Öğrenci Affı Yasası

Öğrenci Affı ile ilgili yasa değişikliği

Hazırlık sınıfı, Önlisans, Lisans tamamlama, Lisans, Pedagojik Formasyon, Lisansüstü, Sanatta yeterlilik öğrenimi gören KKTC, TC ve diğer ülke uyruklular;

  1. Başarısızlık, ekonomik sebepler veya kendi isteği ile Yüksek öğrenim kurumlarından ilişiği kesilenleri,
  2. Bir program kazandıkları halde programa kayıt yaptırmayanları kapsar.

Ancak;

  1. YÖK tarafından tanınmayan üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra, yatay geçişleri iptal edilip kaydı silinenler,
  2. Terör, affa uğramış olsa dahi hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, ırza geçme ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olan kişiler ile,
  3. KKTC’den ihraç edilen ve/veya KKTC’ye giriş yasağı bulunan öğrenciler af yasası kapsamı dışındadır.

 
Yasa yürürlüğe girdikten sonra yasa kapsamında olanlar yüksek öğrenim kurumuna müracaat ederek bu haklarını kullana bileceklerdir. Söz konusu aftan yararlanan öğrencilerin bursluluk durumlarının devam edip etmeyeceği Mütevelli Heyeti/ Üniversite Yönetim Kurulu veya Senato tarafından belirlenebilecektir.
 

Müracaat süreleri ve usulü;

  1. Yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 ay içinde kapsam içerisindekiler Üniversiteye müracaat ederek bu haktan faydalanabilirler, 
  2. Yasa yürürlüğe girdiği tarihte askerde olanlar terhis tarihlerini takip eden 6 ay içerisinde müracaat ederek af hakkından faydalanırlar, 
  3. Yasa çıktığı tarihte hamile olanlar doğumlarını takip eden 6 aydan sonraki bir yıl içerisinde müracaat ederek haktan faydalanırlar, 
  4. Bu yasa kapsamında olup da muhaceret cezalı olanlar, muhaceret af yasasından faydalandıktan sonra bu yasadan faydalanabilirler, ancak bu yasa kapsamında olup da KKTC dışında olanlar 3 Şubat tarihine kadar muhaceret affından faydalanarak bu yasadan faydalanabilirler.

Not: Yürülüğe giriş tarihi 18 Kasım 2022.

Af Başvuru Formu

Yerleşme Şekli

Askerlik Durumu

Adli Sicil Kaydı

KKTC'den İhraç Edildiniz mi?

KKTC Giriş Yasağınız Var mı?