Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Beslenme ve Diyetetik (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı, 2016 yılı itibariyle Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. Programın amacı; besin, beslenme ve/veya diyetetik alanında yetişmiş personelin vizyonunu evrensel değerler ve ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda genişletmek, sağlığın bozulması durumunda ise; bireyin gereksinim duyduğu tıbbi beslenme tedavisi uygulama bilgisine sahip, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemiş, ulusal ve uluslararası tanınırlığa, uygulama ve araştırma yapabilecek mesleki yeterliliğe ulaşmış uzman personel haline getirmektir. Programın temel hedefi; evrensel standartlarda beslenme ve diyetetik eğitimini sürdürerek, toplumun sürekli değişen ve gelişen besin gereksinimlerine yanıt verecek, yeniliklere, değişime, bilimsel gelişmelere ve rekabete açık, beslenme ve diyetetik alanında bakım, eğitim, araştırma, yönetim ve bilimsel araştırma bilgi ve becerisine sahip üretken bireyler yetiştirmektir.

Eğitim Olanakları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik tezli yüksek lisans programı, öğrencilerinin akademik yönden gelişimlerini güncel ve zengin eğitim müfredatı ile desteklemenin yanı sıra; Mikrobiyoloji laboratuarı, kanser araştırma laboratuarı ve çevre araştırma laboratuarlarını içeren 7 ayrı araştırma laboratuarı ve antropometri laboratuarı, ergonomi ve anatomi laboratuarı, tedavi hareketleri laboratuarı, hemşirelik beceri laboratuvarı, eczane uygulama laboratuvarı, nöropsikoloji laboratuvarı, beslenme ilkeleri uygulama laboratuvarı, eczane uygulama laboratuvarı, elektroterapi laboratuvarı gibi sağlık sektörünü ve sağlık hizmetlerini yakından ilgilendiren 19 ayrı eğitim laboratuarı ile eğitim ve araştırma olanağı yaratmaktadır. Beslenme ve Diyetetik tezli yüksek lisans programı, günümüzün güncel gelişme ve değişimlerine uyumlu güçlü bir eğitim programına sahiptir

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Beslenme ve Diyetetik lisans eğitimine sahip mezunlarımız, yüksek lisanslarını tamamladıktan sonra kamuya ve özel sektöre ait yataklı tedavi kurumları, rehabilitasyon merkezleri, ayaktan tanı ve tedavi merkezleri, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren merkezler (üniversiteler, il sağlık müdürlükleri, sağlık eğitimi şirketleri, sağlık bakanlığı), evde bakım hizmeti veren kuruluşlar, yaşlı-çocuk-engelli bireyler için bakım ve rehabilitasyon merkezleri, spor merkezleri, sağlık projeleri yürüten sivil toplum kuruluşları gibi bir çok alanda istihdam olanağından aldıkları üst düzey bilgiler sayesinde öncelikli olarak yararlanma olanağı bulmakta bu alanlarda çalışabilmektedir. Beslenme ve Diyetetik tezli yüksek lisans programı, kariyer gelişimine üniversitelerde akademisyen olarak devam etmek isteyen mezunlarımıza da uzmanlık diploması ile yol açmaktadır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
İLERİ BESLENME I

Ders Kodu

BESD501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
İnsan beslenmesine giriş, Karbonhidratların yapısı ve görevleri, Karbonhidratların metabolizması, Proteinlerin yapısı ve görevleri, Proteinlerin metabolizması, Lipidlerin yapısı ve görevleri, Lipidlerin metabolizması, Enerji metabolizması, Makro besin ögelerinin enerji metabolizmasındaki etkileşimleri, Metabolik regülasyon, Diyet posasının beslenme ve sağlık üzerine etkileri konularında beceri kazandırmaktır.
SEÇMELİ

Ders Kodu

BESDXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

BESDXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
AREA ELECTIVE
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

SABL501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Dersin amacı, lisansüstü öğrencilere sağlık bilimleri alanında araştırma, araştırma aşamaları, araştırma etiği ile ilgili genel bilgiler vermek, farkındalık ve duyarlılık kazandırmak, bu bağlamda yayın etiğine uygun araştırma yürütmesini sağlamaktır. Dersin içeriğinde sağlık bilimleri içerisinde araştırma planlaması, araştırmalarda hata kaynakları, örnekleme yöntemleri, uygun örneklem büyüklüğünün saptanması, araştırma türleri, rapor yazımı, araştırma etiği kavramı, ilgili alt ve üst kavramlar, günümüzde en çok tartışılan araştırma etiği konuları, klinik araştırmalar, girişimsel olmayan klinik araştırmalar, hayvan deneyleri konusunda bilimsel geçerlik ve güvenilirliğin nasıl sağlanabileceği, en sık görülen araştırma etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri, ihlal tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmak yer alır.
İkinci Dönem
İLERİ BESLENME II

Ders Kodu

BESD502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
İnsan beslenmesine giriş, Beslenmede mikro besin ögelerinin yeri, Suda çözünen vitaminler; C , Pantotenik asit, Biotin, Tiamin, Riboflavin, Niasin, B6, B12, Folat, Yağda çözünen vitaminler; A, D, E, K, Mineraller: Kalsiyum, Fosfor, Demir, Bakır, İyot, Selenyum, Flor, Çinko, Krom, Mikro besin ögeleri ve antioksidanlar konularında beceri kazandırmaktır.
BESLENME VE DİYETETİK SEMİNERİ

Ders Kodu

BESD514

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Öğrencinin belirlenen bir konu ile ilgili kaynak taraması, rapor etmesi ve sunması becerilerini kazandırır.
SEÇMELİ

Ders Kodu

BESDXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

BESDXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Üçüncü Dönem
BESLENME VE DİYETETİK TEZ ÇALIŞMASI

Ders Kodu

BESD500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Besin ve beslenme ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma becerisini kazandırır.

Seçmeli Dersler

AĞIRLIK DENETİMİ VE YEME DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

Ders Kodu

BESD507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı şişmanlık, zayıflık, anoreksiya, bulumia gibi yeme davranış bozukluklarında beslenme tedavisi hakkında yeni bilgiler öğrenmek ve beslenme tedavi programları geliştirmek amaçlanmaktadır. Öğrenciler bu ders sürecinde; şişmanlık, zayıflık, anoreksiya, bulumia gibi yeme davranış bozukluklarında beslenme tedavisi ile ilgili son literatür bilgilerini öğrenir, şişmanlık, zayıflık, anoreksiya, bulumia gibi yeme davranış bozukluklarında beslenme tedavi programları geliştirir, şişmanlık, zayıflık, anoreksiya, bulumia gibi yeme davranış bozukluklarında hastaya beslenme açısından yaklaşımı öğrenir, şişmanlık, zayıflık, anoreksiya ve / veya bulumia gibi yeme davranış bozukluklarında hastanın beslenme sorunlarını irdeler, şişmanlık, zayıflık, anoreksiya ve / veya bulumia gibi yeme davranış bozukluklarında hastanın beslenme sorunlarını giderecek çözümler üretir.
TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ders Kodu

BESD513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetici Diyetisyen olarak çalışma alanında genel yönetim ve organizasyon ilkeleri, modern yönetim ve organizasyon yöntem ve ilkeleri ile yönetimin fonksiyonları, yönetici diyetisyen olarak stratejik yönetim uygulayabilme becerisinin kazanılmas ve insan kaynakları yönetimi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.
MENÜ YÖNETİM VE DENETİMİ

Ders Kodu

BESD511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Menü planlama ilke ve yöntemleri, menü planlamayı etkileyen fizyolojik, sosyal ve psikolojik etmenlerin değerlendirilmesi ve yorumlanması, bireylerin besin öğesi gereksinimlerini karşılayabilecek hedef kitleye ve kuruma yönelik, sağlıklı beslenme ilkelerine uygun menü planlanması, menü planlamasını etkileyen etmenler, objektif ve sübjektif yöntemlerle menü yönetimi ve denetiminin gerçekleştirilmesi ve artık ve kayıpları en aza indirmek için menü performansının değerlendirilmesi konularında beceri kazanır.
KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYET TEDAVİSİ

Ders Kodu

BESD509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı; Kalp damar hastalıklarının oluşumunda ve tedavisinde beslenmenin etkisini öğrenmek Kalp damar hastalıklarında kişiye özgü beslenme programlarını geliştirmektir. Bu ders kapsamında; koroner arter hastalıklarının etiyolojisi ve klinik bulguları, koroner arter hastalıkları ve enerji, koroner arter hastalıkları ve karbonhidratlar, koroner arter hastalıkları ve posa, koroner arter hastalıkları ve proteinler, koroner arter hastalıkları ve yağlar, koroner arter hastalıkları ve vitaminler, koroner arter hastalıkları ve mineraller, koroner arter hastalıkları ve biyoaktif bileşenler, hipertansiyon, etyolojisi ve klinik bulguları, hipertansiyonda beslenme tedavisi konuları yer almaktadır. Öğrenci bu ders kapsamında; kalp damar hastalıkları ve hipertansiyon ile ilgili var olan beslenme tedavi programlarına yeni literatür bilgilerini adapte ederek geliştirir, kalp damar hastalıkları ve hipertansiyonu olan hastaların beslenme sorunlarını giderecek çözümler üretir.
BESİN DESTEĞİ VE SAĞLIK

Ders Kodu

BESD517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı öğrencilere, besin desteği olarak kullanılan fitokimyasal bileşikler ve işlevsel besinler hakkında bilgilendirmek, insan sağlığı üzerindeki etkilerini, kullanılışlarını ve varsa ilaçlarla olan etkileşmelerini tanıtmaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler Besin destekleri ile ilgili tanımları öğrenmeyi açıklar, besin desteklerinin sağlık üzerine etkilerini açıklar, besin destek ürünlerinin doğru kullanımını, etkin dozlarını ve hatalı kullanımda sağlık üzerine etkilerini açıklar.Bu ders kapsamında öğrenciler; besin destek ürünlerinin tanımı, besin destek ürünlerinin kaynakları, besin destek ürünlerinin önerilen günlük alım dozları, yüksek doz besin destek ürünleri kullaınımının yan etkileri ve besin destek ürünleri ile ilgili yasal düzenlemeleri inceleyecek, konuyla ilgili yapılan araştırmaları değerlendirecektir. Yapmış olduğu değerlendirmeleri sınıf ortamında tartışacaktır.
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI VE DİYET TEDAVİSİ

Ders Kodu

BESD510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu dersin amacı; Sindirim sistemi hastalıklarının oluşumunda ve tedavisinde beslenmenin etkisini öğrenmek. Sindirim sistemi hastalıklarının beslenme durumuna etkisini öğrenmek. Sindirim sistemi hastalığı olan bireylerde kişiye özgü tıbbi beslenme tedavisi programlarını geliştirmektir. Bu ders kapsamında; sindirim sistemi özellikleri, ağız, özefagus hastalıkları ve beslenme, ağız, özefagus hastalıkları ve beslenme, mide hastalıkları ve beslenme, mide hastalıkları ve beslenme, barsak hastalıkları ve beslenme, barsak hastalıkları ve beslenme, barsak hastalıkları ve beslenme, karaciğer hastalıkları ve beslenme, pankreas hastalıkları ve beslenme, safra kesesi hastalıklar ve beslenme konuları yer almaktadır.
NUTRİGENETİK

Ders Kodu

BESD515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin amacı nutrigenetik ve nutrigenomiği tanımlayarak çözümlemeyi öğretmektir. Bu ders kapsamında öğrenciler DNA ve genetik kodun besin maddelerine ve miktarlarına olan ihtiyacı nasıl etkilediğini açıklar ve yaşam boyunca optimum sağlığı korumaya yardımcı olacak çözümler üretir. Diyet-gen etkileşimi kurar ve diyetin faydalı veya zararlı sağlık üzerine etkilerini açıklamaktadır. Diyetle ilişkili hastalık riskini etkileyen genleri tanımlamayı ve bu genetik yatkınlıkların altında yatan mekanizmaları çözmeye yardımcı olur. Nutrigenetik, besinlerin; genom, proteom ve metabolomdaki etkisi üzerinde durur ve genetik varyasyonun diyet ve hastalık arasındaki etkileşimi veya beslenme önerileri üzerindeki etkisini incelemektedir. Bu ders genetik düzeyde kişiye özel diyetlerin bireysel farklılıklara bağlı verdikleri tepkileri araştırmayı kapsamaktadır. Öğrenciler bu bireysel farklılıklar, gen seviyesinde değil, tek nükleotid polimorfizm seviyesinde olduğunu anlatacaktır. Bireylerin aynı besine verdikleri farklı tepkileri açıklığa kavuşturmayı öğretir.
BEBEK VE ÇOCUK BESLENMESİ

Ders Kodu

BESD512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu derste bebek ve çocuklarda fizyolojik ve metabolik değişiklikleri ve beslenme ile ilgili etkileşimlerini belirlemek, enerji ve / veya besin ögeleri gereksinmeleri belirlemek, 0-5 yaş grubu çocuklarda yeterli ve / veya dengeli beslenme ilkelerini öğrenmek, ilgili bilimsel araştırmaları tartışmak, klinik ve toplum beslenmesine yönelik eğitim ve uygulamaları yorumlamak, uygulama alanlarına dahil edebilmek amaçlanmıştır. Öğrenci bu ders kapsamında; bebek ve çocuklarda büyüme ve gelişme ile beslenme ilişkisi ve önemi hakkında bilgi edinir, bu dönemdeki beslenme ile ilişkili sorunları öğrenir ve çözüm önerileri geliştirir, çocuk beslenmesinde enerji ve makro/mikro besin ögelerinin önemi hakkında bilgi edinir çocuklarda enerji, besin ve besin ögeleri gereksinimlerini öğrenir.
BESLENME ANTROPOMETRİSİ

Ders Kodu

BESD503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu dersin amacı lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimize çocuklarda ve yetişkinlerde antropometrik belirli temel ölçümlerin öğretilmesi ile değerlendirilme ve yorumlanma becerisi kazandırmaktır. Bu ders kapsamında; beslenme durumunun saptanmasında kullanılan antropometrik yöntemler, biyoelektrik empedans analizi, bebeklerde kullanılan antropometrik yöntemler, çocuk ve gençlerde kullanılan antropometrik yöntemler, yetişkinlerde, yaşlılarda ve özel durumlarda kullanılan antropometrik yöntemler konuları yer almaktadır.
SPORCU BESLENMESİ

Ders Kodu

BESD516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu derste spor beslenmesinin temel prensipleri, performansı arttırmak için beslenme uygulamaları, ergojenik yardımcılar ve farklı koşullarda sporcu beslenmesi hakkında bilgi sahibi olacaktır. Öğrenci bu ders kapsamında; egzersiz, beslenme ve sağlık etkileşimi konusunda bilgi edinir, sporcuların enerji ve makro besin ögeleri gereksinimlerini bilir, sporcuların mikro besin ögeleri gereksinimleri ve sıvı tüketiminin önemini kavrar, antrenman / müsabaka öncesi, sırası ve sonrası beslenme özelliklerini öğrenir, ergojenik yardım konusunu kavrar, farklı koşullarda egzersizde beslenme özellikleri konusunda fikir sahibi olur. Bu ders sonunda; egzersiz, beslenme ve sağlık etkileşimi, sporcuların enerji ve makro besin ögesi gereksinmeleri, sporcuların enerji ve makro besin ögesi gereksinmeleri ve sporcuların mikro besin ögesi gereksinmeleri anlatılacaktır.
KANSERDE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

Ders Kodu

BESD606

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı kanseri önleme ve tedavi yaklaşımlarında beslenmenin yeri ile ilgili ileri düzey bilgi edinilmesi; altında yatan biyokimyasal mekanizmaların irdelenmesidir. Kanser ve kanser oluşumu, kliniği, tedavisi, kanser hastalarında beslenme uygulamaları, besin, besin öğesi ve besin bileşenlerinin kanser oluşumu ve süreci üzerine etkileri, kanser hastalarında kullanılan beslenme destek ürünleri. Kanser oluşum mekanizmaları ve patogenezi hakkında bilgi sahibi olur, Kanser hastalarına uygulanan tedavi yöntemleri sonucu oluşan beslenme ile ilintili yan etkileri değerlendirir, Kanser oluşumunda ve kanser süresince etkili olan besin, besin öğesi ve besin bileşenlerinin işlevlerini ve diyet uygulamalarını bilir, Kanserli hastalarda klinikte kullanılan beslenme desteklerini inceler ve klinikte kullanımlarını değerlendirebilir. Bu dersde kanser ve karsinogenez mekanizmaları,kanser ve enerji dengesi,kanser ve makro besin ögeleri,kanser ve mikro besin ögeleri konu başlıkları işlenecektir.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Kayıt harcı ve diğer ücretler* € 245,00
Sosyal Etkinlik Ücreti € 50,00    
  KDV Hariç

*1. yıl öğrencilerine uygulanır. Diğer öğrenciler için € 195,00.