Program Hakkında

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı, 2016 yılı itibariyle Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. Programın amacı; besin, beslenme ve/veya diyetetik alanında yetişmiş personelin vizyonunu evrensel değerler ve ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda genişletmek, sağlığın bozulması durumunda ise; bireyin gereksinim duyduğu tıbbi beslenme tedavisi uygulama bilgisine sahip, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemiş, ulusal ve uluslararası tanınırlığa, uygulama ve araştırma yapabilecek mesleki yeterliliğe ulaşmış uzman personel haline getirmektir. Programın temel hedefi; evrensel standartlarda beslenme ve diyetetik eğitimini sürdürerek, toplumun sürekli değişen ve gelişen besin gereksinimlerine yanıt verecek, yeniliklere, değişime, bilimsel gelişmelere ve rekabete açık, beslenme ve diyetetik alanında bakım, eğitim, araştırma, yönetim ve bilimsel araştırma bilgi ve becerisine sahip üretken bireyler yetiştirmektir.

Eğitim Olanakları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik tezli yüksek lisans programı, öğrencilerinin akademik yönden gelişimlerini güncel ve zengin eğitim müfredatı ile desteklemenin yanı sıra; Mikrobiyoloji laboratuarı, kanser araştırma laboratuarı ve çevre araştırma laboratuarlarını içeren 7 ayrı araştırma laboratuarı ve antropometri laboratuarı, ergonomi ve anatomi laboratuarı, tedavi hareketleri laboratuarı, hemşirelik beceri laboratuvarı, eczane uygulama laboratuvarı, nöropsikoloji laboratuvarı, beslenme ilkeleri uygulama laboratuvarı, eczane uygulama laboratuvarı, elektroterapi laboratuvarı gibi sağlık sektörünü ve sağlık hizmetlerini yakından ilgilendiren 19 ayrı eğitim laboratuarı ile eğitim ve araştırma olanağı yaratmaktadır. Beslenme ve Diyetetik tezli yüksek lisans programı, günümüzün güncel gelişme ve değişimlerine uyumlu güçlü bir eğitim programına sahiptir

Kariyer Alanları

Beslenme ve Diyetetik lisans eğitimine sahip mezunlarımız, yüksek lisanslarını tamamladıktan sonra kamuya ve özel sektöre ait yataklı tedavi kurumları, rehabilitasyon merkezleri, ayaktan tanı ve tedavi merkezleri, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren merkezler (üniversiteler, il sağlık müdürlükleri, sağlık eğitimi şirketleri, sağlık bakanlığı), evde bakım hizmeti veren kuruluşlar, yaşlı-çocuk-engelli bireyler için bakım ve rehabilitasyon merkezleri, spor merkezleri, sağlık projeleri yürüten sivil toplum kuruluşları gibi bir çok alanda istihdam olanağından aldıkları üst düzey bilgiler sayesinde öncelikli olarak yararlanma olanağı bulmakta bu alanlarda çalışabilmektedir. Beslenme ve Diyetetik tezli yüksek lisans programı, kariyer gelişimine üniversitelerde akademisyen olarak devam etmek isteyen mezunlarımıza da uzmanlık diploması ile yol açmaktadır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MSc

Dil

Türkçe