Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
bilgisayar-programciligi-programi bilgisayar-programciligi-programi halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Bilgisayar Mühendisliği programı, araştırma odaklı bir eğitimle araştırma, sanayi yada girişimcilik kariyerine devam etmek isteyen öğrencilere bilgisayar mühendisliği alanında doktora derecesi olanağı sunmaktadır. Programın amacı, bilgisayar mühendisliği alanındaki çeşitli teknik alanları kapsayan geniş ve derin bilgi birikimi sağlamaktır. Öğrenciler bu hedefe ulaşabilmek için iki farklı yol seçebilmektedirler: Birinci yol Bilgisayar Sistemleri & Yazılım mühendisliği yada ikinci yol ise Sinyal işleme & İletişim konularını içermektedir. Her bir öğrencinin gereksinim duyduğu eğitim amaçlarına ulaşabilmek için bu yollar farklı şekilde tasarlanabilir.

Eğitim Olanakları

Doktora programı, doktora dersleri, seminer, yeterlilik sınavı, tez araştırması ve tez savunmasını gerektirir. Doktora dersleri esnasında, öğrenciler konsantrasyon alanlarından yedi Doktora düzeyinde seçmeli ders almalıdırlar. Öğrenciler doktora derslerinin son yarıyılında öngörülen tez konusu ile ilgili seminer vermelidirler. Doktora dersleri tamamladıktan sonra öğrenci doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçmelidir. Öğrenci doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçerse, daha sonra tez araştırmasına devam edebilir. Tezini savunabilmesi için öğrencinin SCI veya SCI-Expanded dergilerinde en az bir makalesi olması gerekir. Makale yayınlandıktan sonra öğrenci, tezini savunabilir. Programımız Oracle Academy ve Microsoft Imagine Academy üyesidir.

ciu-computer-engineering-phd

Kariyer Alanları

Doktora programının tamamlanması ile birlikte, öğrenciler bağımsız veya uygulamalı temel araştırmalar yapabilme kabiliyetine sahip olurlar ve akademik, endüstri ya da kamu kuruluşlarında kariyer yapabilirler. Öğrenciler, ilgi alanlarına, fakülte araştırma alanlarına ve bölüm araştırma tesislerine göre belirlenmiş bir konunun teorik ve ampirik çalışmalarını sürdürebilirler. Mezunlarımız, herhangi bir şirkette araştırma ve geliştirme üyesi olarak çalışabilir veya herhangi bir üniversitede araştırmacı ve / veya akademisyen olarak çalışabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ELECTİVE I

Ders Kodu

CMPE6X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTİVE II

Ders Kodu

CMPE6X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTİVE III

Ders Kodu

CMPE6X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTİVE IV

Ders Kodu

CMPE6X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTİVE V

Ders Kodu

CMPE6X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İkinci Dönem
DOKTORA YETERLİLİK

Ders Kodu

CMPE650

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

SEMİNAR

Ders Kodu

CMPE690

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu kredisiz bir derstir. Adayın ilgili jüri üyelerine sunduğu ilgi konusuna ilişkin bakış açısını ve farkındalığını değerlendirmek için doktora adayının tezinin ilerlemesini izler.
FREE ELECTİVE I

Ders Kodu

CMPE6X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
Üçüncü Dönem
THESİS

Ders Kodu

CMPE600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Doktora yapan araştırma programı Doktora Adayı ve denetçi arasında düzenlenen derece. Öğrenciler ikinci yarıyıldan başlayarak tüm yarıyıllarda bu derse kayıt olurlar. Doktora adayı, tezin ilerleyişini göstermek için her dönem sonunda atanan araştırmayı jüri üyelerine tayin etmelidir.

Seçmeli Dersler

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik) € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Kayıt harcı ve diğer ücretler* € 245,00
Sosyal Etkinlik Ücreti € 50,00    
  KDV Hariç

*1. yıl öğrencilerine uygulanır. Diğer öğrenciler için € 195,00.