Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Biyomühendislik (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Biyomühendislik doktora programı, öğrencileri araştırmacı, eğitmen ve girişimci olarak yetiştirmektedir. Program, mühendislik ve biyoloji bilimleri konusunda derin bilgiler sağlamasının yanı sıra öğrenciyi araştırma konusunda derin bilgi sahibi olmaya yöneltmektedir. Biyomühendislik doktora programının amacı, biyomühendislik konularında ulusal ve uluslararası ciddi projelerde bir fiil yer almış, tecrübeli ve kendine güvenen akademisyenler yetiştirmektir.

Biyomühendislik alanında çalışan bilim insanları, insanların yaşam tarzını değiştirecek devrim niteliğinde buluşlar yapmıştır. Biyoekonomiden söz ettiğimiz bu günlerde mühendislik prensiplerini biyoloji temel bilgileri ile birleştirerek yeni teknolojiler geliştirmemiz gerekmektedir. Biyomühendislik alanındaki araştırmalar, biyolojik ve çevresel sistemlerin temel prensiplerini anlamamıza, günümüzdeki sağlık ve çevre problemlerine yönelik güncel çözümler üretmemize ve yeni teknolojiler geliştirmemize ışık tutmaktadır.

Eğitim Olanakları

Biyoloji ve mühendislik bilgilerini daha ileriye götürmek suretiyle, mezunlar biyoteknoloji, tıp ve diğer biyolojik teknolojilere dayalı akademi ve endüstri alanlarında yönetici olabilecek şekilde hazırlanmaktadır. Teknik seçmeli dersler, ders danışmanı öğretim elemanı yardımı ile öğrenci tarafından, biyolojik prosesler, nanoteknoloji, biyolojik materyaller, ilaç salınımı, kanser biyolojisi, biyoteknoloji konulu doktora derslerinden seçilebilir. Öğrencilere ayrıca araştırma teknikleri dersi de önerilmekte ve bu şekilde öğrencilerin araştırma yapabilme yetenekleri geliştirilmektedir. Bellirli bir biyomühendislik alanında seminerini hazırlamasında, tez konusu ile ilgili deneylerini yapıp yüksek lisans tezini oluşturmasında öğrenciye yardımcı olabilecek, konusunda uzman bir tez danışmanı atanır. Öğrenciler tezlerine yönelik laboratuvar çalışmalarını ileri teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış modern laboratuvarlarda sürdürür.

ciu-bioengineering-phd

Kariyer Alanları

Biyomühendislik doktora programı, kişilere biyomühendisliğin çeşitli alanlarında derin bilgi kazanımı sağlayarak, araştırmacı, öğretim elemanı, biyolojik teknolojilerin tasarlanmasında ya da biyomühendislik ile ilgili her alanda yönetici pozisyonunda iş bulma imkanı sağlamaktadır.

Uluslararası projeler geliştirerek ülkemizin ve toplumumuzun araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ivme kazandırmak için Kanser, Mikrobiyoloji ve Çevre Bilimleri alanlarında faaliyet gösteren Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BRC) Üniversitemiz bünyesinde yer almaktadır. Ciddi bilimsel çalışmalar yürütmüş konularında tecrübeli kadrosu ile BRC büyük üne sahip uluslararası üniversiteler (Imperial College London ve University of Oxford) ile ortak projeler yürütmekte ve yeni projeler planlamaktadır. Bu bağlamda, doktora programımıza katılacak öğrencilerimizin bu projelerde yer almaları ve kendilerini geliştirmeleri sağlanacaktır. Böylece öğrencilerimiz hem konularında tecrübeli ve bilgili akademisyenler olacaklar hem de gerçek projelerde çalışarak kanser, mikrobiyoloji ve çevre konularında toplumumuza katkı sağlayacaklardır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
SEMİNER

Ders Kodu

BIOE690

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
SEÇMELİ

Ders Kodu

BIOE6X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

BIOE6X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

BIOE6X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

BIOE6X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
TEZ

Ders Kodu

BIOE600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

160
DOKTORA YETERLİLİK

Ders Kodu

BIOE650

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

20
SEÇMELİ

Ders Kodu

BIOE6X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

BIOE6X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.

Seçmeli Dersler

BİOMATERİALS

Ders Kodu

BIOE616

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

THERMODYNAMICS

Ders Kodu

ENRE301

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

BIOPROCESS ENGINEERING

Ders Kodu

BIOE308

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

BİONANOTECHNOLOGY

Ders Kodu

BIOE622

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CANCER BİOLOGY

Ders Kodu

BIOE628

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SPECİAL TOPİCS İN BİOENGİNEERİNG II

Ders Kodu

BIOE633

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BIOMEDICAL ENGINEERING AND INSTRUMENTATION

Ders Kodu

BIOE303

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

TECHNİQUES İN MOLECULAR BİOENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TECHNİQUES İN TİSSUE CULTURE AND CELLULAR BİOENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

GENETİC ENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE610

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PHYSİOLOGY FOR ENGİNEERS

Ders Kodu

BIOE613

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

METABOLİSM AND CELLULAR ADAPTATİON

Ders Kodu

BIOE636

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİOSENSORS

Ders Kodu

BIOE607

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MÜHENDSİLİK İÇİN İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Ders Kodu

ENGI660

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, istatistiksel yöntemler, örneğin tanımlayıcı ve çok değişkenli analizler kullanılarak veri analizini kapsar. Ayrıca, ders korelasyon, örnekleme, tahmin ve hipotez testi konularını kapsar. Çok değişkenli sıradan en küçük kareler regresyon modelinin temelini oluşturan mantık ve temel varsayımlar, zaman serilerinin analizi ve panel veri analizi gibi daha ileri konular ve uygulamalar ile birlikte verilecektir. Öğrencilerin veri analizi konusunda, teoriden, model tanımı ve sonuç sunumu arasında geçiş sağlayıp, analiz sonuçlarını anlamlandırması sağlanacaktır. Analizlerin bulgularını (örneğin, grafikleri, tabloları ve metinleri kullanarak) sunarak ve anlamlarını anlayarak çeşitli veri analizi yöntemlerini gösterecektir. Katılımcılar, bu derste tartışılan teknikleri istatistiksel yazılım kullanarak çeşitli veri kümelerine uygulayarak uygulamalı deneyim kazanacaklar.
BİOSEPERATİONS

Ders Kodu

BIOE606

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SOSYAL BİLİMLER İÇİN STATİSTİKSEL BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

STAT602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Toplanan verilerin bilgisayara işlenmesi, düzenlenmesi ve analiz yapılabilecek duruma getirilmesi; normal dağılım ve örneklem ortalamalarının dağılımı, güven aralığı oluşturma, araştırma sorusu, araştırma hipotezi, boş hipotez ve hipotez testi. Betimsel istatistik işlemleri: Merkez eğilim ve konum ölçüleri (Aritmetik ortalama, ortanca, tepedeğer, yüzdelik ve çeyrekdeğer), değişkenlik ölçüleri (dağılım genişliği, varyans, standart sapma); verilerin görselleştirilmesi. Anlam çıkartıcı istatistik analizleri: t-testi uygulamaları (tek-örneklemli t-testi, bağımsız örneklemler t-testi, bağımlı örneklemler t-testi), varyans analizi uygulamaları (tek-yönlü ANOVA, çift-yönlü ANOVA, MANOVA, ANCOVA); korelasyon (Pearson, Spearman korelasyon katsayıları), kısmi korelasyon; çoklu doğrusal regresyon, model oluşturma; açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi; güvenilirlik; ve non-parametrik testler (Wilcoxon işaretli sıra testi, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi, Ki-Kare testleri) için analizlerin bilgisayar ortamında yapılması; yapılan analizlerin çıktılarının yorumlanması.
FERMENTATİON MİCROBİOLOGY

Ders Kodu

BIOE631

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
SPECİAL TOPİCS İN BİOENGİNEERİNG I

Ders Kodu

BIOE632

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
GENERAL PHYSİCS I

Ders Kodu

PHY101

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

FARMASÖTİK BİLİMLERE MOLEKÜLER YAKLAŞIMLAR

Ders Kodu

PSCI611

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, moleküllerin ve biyomedikal yaklaşımların farmasötik bilimler alanında nasıl kullanılabileceği konusunu kapsar. Bu konular, çeşitli biyoteknoloji deneyleri, protein belirleme ve analiz teknikleri, ilaç dizaynı ve bu konudaki bilgisayar bazlı yaklaşımları içerir. -Omiks teknolojilerine giriş,bu tekniklerin farmasötik bilimlerdeki potansiyel kullanım amaçları, çeşitli moleküler dizayn/analiz/sentez teknikleriyle birlikte tartışılıp, bilimsel birçok yazılımın moleküler ve farmasötik bilimcilerce nasıl kullanılabileceğini tanıtır. ‘Targeted delivery’ (hedeflenmiş ulaşım) metodları, rasyonel ilaç dizaynı, recombinant DNA teknolojisinde kullanılan moleküler tekniklerinin ilaç/aşı/antikor gelişiminde kullanımları tartışılacaktır. Konu ile alakalı birçok kaliteli bilimsel yayın ders süresince okunup tartışılacak, öğrencilerin bu yayınları eleştirel bir bakış açısı ile okuyup tartışması, deneysel sonuçlardan farklı sonuçlar yorumlaması ve bu konularda grup tartışmalarında bulunarak sunum yapabilmesi konularında çalışılacaktır.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR

Ders Kodu

ENVE633

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrencilerin ihtiyacına ve öğretim elemanının ilgisine göre çevre mühendisliğine ilişkin çeşitli ileri düzey konular ele alınacaktır.
TECHNİQUES İN TİSSUE CULTURE AND CELLULAR BİOENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, in vitro çalışmalar için hayvan hücrelerinin izolasyonu, in vitro hayvan hücrelerinin korunması, in vitro hayvan hücrelerinin manipülasyonu ve moleküler tekniklerin in vitro durumlara uygulanması için pratik becerilerin kazandırılmasıyla başlayacak. Bu ders aynı zamanda hücre biyolojisini mühendislikle köprülemek için tasarlanmıştır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler: • Yaşamın moleküler ve hücresel temelini mühendislik perspektifinden tartışın, hücresel olaylarda yer alan kritik moleküler parametreleri tanımlayın, moleküler parametreleri deneysel olarak ölçün ve manipüle edin, mühendislik prensiplerini, kavramları ve matematiği uygulayın Moleküler parametrelerin çalışılmasında modelleme, hücre yapısı, işlevi ve hücresel olayların belirgin özelliklerini yakalar. Ayrıca, öğrenciler biyolojik hücrelerin davranışını manipüle edebilmeli, yapı-fonksiyon ilişkisini inceleyebilmeli ve moleküler ve hücre biyolojisi bilgimizi kullanan ve genişleten mevcut ve ortaya çıkan teknolojileri araştırıp eleştirebilmelidir.
BİOSENSORS

Ders Kodu

BIOE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, biyosensörlerin ve biyoenfeksiyonun ilkelerini, teknolojilerini, yöntemlerini ve uygulamalarını kapsayacaktır. Bu dersin amacı, mühendislik ilkelerini sensörler ve biyoelektronikteki biyosistemlerin anlaşılması ile ilişkilendirmektir. Öğrenciye, biyosensörlerin ve biyoelektronik cihazların tasarımında, üretiminde ve uygulamasında kullanılan yöntem ve prosedürlerin detaylarını sağlayacaktır. Ölçüm biliminin temelleri optik, elektrokimyasal, kütle ve basınç sinyal iletimi için uygulanmaktadır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerden biyosensing ve transducing tekniklerini, biyosensör enstrümantasyon tasarımını ve yapımını açıklayabilmeleri beklenir.
IMMUNOLOGY

Ders Kodu

BIOE611

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ECOLOGY

Ders Kodu

BIOE626

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİOTECHNOLOGY

Ders Kodu

BIOE635

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MİCROBİOLOGY

Ders Kodu

BIOE623

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİOTECHNOLOGY

Ders Kodu

BIOE535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TİSSUE ENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE612

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MÜHENDİSLİK İÇİN BİYOLOJİ

Ders Kodu

BIOE112

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

7
MÜHENDİSLİK İÇİN BİYOLOJİ
İLERİ FARMASÖTİK VE BİYOMEDİKAL BİLİMLER

Ders Kodu

PSCI602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu multidisipliner ve tümleşik, entegre ders, öğrencilerin, biyomedikal ve farmasötik bilimlerin modern konseptleriyle tanışmasını sağlar. Bu ders, laboratuvar bazı deneysel moleküler ve temel araştırma teknikleri tartışır, ve araştırma laboratuvarlarında kullanılan farmasötik ve biyomedikal bilimler konusundaki birçok teknik konusunda öğrenciyi bilgilendirir. Öğrenciler bu derste, birçok araştırma portalını kullanmayı, bu portalları kullanarak bilimsel yayın ve makalelere erişmeyi, bu yayınları okuyup referanslamayı, ve buluşlar konusunda sunum hazırlayıp sunmayı ve bilimsel tartışma yapmayı öğrenecektir. Bu derste öğrenciler öğrendikleri teknikleri kullanarak bilimsel proje yazmayı ve bu projeleri bilimsel komitelere ve diğer bilim insanlarına sunmayı, kendi ve arkadaşlarının yaklaşımına eleştirel fakat saygılı bakış açısı ile yaklaşmayı öğrenip, pratiğini yapacaklardır.
ADVANCED TECHNİQUES OF ENVİRONMENTAL ENGİNEERİNG ANALYSİS

