Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Günümüzde bilişim sistemleri tarafından toplanan veri miktarı sürekli olarak artmakta ve bu verilerin işlenerek bilgiye dönüştürülmesi büyük önem kazanmaktadır. Aklımıza gelebilecek her alanda bilişim sistemlerinin var olmasından dolayı bu sistemleri tasarlayacak, geliştirecek, çalıştıracak, yönetebilecek yada denetlemesini yapabilecek uzmanlara duyulan ihtiyaç da günden güne artmaktadır. İşte bu ihtiyaç duyulan uzmanlar Bilişim Sistemleri Yüksek lisans programını tamamlayanlar arasından kolayca seçilebilirler.

Eğitim Olanakları

Bilişim Sistemleri mühendisliği yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tezli program ikisi zorunlu olmak üzere, beş adeti seçmeli toplamda yedi adet dersten, buna ek olarak seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Tezsiz programda ise ikisi zorunlu olmak üzere, sekiz adeti seçmeli toplamda dokuz dersten, ayrıca bitirme projesinden oluşmaktadır. Yüksek lisans programında seçmeli dersler sadece Bilişim Sistemleri alanı ile sınırlı kalmamakta diğer mühendislik programlarından yada işletme/yönetim alanından da ders alınarak farklı alanlardan da yararlanma imkanı bulabilmektedirler. Bilişim Sistemleri ile ilgili alanlardan mezun olmayan ve programa kabul edilen öğrencilere bilgi eksikliklerini tamamlamaları için lisans programından beş dersi geçmeyecek şekilde ders verilebilir. Bu derslerin hangileri olabileceği başvuru sırasında öğrenciye bildirilir. Programımız Oracle Academy ve Microsoft Imagine Academy üyesidir.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Bilişim Sistemleri Mühendisliği yüksek lisans programında yer alan öğrenciler, farklı bilişim sistemlerinin tasarlanmasını, geliştirilmesini, çalıştırılmasını yada denetlenmesini yapabilecek en yüksek düzeyde bilgi birikimine sahip olarak mezun olurlar. Bu yüzden telekomünikasyondan, bankacılık, finans hizmetlerine, pazarlamadan elektronik ticaret yapan şirketlere kısaca bilişim sistemlerinin var olduğu tüm alanlarda kolayca kendilerine iş bulabilirler. Ayrıca isterlerse araştırma projelerinde araştırmacı yada doktora programlarına devam ederek kendilerine akademik kariyer de yapabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS

Ders Kodu

ISYE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, bilgi sistemlerinin analiz, tasarım, kullanım ve yönetiminde yöneticilerin üstlenmesi gereken aktif ve önemli rolün altını çizmektedir. Bir MIS projesinin planlama ve organizasyonunu, ihtiyaçların belirlenmesi için stratejileri, analizden tasarıma geçişi, yeni sistemin kavramsal tasarımını, uygulama sürecindeki aşamaları ve dönüşüm yöntemlerini kapsar.
SEÇMELİ

Ders Kodu

ISYEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

ISYEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

ISYEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
ADVANCED TOPİCS İN SOFTWARE ENGİNEERİNG

Ders Kodu

ISYE555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste tartışılan ana konular gelişim metodolojileri ve tasarım örüntüleridir. Derste gereksinim, tasarım, uygulama, test ve dağıtım gibi yazılım yaşam döngüsü aşamaları Şelale, prototipleme ve Aşırı Programlama gibi metodolojiler ile ele alınacaktır. Ayrıca, yaratılış, yapısal ve davranış kalıpları gibi tasarım modelleri de değerlendirilecektir. Dersi tamamlayan öğrenciler gelişim metolojileri ve tasarım örüntüleri konularını öğrenmiş olacaktır.
SEMİNAR

Ders Kodu

ISYE590

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu kredisiz bir derstir. Fakülte, misafir konuşmacı ve yüksek lisans öğrencileri tarafından sunulan seminer aracılığıyla öğrencilerin bilgisayar mühendislerine araştırma konusuna bakış açısı ve farkındalık kazandırılması sağlanmaktadır. Araştırma sonuçları sınıf ortamında tartışılmaktadır.
SEÇMELİ

Ders Kodu

ISYEXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

ISYEXX5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Üçüncü Dönem
THESİS

Ders Kodu

ISYE500

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

60
M.S.'ye giden araştırma programı Bir öğrenci ve öğretim üyesi arasında düzenlenen derecedir. Öğrenciler, ikinci yarıyılın başından itibaren tüm yarıyıllarda bu derse kayıt olurken, araştırma programı veya tezin yazılması devam etmektedir.

