlama teknikleri, modulasyon teknikleri, iletişim ağları), elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım method ve tekniklerini, elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği (mikroşerit antenleri, FDTD analizi, elektromagnetik saçılma) ile signal ve görüntü işleme (filtremele yöntemleri, yüz tanıma, video kodlama) gibi uzmalık dallarını içermektedir. Öğrenciler ilgi duydukları alanlardaki derslere kayıt yaptırarak kendilerini geliştirirler. Son teknoloji cihazlarla tasarım yapabilme olanağı yanında yüksek kapasiteli bilgisayarlarda kurulmuş paket programlar neticesinde benzetim yöntemleri kullanarak Elektrik Elektronik Mühendisiği alanındaki araştırma geliştirme yapılabilemektedir. Öğrencilere deneysel verileri toplama, sentezleme yapabilecekleri laboratuvar imkanları sağlanmakta ve böylelikle pek çok bilimsel neticeler elde edilmektedir. Ayrıca öğrenciler elde ettikleri bilimsel sonuçları nasıl yayınlayabilecekleri hususlarında gerekli deneyimi ilgili danışman öğretim üyesi eşliğinde elde edebilmektedirler.

ciu-electrical-electronics-engineering-phd

Kariyer Alanları

Bu programdan mezun olanlar; özel sektörde veya kamuda faaliyet gösteren pek çok firmada kolaylıkla iş bulabilirler; özellikle yüksek teknoloji şirketlerinde, proje tanımı, geliştirme, araştırma ve geliştirme (ARGE), iş ölçümü, malzeme yönetimi, üretim planlaması ve kontrolü, kalite kontrol ve iş bilimi ve yöneticilik gibi alanlarda kariyer yapabilirler. Sektörler arasında kablosuz haberleşme sistemleri, fiber optic haberleşme sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği, elektrikli arabaların tasarım ve üretimi, kontrol ve robot sistemleri yer almaktadır. Ayrıca programdan mezun olan öğrenciler üniversitelerde öğretim görevlisi ve ardından öğretim üyesi olma imkanına sahip olabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ELECTİVE COURSE

Ders Kodu

EELE6X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE COURSE

Ders Kodu

EELE6X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE COURSE

Ders Kodu

EELE6X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
THESİS

Ders Kodu

EELE600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

160
PHD QUALİFİCATİON

Ders Kodu

EELE650

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

20
SEMİNAR

Ders Kodu

EELE690

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
ELECTİVE COURSE

Ders Kodu

EELE6X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE COURSE

Ders Kodu

EELE6X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE COURSE

Ders Kodu

EELE6X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.

Seçmeli Dersler

NEURAL NETWORKS MODELLING AND APPLICATIONS

Ders Kodu

EELE630

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPTICAL COMMUNICATION NETWORK

Ders Kodu

EELE611

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SOLAR ENERGY SYSTEMS

Ders Kodu

EELE625

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED TOPICS IN IMAGE PROCESSING

Ders Kodu

EELE603

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES

Ders Kodu

EELE612

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED POWER SYSTEM HARMONICS

Ders Kodu

EELE637

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED POWER ELECTRONIC SYSTEMS

Ders Kodu

EELE639

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

WIRELESS NETWORKS AND MOBILE SYSTEMS

Ders Kodu

EELE609

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER NETWORK TOPOLOGY

Ders Kodu

CMPE624

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTEGRATİON OF RENEWABLES

Ders Kodu

ENRE512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

FUNDAMENTALS OF ENERGY SYSTEMS OPTİMİZATİON

Ders Kodu

ENRE533

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED TOPİCS İN SOFTWARE ENGİNEERİNG

Ders Kodu

CMPE555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste tartışılan ana konular gelişim metodolojileri ve tasarım örüntüleridir. Gereksinim, tasarım, uygulama, test ve dağıtım gibi yazılım yaşam döngüsü aşamaları Şelale, prototipleme ve Aşırı Programlama gibi metodolojiler ile ele alınacaktır. Ayrıca bu derste, yaratılış, yapısal ve davranış kalıpları gibi tasarım modelleri de değerlendirilmektedir.
DİGİTAL IMAGE PROCESSİNG

Ders Kodu

EELE526

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
ADVANCED TOPİCS İN INFORMATİON SECURİTY

Ders Kodu

MISY660

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bilgi, günümüz toplumunun çok önemli bir kaynağıdır. Bilgiyi ve ilgili fikri mülkiyeti korumak son zamanlarda bir zorluk teşkil etmektedir. Bilgi güvenliği, güvenli bir bilgi toplumu geliştirmek için olanak sağlayan bir teknolojidir. Bu ders öğrencilere ileri düzeyde Bilgi güvenliği bilgisi sağlamayı amaçlamaktadır. Ders, öğrencileri bilgi güvenliği alanındaki güncel ve heyecan verici araştırma konularıyla tanıştıracaktır. Dersin sonunda öğrenciler, kriptografi, internet güvenliği, veritabanı güvenliği, steganografi, erişim kontrol mekanizmaları, güvenlik duvarları ve saldırı tespit sistemi gibi temel güvenlik özelliklerini, modellerini, politikalarını ve güvenlik araçlarını anlayabileceklerdir. Öğrenciler ayrıca gerçek hayattaki güvenlik vakalarını değerlendirme fırsatı bulacaklardır.
RENEWABLE ENERGY TRANSPOTATION SYSTEMS

Ders Kodu

EELE623

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

POWER SYSTEMS PROTECTION AND CONTROL

Ders Kodu

EELE638

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENERJİ KARAR DESTEK ARAÇLARI

Ders Kodu

ENRE624

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MÜHENDSİLİK İÇİN İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Ders Kodu

ENGI660

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, istatistiksel yöntemler, örneğin tanımlayıcı ve çok değişkenli analizler kullanılarak veri analizini kapsar. Ayrıca, ders korelasyon, örnekleme, tahmin ve hipotez testi konularını kapsar. Çok değişkenli sıradan en küçük kareler regresyon modelinin temelini oluşturan mantık ve temel varsayımlar, zaman serilerinin analizi ve panel veri analizi gibi daha ileri konular ve uygulamalar ile birlikte verilecektir. Öğrencilerin veri analizi konusunda, teoriden, model tanımı ve sonuç sunumu arasında geçiş sağlayıp, analiz sonuçlarını anlamlandırması sağlanacaktır. Analizlerin bulgularını (örneğin, grafikleri, tabloları ve metinleri kullanarak) sunarak ve anlamlarını anlayarak çeşitli veri analizi yöntemlerini gösterecektir. Katılımcılar, bu derste tartışılan teknikleri istatistiksel yazılım kullanarak çeşitli veri kümelerine uygulayarak uygulamalı deneyim kazanacaklar.
ADVANCES ON VLSI DESİGN

Ders Kodu

EELE544

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PATTERN RECOGNİTİON

Ders Kodu

CMPE546

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SOLAR POWER DESİGN

Ders Kodu

ENRE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SYSTEM MODELLING SMULATION

Ders Kodu

CMPE571

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HIGH VOLTAGE TECHNIQUES

Ders Kodu

EEE456

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

COMMUNICATION SYSTEMS

Ders Kodu

EEE362

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

HIGH VOLTAGE UNDERGROUND CABLES

Ders Kodu

EELE635

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED APPROXIMATION THEORY

Ders Kodu

EELE663

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
ANALOG FİLTER DESİGN

Ders Kodu

EELE568

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
ADVANCED CRYPTOGRAPHY AND DATA SECURİTY

Ders Kodu

CMPE625

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

WİRELESS NETWORKS AND MOBİLE SYSTEMS

Ders Kodu

CMPE627

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED TOPİCS İN COMPUTER ARCHİTECTURE

Ders Kodu

CMPE636

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MODERN ECONOMIC ISSUES IN ENERGY SYSTEMS

Ders Kodu

ENRE527

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS

Ders Kodu

EELE464

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTROMAGNETIC THEORY II

Ders Kodu

EEE331

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION

Ders Kodu

ENRE401

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTRICAL MACHINERY

Ders Kodu

EEE453

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

SYSTEMS ENGİNEERİNG

Ders Kodu

CVLE601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu derste öğrencilere, yapısal güvenlik ve esnekliğe özel bir vurgu yaparak, tüm altyapı yaşam döngüsü bağlamında sistem düşüncesine tanıtılacaktır. Ders, yapıların yenilikçi tasarımı, inşası, işletilmesi ve yönetiminde sistem yaklaşımını kapsar. Öğrenciler, bileşenlerinin performansına bağlı olan sistemlerin performansını tanımayı ve değerlendirmeyi öğreneceklerdir. Sağlam ve dirençli yapısal sistemler için teknik, ekonomik, çevresel ve sosyal yönlerin bir kombinasyonu, yapısal sistemlerin yaşam döngüsünü kapsayan vaka çalışmaları aracılığıyla ele alınacaktır. Araştırma tabanından, sistem düşüncesi perspektifinden yapısöküm için tasarım ve güvenli inşaat için tasarım gibi çağdaş ve ortaya çıkan kavramlar ve eğilimler hakkında bilgi edinilir.
SIGNALS AND SYSTEMS

Ders Kodu

EEE321

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTRONICS II

Ders Kodu

EEE342

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

SIFIR EMİSYONLU %100 YENİLENEBİLİR KENTLERİN TASARIMI

Ders Kodu

ENRE537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

Ders Kodu

EELE529

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Ağ Temelleri, Ağ Temelleri: Protokoller , Uygulama Katmanı, Taşıma Katmanı (TCP / UDP), Ağ Katmanı, Bağlantı Katmanı, İnternet Üzerinden Multimedya, Güvenlik ve Bulut Hesaplama. Bir bilgisayar ağının mimarisi ve bir ağdaki her cihazın birbiriyle nasıl iletişim kurduğunu açıklamak; farklı ağların kaynakları paylaşmasını sağlayan ağ protokolünün her katmanındaki süreçler; TCP / IP yığınının her katmanındaki temel ağ protokolleri ve her protokolün amacı; Ağ Yorum İsteğinin (RFC) rolü; TCP / IP modelindeki her katmanın OSI modelindeki katmanlarla karşılaştırılması; soket programlama ve uygulama işlemedeki rolünü açıklamak; IP adresleme; paket çarpışmalarını ve link katmanında nasıl düzeltildiklerini; CSMA ve bağlantı katmanında kullanımını açıklar; VoIP ve IPTV gibi uygulama protokolleri; TCP / IP güvenliği ile ilgili konular.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • YÖK tarafından kabul edilen geçerli YÖK-DİL veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil puanı,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (Sadece Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar ve 5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik)  € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç