CIU-Şölen-Külahçı

Doç. Dr. ŞÖLEN KÜLAHÇI

Hukuk Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2354
Ofis No.
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Yayınlar

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • KKTC Hukuku’nda Ceninin Yaşam Hakkı ve Kadının Üreme Hakkı Bağlamında Gebeliğin Sona Erdirilmesine İlişkin Yasal Drurum - 2022
 • Din, Biyopolitika ve Feminizm Ekseninde Türkiye’de ve Küzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kürta - 2022
 • Kıbrıs’ın Kuzeyinde ve Güneyinde Kürtaja İlikin Düzenlemelerin Din ve Feminizm Açısından Değerlendirilmesi - 2021
 • KKTC Hukuku’nda Evlilik Dışı Çocuğun Soybağı İle İlgili Hükümlerin Değerlendirilmesi, - 2018
 • KKTC Hukuku’nda İdarenin Haksız Fiil Sorumluluğu - 2017
 • Külahçı, Şölen, Türk Hukukunda ve KKTC Hukuku'nda Evlat Edinme, Nur Centel'e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 19 S. 2 Y. 2013, s. 1209-1228. - 2013
 • Serengil, Şölen Külahçı, KKTC'de Hasta Hakları, Serengil, AÜHFD, C.61, S.2, Y. 2012, s.695-709 - 2012
 • Serengil, Şölen Külahçı, 'KKTC Aile Hukuku'nda Yasal Mal Rejimi', AÜHFD, C. 11, S. 2. Y. 2011, s. 69 ' 94. - 2011
 • Serengil, Şölen Külahçı, 'Vakıf Taşınmazların Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması (Türk Hukuku ' KKTC Hukuku Karşılaştırmalı)' AÜHFD, C. 60, S. 3, Y. 2011. - 2011
 • Serengil, Şölen Külahçı, 'Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması', İÜHFM, C. LXX, S.1-2, Y. 2011, s. 119-143 . - 2011
 • Serengil, Şölen Külahçı, 'KKTC'de Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması', DEÜHFD, C.11, S. 2, s. 69 -94.
 • Serengil, Şölen Külahçı, KKTC Hukuku'nda Alacağın Zamanaşımın Uğraması, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XXVII, S. 4, s. 71-86.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • KKTC’de İnsan Haklarının Korunması Bağlamında Şiddet Mağduru Kadını Koruyan Mekanizmaların Doğruduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri - 2021
 • KKTC Hukuku’nda İdarenin Haksız Fiil Sorumluluğu, Uluslararası Bedensel Zararlardan Hukuki Sorumluluk Kongresi - 2020

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Covid 19 İle Birlikte KKTC’de Gündeme Gelen Sağlık Hukuku Problemleri, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Vefa Andacı - 2021
 • KKTC Aile Hukuku’na Genel Bir Bakış, Vefatının Onuncu Yılında Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan - 2021
 • KKTC Aile Hukuku - 2020
 • KKTC Haksız Fiiller Hukuku - 2020
 • KKTC Sağlık Hukuku - 2017
 • Biyobankalardan Kaynaklanan Yasal ve Hukuki Sorunlar - 2016

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Külahçı, Şölen, KKTC Hukuku'nda Hekimin Sorumluluğu, Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi, 2016, İstanbul, 2016 - 2016
 • Külahçı, Şölen, KKKTC'de Sağlığa Eşit Erişim Hakkı, TTB - KTTB Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu, s. 209-217, Ankara, 2015. - 2015
 • Külahçı, Şölen, KKTC Hukukunda Hekimin Sorumluluğu, Lefke Avrupa Üniversitesi V. Sağlık Hakkı ve Sağlık Hukuku Sempozyumu,s. 93-98, Ankara, 2014. - 2014
 • Külahçı, Şölen, Sağlık Hizmetlerinden Zarar Gören Hastanın Dava Hakkı, Lefke Avrupa Üniversitesi IV. Sağlık Hakkı ve Sağlık Hukuku Sempozyumu, s. 1-8, Ankara, 2013. - 2013
 • Serengil, Şölen Külahçı, 'KKTC'de Turist Sağlığının Korunması ve Turist Sigortası' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi III. Sağlık Hakkı ve Sağlık Hukuku Sempozyumu, s. 21 -32, Ankara 2012. - 2012

Diğer yayınlar

 • Külahçı, Şölen, KKTC Sağlık Hukuku, 2016, İstanbul - 2016
 • Serengil, Şölen Külahçı, KKTC Hukuku'nda Borcun Zamanaşımına Uğraması, KKTC Mağusa Barosu Dergisi, S. 1, Y. 2011. - 2011
 • Serengil, Şölen Külahçı, Sağlık Hizmetlerinden Zarar Gören Hastanın Dava Hakkı, Kıbrıs Gazetesi, 19 Eylül 2010. - 2010
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Gürler, Emir Ali, KKTC Hukuku'nda Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu, 2016 - 2016
Projeler
 • Biyobankaların Etik ve Hukuki Boyutu, İstanbul, 2016
İdari Görevler
 • Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği, Prof. Dr. Aydoğan Özman Sempozyumu: Kıbrıs Ekseninde Uluslararası Deniz Hukukunda Güncel Gelişmeler, 8-9 Mayıs, DAÜ Gazimağusa.
 • Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği, DAÜ-KTTB Sağlık Hukuku Sempozyumu, 28-29 Nisan 2011, DAÜ, Gazimağusa.
 • Fakülte Temsilcisi, DAÜ Tanıtım Komitesi, 2010 - 2012.
 • DAÜ Kurgusal Duruşma Yarışması Takım Çalıştırıcısı (ELSA 12 .Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veli Veldetoğlu Kurgusal Duruşma Yarışması) , 2011-2012 Akademik Yılı
 • DAÜ Hukuk Fakültesi Münazara Ekibi Çalıştırıcısı, 2011-2012 Akademik Yılı
 • DAÜ SAM Danışma Kurulu Üyeliği, 2012.
 • UKÜ Hukuk Fakültesi Muafiyet Koordinatörü
 • UKÜ Hukuk Fakültesi Ders Kayıt Koordinatörü
 • UKÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı (2013'den bügüne)