Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Biyomühendislik (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Program, öğrencilere matematik, mühendislik, fizik, kimya, fizyoloji ve modern biyoloji alanlarında derinlemesine bilgi vermek, öğrencileri mühendisliğin temel prensiplerini kullanarak temel bilimleri biyolojik problemler üzerinde kullanmaya yönelik eğitmek, öğrencileri biyomühendislik alanında araştırma yapmak ve insan sağlığını iyileştirmeye yönelik tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için problem çözebilecek şekilde eğitmek, öğrencileri yaptıkları araştırma bulgularını var olan ticari teknolojiler üzerinde uygulayabilecek şekilde eğitmektedir. Uluslararası projeler geliştirerek ülkemizin ve toplumumuzun araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ivme kazandırmak için Kanser, Mikrobiyoloji ve Çevre Bilimleri alanlarında faaliyet gösteren Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BRC) Üniversitemiz bünyesinde yer almaktadır. Ciddi bilimsel çalışmalar yürütmüş konularında tecrübeli kadrosu ile BRC büyük üne sahip uluslararası üniversiteler (Imperial College London ve University of Oxford) ile ortak projeler yürütmekte ve yeni projeler planlamaktadır. Biyomühendislik yüksek lisans öğrencilerimiz bu projelerde yer alarak kendilerini geliştirmektedirler. Öğrencilerimiz hem konularında tecrübeli ve bilgili akademisyenler olabilmekte hem de gerçek projelerde çalışarak kanser, mikrobiyoloji ve çevre konularında toplumumuza katkı sağlayabilmektedirler.

Eğitim Olanakları

Biyomühendislik yüksek lisans programı, öğrencileri önemli ve biyolojiye dayalı olan uygulamalardaki problemlerin çözümünde biyolojik sistemlerin analiz ve manipulasyonu için mühendislik bilgilerini kullanmaya yönelik eğitim verir. Program müfredatında teknik seçmeli dersler, ders danışmanı öğretim elemanı yardımı ile öğrenci tarafından, matematik, istatistik, mühendislik, fizik, biyoteknoloji, nanoteknoloji, biyolojik prosesler, kanser araştırmaları gibi alanlarından seçilebilir. Öğrencilere ayrıca araştırma teknikleri dersi de önerilmekte ve bu şekilde öğrencilerin araştırma yapabilme yetenekleri geliştirilir. Bellirli bir biyomühendislik alanında seminerini hazırlamasında, deneylerini yapıp yüksek lisans tezini oluşturmasında öğrenciye yardımcı olabilecek, konusunda uzman bir tez danışmanı atanır. Öğrenciler tezlerine yönelik laboratuvar çalışmalarını ileri teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış modern laboratuvarlarda sürdürür.

ciu-bioengineering-phd

Kariyer Alanları

Biyomühendislik alanında çalışan bilim insanları, insanların yaşam tarzını değiştirecek devrim niteliğinde buluşlar yapmıştır. Biyoekonomiden söz ettiğimiz bu günlerde mühendislik prensiplerini biyoloji temel bilgileri ile birleştirerek yeni teknolojiler geliştirmemiz gerekmektedir. Biyomühendislik alanındaki araştırmalar, biyolojik ve çevresel sistemlerin temel prensiplerini anlamamıza, günümüzdeki sağlık ve çevre problemlerine yönelik güncel çözümler üretmemize ve yeni teknolojiler geliştirmemize ışık tutar. Biyomühendislik yüksek lisans programı, popüler hale gelen genetik, medikal ve biyoteknoloji alanlarını kapsar. Biyomühendislik yüksek lisans programı, kişilere biyomühendisliğin çeşitli alanlarında derinlemesine bilgi kazanımı sağlayarak, hem biyoteknolojinin kullanıldığı her alanda iş bulma imkanı sağlamakta hem de onları doktora programına hazırlamaktadır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
SEÇMELİ

Ders Kodu

BIOE5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

BIOE5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

BIOE5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

BIOE5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İkinci Dönem
TEZ

Ders Kodu

BIOE500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

SEMİNER

Ders Kodu

BIOE590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

BIOE5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

BIOE5X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

BIOE5X7

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Seçmeli Dersler

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Kayıt harcı ve diğer ücretler* € 245,00
Sosyal Etkinlik Ücreti € 50,00    
  KDV Hariç

*1. yıl öğrencilerine uygulanır. Diğer öğrenciler için € 195,00. 

Bu programın sarf malzeme giderleri için  € 335 (KDV hariç) ek ücret alınacaktır.