Ders Kodu

ENVE528

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Modern analitik araçların çalışma prensiplerini ve çevre mühendisliğinde karşılaşılan analitik problemleri çözmek için nasıl kullanılabileceğini anlamayı amaçlar. Optik yöntemler, ultraviyole, görünür, kızılötesi, X ışını emilimi, emisyon ve alev spektroskopisi, seçici iyon elektrotları, kütle spektroskopisi, gaz ve sıvı kromatografi teorisi ve uygulamaları, toplam organik karbon analizörü, elektriksel ayırma yöntemleri içerir. Laboratuvar deneyleri.
İLERİ FARMAKOGNOZİ-I

Ders Kodu

PRCO503

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

0
The plant and animal kingdom as source of drugs, General methods associated with the phytochemical investigation pf herbal products; Extraction of plant Material, separation and isolation of constituents: Sublimation, distillation, Fractional liberation, fractional chrystallization, Adsorbsion chromatography, Partition chromatagraphy, High performance liquid chromatography (HPLC), ThinLayer Chromatography(TLC), Gas-Liquid chromatography, Gel filtration chromatography, Electrochromatography, Basic metabolic pathways and the origin of secondary metabolites; Enzymes, Photosynthesis, Carbohydrate utilization, Glycosides, Fats and Fatty acids,, Aromatic biosynthesis, The shikimic acid pathway, The acetate hypothesis Amino acids biosynthesis, Peptides and proteins, Isoprenoid compounds The mevalonic acid pathway, Secondary metabolites, Stress compounds, Discovering new lead compounds in pharmaceutical research and development. Phytochemical variation within a species.
TOXIC AND HALLUCINOGENIC PLANTS

Ders Kodu

PRCO505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
MORPHOLOGICAL AND MICROSCOPIC DEFINITIONS OF VEGETABLE DRUGS

Ders Kodu

PRCO512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
COMPUTER AİDED DATA ANALYSİS

Ders Kodu

EMNT515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED ANAEROBİC TREATMENT

Ders Kodu

ENVE609

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED TOPİCS İN AİR POLLUTİON

Ders Kodu

ENVE611

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Hava kirliliğinin modellenmesi ve kontrolü için meteoroloji; atmosferin fiziksel ve termodinamik özellikleri, hareket denklemleri, hidrostatik denklem, süreklilik denklemi, jeostrofik yaklaşım, jeopotansiyel yükseklik, termal rüzgar, baroklinik ve barotropik atmosfer, atmosferik stabilite ve inversiyon. Hava kirliliği konsantrasyon modelleri; sabit kutu modelleri, difüzyon modelleri. Birincil parçacık kontrolü. Kükürt oksitlerin ve azot oksitlerin kontrolü.
ADVANCED TOPİCS İN BİOTECHNOLOGY

Ders Kodu

ENVE614

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Biyoteknolojide ileri seviye konular. Öğrencinin ihtiyacına ve öğretim elemanının ilgisine göre farklı konular ele alınacaktır.
ADVANCED TOPİCS İN BİOTECHNOLOGY

Ders Kodu

ENVS614

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Biyoteknolojide ileri seviye konular. Öğrencinin ihtiyacına ve öğretim elemanının ilgisine göre farklı konular ele alınacaktır.
BİONANOTECHNOLOGY

Ders Kodu

BIOE522

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

FERMENTATİON MİCROBİOLOGY

Ders Kodu

BIOE531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CALCULUS I

Ders Kodu

MAT101

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

LABORATORY APPLİCATİONS İN ENVİRONMENTAL AND BİO TECHNOLOGİES

Ders Kodu

ENVE640

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

STATİSTİCAL METHODS İN BİO&ENVİRONMENTAL SCİENCES

Ders Kodu

ENVS641

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin ana konuları: sayısal özet istatistikler, grafiksel özet teknikleri, olasılık teorisi, olasılık dağılımları, matematiksel beklenti, özel olasılık dağılımları (bernoulli, binom, poisson), olasılık yoğunluk fonksiyonları (gama, üstel, ki-kare), doğrusal regresyon ve korelasyon, mükemmel ve spss uygulamaları, örnekleme dağılımları, hipotez testleri.
STATİSTİCAL METHODS İN BİO&ENVİRONMENTAL SCİENCES

Ders Kodu

ENVE641

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin ana konuları: sayısal özet istatistikler, grafiksel özet teknikleri, olasılık teorisi, olasılık dağılımları, matematiksel beklenti, özel olasılık dağılımları (bernoulli, binom, poisson), olasılık yoğunluk fonksiyonları (gama, üstel, ki-kare), doğrusal regresyon ve korelasyon, mükemmel ve spss uygulamaları, örnekleme dağılımları, hipotez testleri.
İLERİ FARMAKOGNOZİ-II

Ders Kodu

PRCO504

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

10
İLERİ FARMAKOGNOZİ-II
ANALİZE GİRİŞ-I

Ders Kodu

MATH101

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı fonksiyonlar, fonksiyonlarda türev ve integral kavramlarının geometriye, fiziğe ve mühendisliğe uygulamalarını öğretmektir. Bu derste fonksiyonun tanımı, çeşitleri , fonksiyonun grafikleri, fonksiyonların limiti: tanımlı limitlerin bulunmasında kullanılan temel limit kuralları, temel fonksiyonların limitleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), tanımsız limit sonuçlarında sonucun bulunmasında kullanılacak yöntemler (L’Hopitals, vs.), fonksiyonlarda süreklilik, (süreksiz ve sürekli fonksiyonlar), fonksiyonların türevleri: türevin tanımı, temel fonksiyonların türevleri, iki fonksiyonun çarpımı ve bölümün türevleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), türevin uygulamaları, fonksiyonların integrali (belirsiz ve belirli integral): integralin tanımı, temel fonksiyonların integralleri, değişken değiştirme metodu, kısmi integrasyon, rasyonel fonksiyonların integrali, integralin uygulamaları (tanımlı integral kullanarak alanların hesaplanması) , verilecektir.
DOĞAL ÜRÜNLERİN TIBBİ ÖNEMİ

Ders Kodu

PSCI607

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders kapsamında bitkilerden, mikroorganizmalardan, alglerden vb. elde edilen doğal ürünler ve bunların biyomedikal kullanımları incelenecektir. Ders içerisinde tıbbi önemi olan organik doğal ürünlerin biyo-tayine yönelik tarama, izolasyon, yapı belirleme, biyosentez, kısmi sentez ve toplam kimyasal sentezi tartışılacaktır. Dikkate alınacak bileşiklerin sınıfları arasında steroid hormonları, kardiyak glikozitler, alkaloitler, antibiyotikler, terpenler ve benzerleri yer alır ve bu konular da öğrenciyle tartışılacaktır. Bunların yanında farmasötik bilimlerde ve biyomedikal bilimlerde kullanılan farklı bitkiler ve henüz çalışılmamış bitkilerin potansiyeli değerlendirilecektir. Ayrıca etken maddelerin ekstrakte edilmesine yönelik ekstraksiyon yöntemleri ve bu etken maddeleri ökaryotik ve prokaryotik hücrelerde test etmek için kullanılan yöntemler incelenecek konular arasında yer almaktadır.
ZEHİRLİ BİTKİLER

Ders Kodu

PSCI628

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste, tıbbi amaçla kullanılan özellikle Akdeniz ülkelerinde yayılış gösteren önemli zehirli bitkiler ve özellikleri tanıtılacaktır. Bitkilerin yayılış gösterdiği bölgeler, özellikleri, tedavi amaçlı kullanımlarında dikkat dilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verilecektir. Örneğin: Digitalis ferruginea (Scrophulariaceae), Atropa belladonnae (Solanaceae), Aconitum napellus (Ranunculaceae), Colchicum autumnale (Liliaceae), Matricaria chamomilla ve Echinaceae purpurea (Asteraceae) ...gibi çeşitli hastalıklara karşı etnobotanik kullanımı olan türlerin ait oldukları cins ve familyalar verilecektir. Ders içerisinde bu bitkilerin taplanması, kurutulması, muhafazası ve kullanımları anlatılacaktır. İçerdikleri zehirli bileşikler nedeniyle kullanım esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca tıbbi kullanımı olan zehirli bitkiler ile ilgili literatür taramasının nasıl yapılacağı anlatılacaktır.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik) € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç

Bu programın sarf malzeme giderleri için  € 480 (KDV hariç) ek ücret alınacaktır.