Seçmeli Dersler

PROGRAMMİNG LANGUAGES

Ders Kodu

ISYE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPERATİNG SYSTEM AND NETWORK SECURİTY

Ders Kodu

ISYE526

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ALGORITHMS AND PROGRAMMING

Ders Kodu

ISYE223

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
COMPUTER NETWORKS AND COMMUNİCATİONS

Ders Kodu

ISYE530

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER VİSİON

Ders Kodu

ISYE537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

Ders Kodu

ISYE540

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPERATING SYSTEMS

Ders Kodu

ISYE351

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER NETWORK DESIGN AND APPLICATIONS

Ders Kodu

ISYE431

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

PERFORMANCE EVALUATİON OF COMPUTER NETWORKS

Ders Kodu

ISYE523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS AND PROGRAMMING I

Ders Kodu

ISE343

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

SYSTEMS PROGRAMMİNG AND APPLİCATİONS

Ders Kodu

ISYE513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OBJECT ORIENTED PROGRAMMING

Ders Kodu

ISYE313

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

GÖRSEL PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ISYE214

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu ders, görsel programlama için bir giriş programlama dersidir. Olay güdümlü, görsel ve yapısal programlama kavramları sunulacaktır. Başlangıçta, vurgu görsel programlama ve temel kontrollerin temelleri üzerinde olacak. Ardından, gelişmiş kontrolleri, dosya ve veritabanı yönetimi özellikleri sunulacaktır. Programlama projeleri veritabanları üzerinde ortak veri girişi, hesaplanan sonuçların gösterilmesi, koşullu test, aritmetik işlemler, dizi işleme, arama, sıralama, okuma ve yazma, işlemleri içerecektir.
PERFORMANCE EVALUATİON OF COMPUTER NETWORKS

Ders Kodu

CMPE523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER NETWORKS AND COMMUNİCATİONS

Ders Kodu

CMPE530

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SYSTEM MODELLING SMULATION

Ders Kodu

CMPE571

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS

Ders Kodu

MISY523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

AUTONOMOUS ROBOTS

Ders Kodu

CMPE565

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER ARCHİTECTURE

Ders Kodu

ISYE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ARTİFİCİAL NEURAL NETWORKS

Ders Kodu

ISYE545

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED NETWORK PROGRAMMING

Ders Kodu

ISYE525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

The goal of this module is to introduce the students to advanced network programming concepts. They will study issues such as multitasking, multi-threading, processes, inter-process communications and network communications. Client-server communications for long term (e.g. large file transfer, multimedia streaming) and short term sessions (e.g. Web traffic) will be presented. P2P, RMI, applet-servlet, e-mail and multimedia mail will be introduced. The course will also address issues related to the programming of network equipment, including router architecture, network signaling, firewall and deep packet probes, network processors, network support for unicast, multicast and broadcast, and the use of techniques for dynamically changing router code, such as mobile agents and active networks
DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS AND PROGRAMMING

Ders Kodu

ISYE342

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

MANAGEMENT SCİENCE

Ders Kodu

MISY555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

EDUCATİONAL TECHNOLOGY

Ders Kodu

MISY565

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INFORMATİON SYSTEMS DESİGN AND MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY524

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

Ders Kodu

CMPE540

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Ders Kodu

BUSN532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Program tasarısı,program tasarısını değerlendirmeye giriş, değerlendirme türleri, program tasarısını değerlendirme yaklaşımları, program değerlendirme modelleri,program değerlendirme yönetemleri, program değerlendirmede kullanılan araştırma desenleri, program değerlendirme yönelik ölçme araçlarının hazırlanması ve kullanılması, geçerlik ve güvenirliğin sağlanması verilerin çözümü ve yorumlanması, program değerine yönelik karar süreci.
PATTERN RECOGNİTİON

Ders Kodu

CMPE546

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TOTAL QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
DATA MİNİNG AND BUSİNESS INTELLİGENCE

Ders Kodu

MISY542

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PRODUCTİON PLANNİNG AND SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
PROGRAMMİNG LANGUAGES

Ders Kodu

ISE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

PROGRAMMİNG LANGUAGES

Ders Kodu

CMPE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders: kısa tarihsel bakış açısı. Entegre Geliştirme Ortamını (IDE) anlamak ve kullanmak. Java temelleri, Java için grafiksel kullanıcı arayüzleri (GUI), Swing Bileşenleri ve Java Dinleyicileri, Swing iletişim kutuları, GUI uygulamalarının geliştirilmesi, Birleştirilmiş Modelleme Dili (UML) ile Nesne Yönelimli Programlama teorisi. Nesne yönelimli (OO) problem çözme, OO kavramları (kalıtım, kompozisyon, soyut sınıflar vb.), Nesne ilişkileri, tasarım kalıpları ile OO uygulamaları geliştirme, Birim Testi, Proje Sunumları gibi temel konuları inceler.
NUMERICAL LINEAR ALGEBRA

Ders Kodu

EELE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
COMPUTER VISIONS

Ders Kodu

CMPE537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INFORMATİON SECURİTY

Ders Kodu

MISY558

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİYOMETRİK SİSTEMLER

Ders Kodu

CMPE538

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, tek ve çok modlu biyometrik sistemlerin çalışması, tasarımı, testi ve uygulanmasına ilişkin ilkelere bir giriş ile başlayacaktır. Daha sonra biyometrik sistemlerin güvenlik ve gizlilik konularıyla ilgili başlıca ve yeni ortaya çıkan biyometrik teknolojilerin (parmak izi, yüz, el, iris, el geometrisi, avuç izi, tuş vuruşu, el yazısı, imza, yürüyüş, ses vb.) performansı ve yaşanan sorunlar ele alınacaktır. Çeşitli biyometrik verileri (özellikle imza biyometrisi) ve kabul edilebilir tanıma performans oranları elde etmek için kullanılan istatistiksel yöntemleri (ör. yanlış kabul oranı, sahte reddedilme oranı, eşit hata oranı ve doğru sınıflandırma oranları) elde etmek için kullanılan çeşitli yöntemler öğrencilere tanıtılacak ve uygulamalar ile konular pekiştirilecektir.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İşletmelerde insan kaynaklarının etkili kullanımı ve eğitilmesi hakkında bilgilerin verilmesi dersin hedefleri arasındadır.
TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Ders Kodu

BUSN535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED TOPİCS İN SOFTWARE ENGİNEERİNG

Ders Kodu

ISYE555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste tartışılan ana konular gelişim metodolojileri ve tasarım örüntüleridir. Derste gereksinim, tasarım, uygulama, test ve dağıtım gibi yazılım yaşam döngüsü aşamaları Şelale, prototipleme ve Aşırı Programlama gibi metodolojiler ile ele alınacaktır. Ayrıca, yaratılış, yapısal ve davranış kalıpları gibi tasarım modelleri de değerlendirilecektir. Dersi tamamlayan öğrenciler gelişim metolojileri ve tasarım örüntüleri konularını öğrenmiş olacaktır.
OPERATİNG SYSTEM AND NETWORK SECURİTY

Ders Kodu

CMPE526

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPERATİONS RESEARCH TECHNİQUES

Ders Kodu

EMNT517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
FİNANCİAL MANAGEMENT İN HEALTH CARE ORGANİZATİONS

Ders Kodu

HOMM504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

STRATEJİK YÖNETİM

Ders Kodu

BUSN509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, katılımcıların, günümüzde stratejik yönetim alanındaki en hassas meseleler hakkında daha iyi bir anlayış kazanmaları için tasarlanmıştır. Değinilen meseleler şu konuları kapsar: gelecekteki uluslararası rekabeti şekillendirecek temel güçlerin anlaşılması, her bir şirkette şirket amacının merkezi rolü, sermaye piyasalarının ve şirketin finansal politikalarının şirketin küresel piyasalardaki rekabet gücünü şekillendirmekteki rolü, stratejik işbirlikleri ve çeşitlendirmelerin derecesi dahil olmak üzere şirketin ve sınırlarının tanımlanması, çalışanlar ile şirket arasındaki örtülü anlaşmaların geleceği ve bunun bilgi temelli rekabetçi avantaj kazanılması için insanların işlerinde anlam bulmalarına etkisi, ve şirket yönetişiminin (özellikle yönetim kurulları ve kurumsal hissedarlar olmak üzere) gelecekteki evrimi.
COST ACCOUNTİNG FOR BUSİNESS MANAGERS

Ders Kodu

BUSN565

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
.
COMPUTER ARCHİTECTURE

Ders Kodu

CMPE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTRODUCTION TO PROBABILITY AND STATISTICS

Ders Kodu

MAT205

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

DECİSİON SUPPORT SYSTEMS

Ders Kodu

MISY553

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DATA STRUCTURES AND DATA ORGANIZATION

Ders Kodu

ISYE242

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VE PROGRAMLAMA-II

Ders Kodu

ISYE344

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

OLASILIK VE İSTATİSTİĞE GİRİŞ

Ders Kodu

MATH205

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Dersin amacı temel olasılık ve istatistik konularının verilmesidir. Bu derste teori ve uygulamaya birlikte yer verilmektedir. Dersin içeriği; değişken tanımına giriş, temel veri analizi, veri çeşitleri, veri düzenlemesi, frekans dağılım tabloları, örneklem, örneklem uzayı, olay tanımı, temel sayma yöntemleri, küme işlemleri, olasılık aksiyomları, olasılık kuralları, şartlı olasılık, toplam olasılık ve Bayes teoremi, bağımsız olaylar, rassal değişken tanımı, olasılık dağılım ve olasılık yoğunluk fonksiyonu, temel dağılımlar ve yığılımlı dağılım fonksiyonları, kesikli ve sürekli dağılım fonksiyonları, Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün sürekli, Normal, Gamma, Üstel, çok değişkenli dağılım fonksiyonları, dağılımı belli olan kesikli ve sürekli değişkenlerin ortalama ve varyans hesaplamarı, örneklem dağılımları, Merkezi Limit Teoremi’ni kapsamaktadır.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç