Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Çevre Bilimleri (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
uluslararasi-iliskiler-doktora uluslararasi-iliskiler-doktora muhendislik-yonetimi-yukseklisans

Bölüm Hakkında

Programın amacı, çevre bilimleri ve teknolojileri alanında eğitimlerine devam etmek isteyen uzman ve araştırmacılara çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği için gereken politikaların oluşturulması amacıyla bölgesel ve küresel çevresel problemlere çözüm sağlayabilecek, bilime katkıda bulunacak ve küresel araştırma projelerini anlayabilecek vizyonun oluşturulmasını sağlamaktır. Bu programda su, toprak ve hava kirliliği kaynakları, çevreye etkileri ve bu sorunların bertaraf yöntemlerini anlatan doktora dersleri bulunmaktadır. Ayrıca, çevresel matrislerde kirleticilerin ölçüm teknikleri ile gelişen teknoloji sonucu ortaya çıkan analitik enstrümanlar hakkında da öğrencilere bilgi verilmektedir. Mevcut laboratuvar altyapısı ve sınırsız dökümana ulaşma imkanları ile öğrenciler seçtikleri araştırma konusu üzerinde incelemeler yapabilir ve dünyada yapılan çalışmaları erişme fırsatı bulabilmektedirler.

Eğitim Olanakları

Çevre Bilimleri Doktora Programı ile çevre kirliliğini önleyecek veya bozulmuş çevrenin tekrar sağlıklı hale gelmesini sağlayacak yapı ve sistemlerinin tasarımı, işletimi, kontrolü ve inşaatında görev alabilecek uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Öğrencilerimiz alacakları dersler ve ortaya koyacakları tez çalışmaları ile su ve atıksu arıtma tesisleri, su şebekeleri, isale hatları tasarımı, katı atık kontrolü, hava kirliliği modellemesi ve kontrolü, çevre yönetimi ve planlaması, gürültü kirliliğinin kontrolü gibi temel konularda çalışmalar yapmaktadırlar. Öğrencilere tez çalışmaları sırasında, analiz laboratuarları, bilgisayar salonları ve kütüphanemiz gerekli çalışma imkanlarını sağlamaktadır. Dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çevre bilimleri konularında uğraşan araştırmacılara büyük görevler düşmektedir.

ciu-environmental-engineering-phd

Kariyer Alanları

Çevre Bilimleri Doktora Programında okuyan öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında çeşitli devlet kurumlarında ve özel kuruluşlarda çalışma imkanı bulabilmekte ve proje tasarımı, uygulaması ve çevre yönetimi konularında çalışmaktadırlar. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekeleri projelendirme ve inşaatı; evsel ve endüstriyel atıksu arıtımı sistem seçimi, projelendirme, inşaat ve işletimi, gürültü kirliliği kontrolü; hava kirliliği ve kontrolü gibi konular çevre bilimleri araştırmacılarının çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Çevre Bilimleri multi disipliner bir meslek olup, bir çok modern meslekle ortak çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir. İnşaat, makina, enerji gibi Mühendislik alanlarınn yanı sıra, siyasi bilimler, hukuk gibi sosyal konularda da etkin hale gelmektedir ve bu tür projelerde yer alabilimektedirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
SEMİNAR

Ders Kodu

ENVS690

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Seminer, Çevre Bilimleri alanında seçilen bir konu üzerine öğrencinin hazırlayacağı sunum ve grup tartışmasını içermektedir.
ELECTİVE I

Ders Kodu

ENVS6X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTİVE II

Ders Kodu

ENVS6X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTİVE III

Ders Kodu

ENVS6X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTİVE IV

Ders Kodu

ENVS6X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İkinci Dönem
DOKTORA YETERLİLİK SINAVI

Ders Kodu

ENVS650

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrencileri doktora çalışmalarına devam etmeye niteleyen bir sınavı ifade eder. Tez ve tezgâh sınavları için ne kadar hazır olduklarını görün. Bu, seçilen kişinin içinde ne kadar bilgili olduğunun bir göstergesidir. İki adımda yapılır: Yazılı ve sözlü sınav. Öğrenci yazılı sınavı geçtiğinde, sözlü sınavı jüri üyeleri önünde yapabilir. Bu eaxam, ENS 600 almak için ön koşul olarak gereklidir.
ELECTİVE V

Ders Kodu

ENVS6X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTİVE VI

Ders Kodu

ENVS6X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
Üçüncü Dönem
THESİS

Ders Kodu

ENVS600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenci ve fakülte öğretim üyeleri arasından seçeceği bir danışman ile belirleyeceği bir konusunda üzerinde yapacakları araştırmayı kapsamaktadır. Bu araştırma Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü yönetimi tarafından onaylanır. Tez, iki üniversite içi bölüm öğretim üyesinden ve bir üniversite dışından davet edilecek öğretim üyesinden oluşturulan juri kararı ile değerlendirilir.

Seçmeli Dersler

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik)  € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç

Bu programın sarf malzeme giderleri için € 480 (KDV hariç) ek ücret alınacaktır.