Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
bilgisayar-programciligi-programi bilgisayar-programciligi-programi halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Bilgisayar Mühendisliği programı, araştırma odaklı bir eğitimle araştırma, sanayi yada girişimcilik kariyerine devam etmek isteyen öğrencilere bilgisayar mühendisliği alanında doktora derecesi olanağı sunmaktadır. Programın amacı, bilgisayar mühendisliği alanındaki çeşitli teknik alanları kapsayan geniş ve derin bilgi birikimi sağlamaktır. Öğrenciler bu hedefe ulaşabilmek için iki farklı yol seçebilmektedirler: Birinci yol Bilgisayar Sistemleri & Yazılım mühendisliği yada ikinci yol ise Sinyal işleme & İletişim konularını içermektedir. Her bir öğrencinin gereksinim duyduğu eğitim amaçlarına ulaşabilmek için bu yollar farklı şekilde tasarlanabilir.

Eğitim Olanakları

Doktora programı, doktora dersleri, seminer, yeterlilik sınavı, tez araştırması ve tez savunmasını gerektirir. Doktora dersleri esnasında, öğrenciler konsantrasyon alanlarından yedi Doktora düzeyinde seçmeli ders almalıdırlar. Öğrenciler doktora derslerinin son yarıyılında öngörülen tez konusu ile ilgili seminer vermelidirler. Doktora dersleri tamamladıktan sonra öğrenci doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçmelidir. Öğrenci doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçerse, daha sonra tez araştırmasına devam edebilir. Tezini savunabilmesi için öğrencinin SCI veya SCI-Expanded dergilerinde en az bir makalesi olması gerekir. Makale yayınlandıktan sonra öğrenci, tezini savunabilir. Programımız Oracle Academy ve Microsoft Imagine Academy üyesidir.

ciu-computer-engineering-phd

Kariyer Alanları

Doktora programının tamamlanması ile birlikte, öğrenciler bağımsız veya uygulamalı temel araştırmalar yapabilme kabiliyetine sahip olurlar ve akademik, endüstri ya da kamu kuruluşlarında kariyer yapabilirler. Öğrenciler, ilgi alanlarına, fakülte araştırma alanlarına ve bölüm araştırma tesislerine göre belirlenmiş bir konunun teorik ve ampirik çalışmalarını sürdürebilirler. Mezunlarımız, herhangi bir şirkette araştırma ve geliştirme üyesi olarak çalışabilir veya herhangi bir üniversitede araştırmacı ve / veya akademisyen olarak çalışabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ELECTİVE I

Ders Kodu

CMPE6X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE II

Ders Kodu

CMPE6X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE III

Ders Kodu

CMPE6X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE IV

Ders Kodu

CMPE6X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE V

Ders Kodu

CMPE6X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
DOKTORA YETERLİLİK

Ders Kodu

CMPE650

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

20
SEMİNAR

Ders Kodu

CMPE690

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu kredisiz bir derstir. Adayın ilgili jüri üyelerine sunduğu ilgi konusuna ilişkin bakış açısını ve farkındalığını değerlendirmek için doktora adayının tezinin ilerlemesini izler.
FREE ELECTİVE I

Ders Kodu

CMPE6X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
Üçüncü Dönem
THESİS

Ders Kodu

CMPE600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

160
Doktora yapan araştırma programı Doktora Adayı ve denetçi arasında düzenlenen derece. Öğrenciler ikinci yarıyıldan başlayarak tüm yarıyıllarda bu derse kayıt olurlar. Doktora adayı, tezin ilerleyişini göstermek için her dönem sonunda atanan araştırmayı jüri üyelerine tayin etmelidir.

Seçmeli Dersler

ADVANCED TOPİCS İN IMAGE PROCESSİNG

Ders Kodu

CMPE643

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

NEURAL NETWORKS MODELİNG AND ANALYSİS

Ders Kodu

CMPE626

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED TOPİCS İN COMPUTER ARCHİTECTURE

Ders Kodu

CMPE636

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPTİCAL COMMUNİCATİON NETWORK

Ders Kodu

CMPE622

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PROBABİLİTY AND STOCHASTİC PROCESS

Ders Kodu

CMPE613

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED CRYPTOGRAPHY AND DATA SECURİTY

Ders Kodu

CMPE625

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER NETWORK TOPOLOGY

Ders Kodu

CMPE624

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED PROGRAMMİNG LANGUAGES

Ders Kodu

CMPE611

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

WİRELESS NETWORKS AND MOBİLE SYSTEMS

Ders Kodu

CMPE627

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DESİGN AND PROGRAMMİNG FOR DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

Ders Kodu

CMPE630

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SOFTWARE ENGİNEERİNG AND QUALİTY ASSURANCE

Ders Kodu

CMPE631

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
PROGRAMMİNG LANGUAGES

Ders Kodu

CMPE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders: kısa tarihsel bakış açısı. Entegre Geliştirme Ortamını (IDE) anlamak ve kullanmak. Java temelleri, Java için grafiksel kullanıcı arayüzleri (GUI), Swing Bileşenleri ve Java Dinleyicileri, Swing iletişim kutuları, GUI uygulamalarının geliştirilmesi, Birleştirilmiş Modelleme Dili (UML) ile Nesne Yönelimli Programlama teorisi. Nesne yönelimli (OO) problem çözme, OO kavramları (kalıtım, kompozisyon, soyut sınıflar vb.), Nesne ilişkileri, tasarım kalıpları ile OO uygulamaları geliştirme, Birim Testi, Proje Sunumları gibi temel konuları inceler.
SYSTEMS PROGRAMMİNG AND APPLİCATİONS

Ders Kodu

CMPE513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MÜHENDSİLİK İÇİN İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Ders Kodu

ENGI660

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, istatistiksel yöntemler, örneğin tanımlayıcı ve çok değişkenli analizler kullanılarak veri analizini kapsar. Ayrıca, ders korelasyon, örnekleme, tahmin ve hipotez testi konularını kapsar. Çok değişkenli sıradan en küçük kareler regresyon modelinin temelini oluşturan mantık ve temel varsayımlar, zaman serilerinin analizi ve panel veri analizi gibi daha ileri konular ve uygulamalar ile birlikte verilecektir. Öğrencilerin veri analizi konusunda, teoriden, model tanımı ve sonuç sunumu arasında geçiş sağlayıp, analiz sonuçlarını anlamlandırması sağlanacaktır. Analizlerin bulgularını (örneğin, grafikleri, tabloları ve metinleri kullanarak) sunarak ve anlamlarını anlayarak çeşitli veri analizi yöntemlerini gösterecektir. Katılımcılar, bu derste tartışılan teknikleri istatistiksel yazılım kullanarak çeşitli veri kümelerine uygulayarak uygulamalı deneyim kazanacaklar.
ADVANCED DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

Ders Kodu

CMPE540

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INFORMATİON RETRİEVAL FOR NATURAL LANGUAGE PROCESSİNG

Ders Kodu

CMPE640

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

NEW ORGANİZATİONAL APPROACHES AND TECHNOLOGY

Ders Kodu

MISY604

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DATA MİNİNG AND KNOWLEDGE ACQUİSİTON

Ders Kodu

MISY641

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İLERİ DÜZEY SİSTEM PROGRAMLAMA

Ders Kodu

CMPE639

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Tüm işletim sistemleri programların çalışması için gerekli olan servisleri sağlarlar. Bu servisler içerisinde yeni program çalıştırmak, dosya açma işlemleri, dosyadan okuma yapma, bir hafıza alanını ayırma, gün içindeki şu anki zamanı alma ve bunun gibi işlemler olabilir. Bu dersin odak noktası, farklı UNIX işletim sistemleri sürümleri tarafından sağlanan servisleri tanımlamaktır. Ders UNIX işletim sistemini tanıtmakla başlayacaktır. Daha sonra UNIX kabuk programlama, program geliştirme araçları, yardımcı yazılım yordamları, standart G/Ç yordamları, dosya ve dizin işlemleri, sinyaller, işlem kavramı ve iş parçası kavramı programlaması, İşlemler Arası Haberleşme, soket programlama, semofarlar ve hafıza paylaşımı başlıkları ele alınacaktır.
COMPUTER NETWORKS AND COMMUNİCATİONS

Ders Kodu

CMPE530

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INFORMATİON SYSTEMS DESİGN AND MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY606

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED NETWORK PROGRAMMING

Ders Kodu

CMPE525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

The goal of this module is to introduce the students to advanced network programming concepts. They will study issues such as multitasking, multi-threading, processes, inter-process communications and network communications. Client-server communications for long term (e.g. large file transfer, multimedia streaming) and short term sessions (e.g. Web traffic) will be presented. P2P, RMI, applet-servlet, e-mail and multimedia mail will be introduced. The course will also address issues related to the programming of network equipment, including router architecture, network signaling, firewall and deep packet probes, network processors, network support for unicast, multicast and broadcast, and the use of techniques for dynamically changing router code, such as mobile agents and active networks
OPERATİNG SYSTEM AND NETWORK SECURİTY

Ders Kodu

CMPE526

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED TOPİCS İN INFORMATİON SECURİTY

Ders Kodu

MISY660

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bilgi, günümüz toplumunun çok önemli bir kaynağıdır. Bilgiyi ve ilgili fikri mülkiyeti korumak son zamanlarda bir zorluk teşkil etmektedir. Bilgi güvenliği, güvenli bir bilgi toplumu geliştirmek için olanak sağlayan bir teknolojidir. Bu ders öğrencilere ileri düzeyde Bilgi güvenliği bilgisi sağlamayı amaçlamaktadır. Ders, öğrencileri bilgi güvenliği alanındaki güncel ve heyecan verici araştırma konularıyla tanıştıracaktır. Dersin sonunda öğrenciler, kriptografi, internet güvenliği, veritabanı güvenliği, steganografi, erişim kontrol mekanizmaları, güvenlik duvarları ve saldırı tespit sistemi gibi temel güvenlik özelliklerini, modellerini, politikalarını ve güvenlik araçlarını anlayabileceklerdir. Öğrenciler ayrıca gerçek hayattaki güvenlik vakalarını değerlendirme fırsatı bulacaklardır.
ANALYTİCAL DECİSİON MAKİNG

Ders Kodu

MISY602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER VİSİON

Ders Kodu

CMPE537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER ARCHİTECTURE

Ders Kodu

CMPE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DESİGN AND DEVELOPMENT OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY

Ders Kodu

MISY665

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

AUTONOMOUS ROBOTS

Ders Kodu

CMPE565

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİYOMETRİK SİSTEMLER

Ders Kodu

CMPE538

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, tek ve çok modlu biyometrik sistemlerin çalışması, tasarımı, testi ve uygulanmasına ilişkin ilkelere bir giriş ile başlayacaktır. Daha sonra biyometrik sistemlerin güvenlik ve gizlilik konularıyla ilgili başlıca ve yeni ortaya çıkan biyometrik teknolojilerin (parmak izi, yüz, el, iris, el geometrisi, avuç izi, tuş vuruşu, el yazısı, imza, yürüyüş, ses vb.) performansı ve yaşanan sorunlar ele alınacaktır. Çeşitli biyometrik verileri (özellikle imza biyometrisi) ve kabul edilebilir tanıma performans oranları elde etmek için kullanılan istatistiksel yöntemleri (ör. yanlış kabul oranı, sahte reddedilme oranı, eşit hata oranı ve doğru sınıflandırma oranları) elde etmek için kullanılan çeşitli yöntemler öğrencilere tanıtılacak ve uygulamalar ile konular pekiştirilecektir.
MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS

Ders Kodu

MISY523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DATA ANALYSİS & COMPUTER APPLİCATİONS İN MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPERATİNG SYSTEMS

Ders Kodu

CMPE351

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

BUSN605

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders, bilimsel araştırma ve literatür taramasının temel türlerini değerlendirerek, veri toplama ve analizi için olası teknikleri detaylandırarak, bilimsel araştırmanın temel kavramlarının anlaşılmasını sağlayacaktır. Öğrenciler ampirik bulguları sunabilecek, edinilen bilgileri uygulamak için bir araştırma makalesi tasarlayabilecek ve üstlenebileceklerdir.
NUMERICAL LINEAR ALGEBRA

Ders Kodu

EELE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
DİGİTAL IMAGE PROCESSİNG

Ders Kodu

EELE526

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
ADVANCED ANTENNA THEORY

Ders Kodu

EELE532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED COMMUNİCATİON SYSTEMS

Ders Kodu

EELE561

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
SELECTED TOPİCS İN DİGİTAL COMMUNİCATİONS

Ders Kodu

EELE566

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED INFORMATİON SYSTEMS TOOLS AND TECHNİQUES

Ders Kodu

MISY601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Günümüzde, bir bilgi sisteminin tasarlanması için gerekli yazılım geliştirme yöntemleri ve kullanılacak araçlar için farklı alternatifler bulunmaktadır. Bu dersin amacı, yazılım geliştirme yöntemleri ile birlikte, masa-üstü, web ve mobil uygulamalar için kullanılabilecek dilleri, büyük mimariler için kullanılabilecek veri tabanları ile ilişkisel, dağıtık ve NoSQL veri tabanları hakkında bilgi kazandırmaktır.
TECHNO-ECONOMİCAL ANALYSİS OF ENERGY APPLİCATİONS

Ders Kodu

ENRE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

POWER SYSTEM HARMONİCS

Ders Kodu

EELE557

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MANAGEMENT SCİENCE

Ders Kodu

MISY555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ARTİFİCİAL NEURAL NETWORKS

Ders Kodu

CMPE545

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

Ders Kodu

CMPE223

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik) € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç