Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Bilgisayar Bilimleri, bilgisayar sistemleri, dağıtılmış bilgi işlem, bilgisayar ağları, iletişim ve sinyal işleme gibi çok çeşitli konuları kapsayan geniş bir alandır. Toplum yararına cihazların ve sistemlerin teorisi, tasarımı ve geliştirilmesinde matematik ve fen bilimleri bilgisi kullanılır. Bilgisayar mühendisleri, bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinin çeşitli alanlarında eğitim görürler. Yazılım ve donanım da dahil olmak üzere dijital bilgisayarların ve ağların tasarım ve analizine girerler. Bilgisayar tasarımı, bilgisayar mimarisi, bilgisayar grafikleri, tasarım otomasyonu, sistem yazılımı, veri yapıları ve algoritmaları, dağıtılmış bilgi işlem ve bilgisayar ağları gibi konuları içerir. Bilgisayar Mühendisliği dersleri, C ++ ve Java gibi üst düzey dillerde programlama içerir; analiz ve tasarım için yazılım paketleri kullanımı; işletim sistemi gibi sistem yazılımının tasarımı; ayrıca donanım / yazılım arayüzleri ve gömülü sistemler tasarımı; ve mühendislik problemlerinin çözümünde bilgisayar uygulamaları gibi derslerde bulunur. Bu programa başvuran adaylar, bilgisayar bilimleri, bilgisayar programlama, elektrik mühendisliği veya başka bir bilim veya mühendislik alanında ön şartlı bilgisayar bilimleri dersleri almış lisans derecesine sahip olmalıdırlar.

Eğitim Olanakları

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programının tezli ve tezsiz olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Tezli program yedi ders, seminer ve tez çalışmasını içermektedir. Yedi dersten ikisi zorunlu, kalan beş ders ise çeşitli alanlarda lisansüstü seçmeli derslerdir. Tezsiz program tez çalışması yapmak istemeyen ancak eğitim ve mesleki bilgi birikimlerini ilerletmek isteyenler için tasarlanmıştır. Tezsiz program on ders ve bir lisansüstü projeden oluşur. On dersin ikisi zorunlu ve kalan sekiz ders ise lisansüstü düzeyde seçmeli derslerdir. Bilgisayar mühendisliği yüksek lisans programında, bilgisayar ağları, yapay zeka, sinyal işleme, bilgisayar mimarisi, yazılım mühendisliği, programlama dilleri, veritabanı ve uygulamaları, veri madenciliği ve doğal dil işleme dersleri bulunmaktadır. Ayrıca, öğrenciler diğer Mühendislik alanlarından da dersler alabilme şansına sahiptirler. Programımız Oracle Academy ve Microsoft Imagine Academy üyesidir.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Bilgisayar mühendisleri tıp makineleri, iletişim ekipmanları ve donanım imalatı gibi alanlar da dahil olmak üzere neredeyse her sektörde talep görmektedirler. Bu alanlar, yeni küresel ekonominin bir parçası olarak ortaya çıkıyor ve doğru becerilere sahip olmak sadece rekabet etmek için değil, profesyonel mühendisler için yaşamsal önem taşıyor. Bu yüksek lisans derecesi mezunlarını gerekli becerilerle donatarak ve uygulamalı araştırma yeteneği ile kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olacaktır. Buna ek olarak, mezunlarımız projelerde araştırmacı olarak çalışabilir veya daha ileri akademik kariyelerleri için doktora programlarına başvurabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
PROGRAMMİNG LANGUAGES

Ders Kodu

CMPE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders: kısa tarihsel bakış açısı. Entegre Geliştirme Ortamını (IDE) anlamak ve kullanmak. Java temelleri, Java için grafiksel kullanıcı arayüzleri (GUI), Swing Bileşenleri ve Java Dinleyicileri, Swing iletişim kutuları, GUI uygulamalarının geliştirilmesi, Birleştirilmiş Modelleme Dili (UML) ile Nesne Yönelimli Programlama teorisi. Nesne yönelimli (OO) problem çözme, OO kavramları (kalıtım, kompozisyon, soyut sınıflar vb.), Nesne ilişkileri, tasarım kalıpları ile OO uygulamaları geliştirme, Birim Testi, Proje Sunumları gibi temel konuları inceler.
SEÇMELİ

Ders Kodu

CMPEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

CMPEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

CMPEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İkinci Dönem
ADVANCED TOPİCS İN SOFTWARE ENGİNEERİNG

Ders Kodu

CMPE555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste tartışılan ana konular gelişim metodolojileri ve tasarım örüntüleridir. Gereksinim, tasarım, uygulama, test ve dağıtım gibi yazılım yaşam döngüsü aşamaları Şelale, prototipleme ve Aşırı Programlama gibi metodolojiler ile ele alınacaktır. Ayrıca bu derste, yaratılış, yapısal ve davranış kalıpları gibi tasarım modelleri de değerlendirilmektedir.
SEMİNAR

Ders Kodu

CMPE590

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu kredisiz bir derstir. Fakülte, misafir konuşmacı ve yüksek lisans öğrencileri tarafından sunulan seminer aracılığıyla öğrencilerin bilgisayar mühendislerine ilgi konusu konusuna bakış açısı ve farkındalık kazandırılması amacı taşınmaktadır. Seminerde yapılan sunumlarla öğrencinin konuyu geniş bir yelpazede ele alması sağlanır. Araştırma sonucu rapor halinde sunur.
SEÇMELİ

Ders Kodu

CMPEXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

CMPEXX5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Üçüncü Dönem
THESİS

Ders Kodu

CMPE500

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

M.S.'ye giden araştırma programı Bir öğrenci ve öğretim üyesi arasında düzenlenen derecedir. Öğrenciler, ikinci yarıyılın başından itibaren tüm yarıyıllarda bu derse kayıt olurken, araştırma programı veya tezin yazılması devam etmektedir.

Seçmeli Dersler

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız
 

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç