Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Bilgisayar Bilimleri, bilgisayar sistemleri, dağıtılmış bilgi işlem, bilgisayar ağları, iletişim ve sinyal işleme gibi çok çeşitli konuları kapsayan geniş bir alandır. Toplum yararına cihazların ve sistemlerin teorisi, tasarımı ve geliştirilmesinde matematik ve fen bilimleri bilgisi kullanılır. Bilgisayar mühendisleri, bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinin çeşitli alanlarında eğitim görürler. Yazılım ve donanım da dahil olmak üzere dijital bilgisayarların ve ağların tasarım ve analizine girerler. Bilgisayar tasarımı, bilgisayar mimarisi, bilgisayar grafikleri, tasarım otomasyonu, sistem yazılımı, veri yapıları ve algoritmaları, dağıtılmış bilgi işlem ve bilgisayar ağları gibi konuları içerir. Bilgisayar Mühendisliği dersleri, C ++ ve Java gibi üst düzey dillerde programlama içerir; analiz ve tasarım için yazılım paketleri kullanımı; işletim sistemi gibi sistem yazılımının tasarımı; ayrıca donanım / yazılım arayüzleri ve gömülü sistemler tasarımı; ve mühendislik problemlerinin çözümünde bilgisayar uygulamaları gibi derslerde bulunur. Bu programa başvuran adaylar, bilgisayar bilimleri, bilgisayar programlama, elektrik mühendisliği veya başka bir bilim veya mühendislik alanında ön şartlı bilgisayar bilimleri dersleri almış lisans derecesine sahip olmalıdırlar.

Eğitim Olanakları

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programının tezli ve tezsiz olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Tezli program yedi ders, seminer ve tez çalışmasını içermektedir. Yedi dersten ikisi zorunlu, kalan beş ders ise çeşitli alanlarda lisansüstü seçmeli derslerdir. Tezsiz program tez çalışması yapmak istemeyen ancak eğitim ve mesleki bilgi birikimlerini ilerletmek isteyenler için tasarlanmıştır. Tezsiz program on ders ve bir lisansüstü projeden oluşur. On dersin ikisi zorunlu ve kalan sekiz ders ise lisansüstü düzeyde seçmeli derslerdir. Bilgisayar mühendisliği yüksek lisans programında, bilgisayar ağları, yapay zeka, sinyal işleme, bilgisayar mimarisi, yazılım mühendisliği, programlama dilleri, veritabanı ve uygulamaları, veri madenciliği ve doğal dil işleme dersleri bulunmaktadır. Ayrıca, öğrenciler diğer Mühendislik alanlarından da dersler alabilme şansına sahiptirler. Programımız Oracle Academy ve Microsoft Imagine Academy üyesidir.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Bilgisayar mühendisleri tıp makineleri, iletişim ekipmanları ve donanım imalatı gibi alanlar da dahil olmak üzere neredeyse her sektörde talep görmektedirler. Bu alanlar, yeni küresel ekonominin bir parçası olarak ortaya çıkıyor ve doğru becerilere sahip olmak sadece rekabet etmek için değil, profesyonel mühendisler için yaşamsal önem taşıyor. Bu yüksek lisans derecesi mezunlarını gerekli becerilerle donatarak ve uygulamalı araştırma yeteneği ile kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olacaktır. Buna ek olarak, mezunlarımız projelerde araştırmacı olarak çalışabilir veya daha ileri akademik kariyelerleri için doktora programlarına başvurabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
PROGRAMMİNG LANGUAGES

Ders Kodu

CMPE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders: kısa tarihsel bakış açısı. Entegre Geliştirme Ortamını (IDE) anlamak ve kullanmak. Java temelleri, Java için grafiksel kullanıcı arayüzleri (GUI), Swing Bileşenleri ve Java Dinleyicileri, Swing iletişim kutuları, GUI uygulamalarının geliştirilmesi, Birleştirilmiş Modelleme Dili (UML) ile Nesne Yönelimli Programlama teorisi. Nesne yönelimli (OO) problem çözme, OO kavramları (kalıtım, kompozisyon, soyut sınıflar vb.), Nesne ilişkileri, tasarım kalıpları ile OO uygulamaları geliştirme, Birim Testi, Proje Sunumları gibi temel konuları inceler.
SEÇMELİ

Ders Kodu

CMPEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

CMPEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

CMPEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
ADVANCED TOPİCS İN SOFTWARE ENGİNEERİNG

Ders Kodu

CMPE555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste tartışılan ana konular gelişim metodolojileri ve tasarım örüntüleridir. Gereksinim, tasarım, uygulama, test ve dağıtım gibi yazılım yaşam döngüsü aşamaları Şelale, prototipleme ve Aşırı Programlama gibi metodolojiler ile ele alınacaktır. Ayrıca bu derste, yaratılış, yapısal ve davranış kalıpları gibi tasarım modelleri de değerlendirilmektedir.
SEMİNAR

Ders Kodu

CMPE590

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu kredisiz bir derstir. Fakülte, misafir konuşmacı ve yüksek lisans öğrencileri tarafından sunulan seminer aracılığıyla öğrencilerin bilgisayar mühendislerine ilgi konusu konusuna bakış açısı ve farkındalık kazandırılması amacı taşınmaktadır. Seminerde yapılan sunumlarla öğrencinin konuyu geniş bir yelpazede ele alması sağlanır. Araştırma sonucu rapor halinde sunur.
SEÇMELİ

Ders Kodu

CMPEXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

CMPEXX5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Üçüncü Dönem
THESİS

Ders Kodu

CMPE500

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

60
M.S.'ye giden araştırma programı Bir öğrenci ve öğretim üyesi arasında düzenlenen derecedir. Öğrenciler, ikinci yarıyılın başından itibaren tüm yarıyıllarda bu derse kayıt olurken, araştırma programı veya tezin yazılması devam etmektedir.

Seçmeli Dersler

COMPUTER NETWORKS AND COMMUNİCATİONS

Ders Kodu

CMPE530

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

Ders Kodu

CMPE540

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPERATİNG SYSTEM AND NETWORK SECURİTY

Ders Kodu

CMPE526

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER VİSİON

Ders Kodu

CMPE537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
COMPUTER ARCHİTECTURE

Ders Kodu

CMPE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SYSTEM MODELLING SMULATION

Ders Kodu

CMPE571

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OBJECT ORİENTED PROGAMMİNG

Ders Kodu

CMPE313

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VE PROGRAMLAMA-I

Ders Kodu

CMPE343

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ARTİFİCİAL NEURAL NETWORKS

Ders Kodu

CMPE545

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPERATİNG SYSTEMS

Ders Kodu

CMPE351

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

AUTONOMOUS ROBOTS

Ders Kodu

CMPE565

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PERFORMANCE EVALUATİON OF COMPUTER NETWORKS

Ders Kodu

CMPE523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER NETWORK DESIGN AND APPLICATIONS

Ders Kodu

CMPE431

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

Ders Kodu

CMPE223

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

SYSTEMS PROGRAMMİNG AND APPLİCATİONS

Ders Kodu

CMPE513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED NETWORK PROGRAMMING

Ders Kodu

CMPE525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

The goal of this module is to introduce the students to advanced network programming concepts. They will study issues such as multitasking, multi-threading, processes, inter-process communications and network communications. Client-server communications for long term (e.g. large file transfer, multimedia streaming) and short term sessions (e.g. Web traffic) will be presented. P2P, RMI, applet-servlet, e-mail and multimedia mail will be introduced. The course will also address issues related to the programming of network equipment, including router architecture, network signaling, firewall and deep packet probes, network processors, network support for unicast, multicast and broadcast, and the use of techniques for dynamically changing router code, such as mobile agents and active networks
SİSTEM PROGRAMLAMA

Ders Kodu

CMPE411

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED INFORMATİON SYSTEM DESİGN

Ders Kodu

CMPE550

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS

Ders Kodu

MISY523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DİGİTAL IMAGE PROCESSİNG

Ders Kodu

EELE526

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
PATTERN RECOGNİTİON

Ders Kodu

CMPE546

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DATA MİNİNG AND BUSİNESS INTELLİGENCE

Ders Kodu

MISY542

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

EDUCATİONAL TECHNOLOGY

Ders Kodu

MISY565

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED DİGİTAL SİGNAL PROCESSİNG

Ders Kodu

EELE525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER VISIONS

Ders Kodu

CMPE537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER NETWORK DESİGN AND APPLİCATİONS

Ders Kodu

CMPE432

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

MANAGEMENT SCİENCE

Ders Kodu

MISY555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INFORMATİON SYSTEMS DESİGN AND MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY524

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPERATİONS RESEARCH TECHNİQUES

Ders Kodu

EMNT517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
COMPUTER VİSİON

Ders Kodu

ISYE537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CALCULUS I

Ders Kodu

MAT101

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

NUMERICAL LINEAR ALGEBRA

Ders Kodu

EELE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
ADVANCES ON VLSI DESİGN

Ders Kodu

EELE544

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED COMMUNİCATİON SYSTEMS

Ders Kodu

EELE561

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
SELECTED TOPİCS İN DİGİTAL COMMUNİCATİONS

Ders Kodu

EELE566

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VE PROGRAMLAMA-II

Ders Kodu

CMPE344

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

BİYOMETRİK SİSTEMLER

Ders Kodu

CMPE538

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, tek ve çok modlu biyometrik sistemlerin çalışması, tasarımı, testi ve uygulanmasına ilişkin ilkelere bir giriş ile başlayacaktır. Daha sonra biyometrik sistemlerin güvenlik ve gizlilik konularıyla ilgili başlıca ve yeni ortaya çıkan biyometrik teknolojilerin (parmak izi, yüz, el, iris, el geometrisi, avuç izi, tuş vuruşu, el yazısı, imza, yürüyüş, ses vb.) performansı ve yaşanan sorunlar ele alınacaktır. Çeşitli biyometrik verileri (özellikle imza biyometrisi) ve kabul edilebilir tanıma performans oranları elde etmek için kullanılan istatistiksel yöntemleri (ör. yanlış kabul oranı, sahte reddedilme oranı, eşit hata oranı ve doğru sınıflandırma oranları) elde etmek için kullanılan çeşitli yöntemler öğrencilere tanıtılacak ve uygulamalar ile konular pekiştirilecektir.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız
 

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç