Bölüm Hakkında

İşletme doktora programımız, günümüz dünyasında çağdaş işletmecilik uygulamalarını ve bu uygulamalara esas teşkil eden kuramsal yaklaşımları öğrencilerimize aktarmak, onları ülke işletmeciliğine ve literatüre katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmaya yönlendirmek üzere oluşturulmuş bir programdır. Program, işletmeciliğin temel fonksiyonları esas alınarak öğrencinin spesifik alanlarda yoğunlaşmasına imkan veren seçmeli derslerden oluşturulmuştur. Yatırım analizi ve portföy yönetimi, perakende mağazacılıkta pazarlama stratejileri, işletmeler için ileri Excel uygulamaları, finansal pazarlar ve kurumlar teorisi, toplam kalite yönetimi ve kalite güvence sistemleri, kantitatif yönetim teknikleri bu seçmeli derslerden bazılarıdır. Keza yönetim ve özellikle liderlik konusunda odaklanmak için geniş bir yelpazede dersler sunulmaktadır. Organizasyon teorileri ve özellikle yeni teknolojik gelişmeler ve internetin getirdiği olanaklar ışığında ağ örgütlenmeleri gibi en yeni organizasyon uygulamaları araştırılabilmektedir.

Eğitim Olanakları

UKÜ de doktora eğitimi, yönetim bilimlerindeki güncel konular, yönetim kuramları, istatistik, ekonomi ve araştırma yöntemleri üzerine araştırmalar yapılmasını sağlar. Eğitim dili ingilizce olup öğrenciler, bir grup halinde birlikte temel dersleri alarak program boyunca ilerlemektedirler. Tez dönemine gelmeden, öğrencinin, fakülte danışmanları ile yakın işbirliği içerisinde, ilgi duyduğu alanda uzmanlık geliştirmesi beklenmektedir. Doktora çalışmalarının sonuç bölümü, tez teklifinin hazırlanması ve teze kon u araştırmanın fiili olarak tamamlanması ve akademik formata uygun olarak yazılıp akademisyenlerden tarafından oluşturulacak bir jüri önünde sunulması aşamalarını kapsar. Doktora eğitimi boyunca öğrenciler konferanslarda bildiri sunmaya ve hakemli dergilerde yayınlanmak üzere makaleler yayınlamaya teşvik edilmektedir. Programın yapısı, bağımsız araştırma projeleri yürütmek için gerekli araştırma uzmanlığını geliştirmeyi sağlamanın yanında öğrencileri gerçek hayatta karşılaşılabilecek en güncel stratejik, yönetsel ve uygulama odaklı gelişmeler karşısında hazırlıklı olmalarını sağlayacak şekilde donatmak amacındadır. İşletme doktora programı Almanca dilinde de eğitim vermektedir.

Kariyer Alanları

Genelde PhD çalışmasının amacının, öğrencileri akademik yaşama hazırlamak olduğu kabul edilmektedir. Ama çağımızda, iş yapma modellerinin vardığı çok yüksek karmaşıklık derecesi, ve çok hızlı değişim eğilimi, iş hayatında da PhD çalışmasını tamamlamış kadrolara büyük bir talep ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu anlamda bu program mezunları hem akademik alanda ilerleyerek kariyer yapabilmekte hem de iş hayatında en üst düzey yönetim kadrolarında yer alabilmektedirler. Çağımızda hangi görevde ve hangi seviyede faaliyet gösterilirse gösterilsin, bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek ve sürekli kendini yenilemek kaçınımaz bir gereklilik haline gelmiştir. Bu anlamda da, Üniversitemizde tamamlanacak doktora eğitimi mezunların sürekli bilimsel çalışmalar ile yakın olabilmesini, en yeni gelişmeleri takip edebilmesini ve kendisini de geliştirebilmesini sağlayacaktır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3-5 Yıl

Derece

PhD

Dil

İngilizce/Almanca