HAKKINDA

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2003-2004 akademik yılında eğitim/öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Fakülte bünyesinde Çeviribilim Bölümü, Psikoloji Bölümü, Temel ve İnsani Bilimler Bölümü ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bulunmaktadır. 2007-2008 akademik yılından beri de lisanüstü programlarını sürdürmektedir.

MİSYONU VE VİZYONU

Fen-Edebiyat Fakültesinin vizyonu, kendisini sürekli yenileyen, uluslararası düzeyde tanınmış nitelikte eğitim ve araştırma ortamı ile tercih edilen bir fakülte olmaktır. Evrensel değerleri ilke edinen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, çözüm odaklı, teknoloji ile paralel olarak sürekli gelişen, yenilikleri takip eden ve topluma katkıda bulunmayı misyon edinen bir fakültedir.

fen-edebiyat-fakultesi

AKREDİTASYONLAR

Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı ile Psikoloji (Türkçe) Bölümleri FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından beş yıl süreyle akredite edilmiştir. KKTC'de FEDEK akreditasyonu alan ilk fakülte olmanın yanı sıra Türkiye üniversiteleri arasında da sayılı kurumun sahip olduğu bu akreditasyon, ulusal ve evrensel kalite düzeyini kanıtlamaktadır.

fedek-0

YAYINLAR

Folklor Edebiyat
Folklor Edebiyat e-Dergi


EĞİTİM İMKANLARI

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzde Türkçe; Psikoloji Bölümümüzde Türkçe ve İngilizce; Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde İngilizce, Çeviribilim bölümünde ise İngilizce eğitim yapılmaktadır. Böylelikle mezunlarımızın evrensel çerçevede çalışma olanakları yaratılmıştır. Modern eğitim yöntem ve araç-gereçleriyle yetiştirilen lisans öğrencilerimizin, mezuniyetlerinden sonra yüksek lisans ve doktora yapmaları için de gerekli programlar oluşturulmuştur. Her bölümde seçmeli dersler konularak öğrencilerimizin farklı bilim, kültür ve sanat alanlarında desteklenmeleri sağlanmıştır.

Fen Edebiyat Fakültemizin kimi  yapısal özellikleri:
-Ders programları güncel gelişmelere bağlı olarak farklı bir biçimde yapılandırılmıştır.
-Derslerin çağdaş teknolojik araç-gereç katkılarıyla işlenmesi sağlanmıştır.
-Öğrenci merkezli etkin “aktif” öğretim yöntemi temel alınmıştır.
-Ders dışı çalışmaların etkinliği öngörülmüştür.
-Konuk akademisyen ve edebiyatçıların katıldıkları etkinlikler yaygınlaştırılmıştır.
-Öğretim elemanlarının ders programları dışında öğrencilere yönelik seminer vb. çalışmalar yapmaları sağlanmıştır.
-Türkiye’de yayımlanan 15 edebiyat dergisinin aboneliği sonucunda öğrencilerin güncel edebî gelişimleri izlemeleri gerçekleştirilmiştir.
-Tam donanımlı Nöropsikoloji Araştırma Laboratuvarımız akademik çalışmalarımızı saygınlaştırmıştır.
-Uluslararası bilimsel tarama indekslerince tanınan Folklor/Edebiyat dergisinin yayımı düzeni bir biçimde sürdürülmüştür.
-Fakülte bölümlerinden Psikoloji ve Türk Dili Edebiyatı FEDEK  tarafından akredite edilmiştir.
-Fen Edebiyat Fakültesi, geleceğe güvenle bakabilen, bilimsel düşünce ve davranışın yetkin birey kıldığı mezunlarıyla kıvanç duymaktadır.
-Yazılı ve elektronik nüshalarıyla yurt içi ve yurt dışında saygın bir konuma sahip ve 40 aşkın ulusal ve uluslararası indeks tarafından taranan; TC. ULAKBİM-Dergipark’ta yer alan folklore/edebiyat dergisi, fakültenin yönetiminde yayımlanmaktadır. Yılda dört sayı çıkan derginin 100. Yıl özel sayısı bulunmaktadır.
-Öte yandan fakültedeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünce hazırlanan Bakırdan e-derginin dördüncü sayısı da yayımlanmıştır. Bu dergide; akademisyenler, ulusal ve uluslararası sanatçılar ile öğrencilerin ürünleri bir arada yayımlanmaktadır.