Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Çevre Mühendisliği (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
cevre-muhendisligi-yukseklisans cevre-muhendisligi-yukseklisans cevre-muhendisligi-yukseklisans

Program Hakkında

Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programının amacı, karmaşık çevre problemlerine çözümler getirebilecek yüksek lisans sahibi kişiler yetiştirmektir. Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı, sağlıklı ve kaliteli insan yaşamı için çevresel koşulların iyileştirilmesi yönünde temel bilim esaslarının uygulanmasında gerekli bilgi ve becerilerle donanmış kişilerin yetiştirilmesini hedeflemektedir. Öğrenciler laboratuvar ve arazi çalışmaları yaparak çevreyi etkileyen kirleticiler hakkında veri tabanları oluşturabilirler ve çevre ile ilgili yasa ve politikaları anlama ve oluşturma konusunda çalışarak hükümetler/sanayi için yeni standartlar belirlerler. Bu programdan mezun olan öğrencilerin, çevre konularını ekonomik, hukuksal ve sosyal açılardan değerlendirebilen, çevre sorunlarına sürdürülebilir sistem perspektifinden bakabilme yeteneğine ve gerekli tasarım ve projelendirme bilgi birikimine sahip olmaları beklenmektedir.

Eğitim Olanakları

Çevre Mühendisliği Bölümü olarak, çevre kirliliğini önleyecek veya bozulmuş çevrenin tekrar sağlıklı hale gelmesini sağlayacak mühendislik yapı ve sistemlerinin tasarımı, işletimi, kontrolü ve inşaatında görev alabilecek öğrencileri yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Öğrencilerimiz bölümde verilen 4 yıllık eğitim programı boyunca su ve atıksu arıtma tesisleri, su şebekeleri, isale hatları tasarımı, katı atık kontrolü, hava kirliliği modellemesi ve kontrolü, çevre yönetimi ve planlaması, gürültü kirliliğinin kontrolü gibi temel konularda dersler almakta ve bu konularda projeler yapmaktadırlar.Teorik ve uygulamalı derslerde, mezuniyet projelerinde analiz laboratuarlarımızın yanı sıra, bilgisayar salonlarımız ve kütüphanemiz gerekli çalışma imkanlarını sağlamaktadır. Dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çevre mühendislerine büyük görevler düşmektedir.

ciu-environmental-engineering-phd

Kariyer Alanları

Çevre Mühendisliği Lisansüstü programından mezun olan öğrenciler, kariyerlerine hem akademik alanda hem de endüstriyel uygulamalar alanında başarı ile devam edebileceklerdir. Çevresel sorunlar ve uygulamaları ile ilgili araştırma merkezleri, üniversiteler, kamu ve özel laboratuvarlar, danışmanlık ve tasarım şirketleri, kamu ve özel istatistik bölümleri, bakanlıklar, çevre ve etki değerlendirme birimleri, belediyeler ve sivil toplum örgütleri mezunlarımızın eğitim sonrası çalışabilecekleri kuruluşlardır. Bu tip kuruluşlarda, mezunlarımız elde ettikleri analitik düşünme yeteneği sayesinde çevre sorunlarını belirleyip analiz ederken çözüm yöntemleri geliştirip bu çözüm yöntemlerinin uygulanabilirliğini ve verimliliğini araştırabileceklerdir. Özellikle doktora mezunlarımız dünyadaki prestijli üniversitelerde hem öğretim üyesi hem de araştırmacı olarak çalışıp yapacakları kaliteli araştırmalarla bilimsel dünyaya katkıda bulunabileceklerdir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
SEÇMELİ I

Ders Kodu

ENVE5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTİVE II

Ders Kodu

ENVE5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ III

Ders Kodu

ENVE5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ VI

Ders Kodu

ENVE5X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ VII

Ders Kodu

ENVE5X7

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İkinci Dönem
TEZ

Ders Kodu

ENVE500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenci ve süpervizör (bir öğretim üyesi) arasında kararlaştırılan ve Lisansüstü Araştırmalar ve Araştırma Enstitüsü İdari Komitesi tarafından onaylanan bir konuda denetimli bağımsız araştırma. İki öğretim üyesi ve diğer üniversitelerden bir jüri tarafından değerlendirilir.
SEMİNER

Ders Kodu

ENVE590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Çevre Bilimi ile ilgili seçilmiş konularda seminer sunumu ve grup tartışmaları.
SEÇMELİ IV

Ders Kodu

ENVE5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ V

Ders Kodu

ENVE5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Seçmeli Dersler

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç

Bu programın sarf malzeme giderleri için € 335 (KDV hariç) ek ücret alınacaktır.