HAKKINDA

İletişim Fakültesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin de kurulduğu yıl olan 1997’de kuruldu. Gazetecilik, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler ile Radyo ve Televizyon Bölümlerinden oluşan fakülte, UKÜ’nün en eski fakültelerindendir. Fakültede kayıtlı T.C. ve KKTC uyruklu toplam 27 öğrencinin İngilizce Hazırlık Okulu'nda eğitim almalarından dolayı dersler 1998-1999 eğitim-öğretim yılında başladı. İlk mezunlarını 2002 yılında veren fakültemizde 2008 yılında da Görsel İletişim ve Tasarımı Bölümü açılarak öğrenci kabulü yapıldı. Her geçen yıl sayıları hızla artan öğrencilerimiz ve mezunlarımızdan aldığımız güçle 2008 yılında yüksek lisans ve doktora programlarımız da eğitime başladı.

İletişim Fakültesi’nin Özgörevleri

İletişim Fakültesi'nin özgörevi medya sektörünün rekabetçi ortamında kendine bir yer bulabilecek, mesleğin gerektirdiği çağdaş bilgi ve becerilerle donanmış, meslek ahlakı ilkelerini özümsemiş, kendine ve dünyaya sorgulayıcı biçimde bakabilen, sorunlara pratik çözümler geliştirme becerisine sahip, nitelikli reklamcılar, gazeteciler ve yayıncılar yetiştirmektir. Fakültemiz en az bir yabancı dile vakıf olan, takım çalışmasına yatkın, analitik düşünme ve problem çözme becerileri olan ve etik değerlere sahip iletişim uzmanları yetiştiren bir fakülte olmayı kendine hedef seçmiştir.

iletisim-fakultesi

MİSYONU VE VİZYONU

Bilgi ve enformasyon çağında, birçok disiplinin kesişme noktasında duran iletişim bilimlerinin sağladığı kavramsal araçların, bu yeni çağın hızını kavrayabilmemiz ve onu anlayabilmemiz açısından çok önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir. İletişim Fakültesi, medya sektörünün rekabetçi ortamında kendine bir yer bulabilecek, mesleğin gerektirdiği çağdaş bilgi ve becerilerle donanmış, meslek ahlakı ilkelerini özümsemiş, kendine ve dünyaya sorgulayıcı biçimde bakabilen, sorunlara pratik çözümler geliştirme becerisine sahip, nitelikli reklamcılar, gazeteciler ve yayıncılar yetiştirmeyi hedefler.

AKREDİTASYONLAR

İletişim Fakültemizin, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümü İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından akreditasyona sahiptir.

EĞİTİM İMKANLARI

İletişim Fakültesinde, konusunda uzman tam zamanlı öğretim kadrosunun yanı sıra akademik çalışmalar sektörden gelen yarı zamanlı öğretim elemanları ile desteklenmekte, ayrıca medya profesyoneller ve alanında tanınmış akademisyenler de konuk edilerek, onların öğrencilerimizle ve araştırma-öğretim kadromuzla deneyimlerini paylaşma olanağı sağlanır. Üniversitemiz bünyesinde bulunan radyo ve televizyon stüdyoları ve UKÜ Haber Ajansı ile öğrencilerimize geniş uygulama olanakları sunulur. Radyo ve televizyon stüdyoları öğrencilerin yapım ve yayın çalışmalarının her aşamasına ilişkin pratik bilgi ve deneyime sahip olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Stüdyolarımızda asistan olarak da çalışabilen öğrenciler, gerek dersler kapsamında gerekse ders-dışı çalışmalarda stüdyoların uygulama olanaklarından yararlanabilir. UKÜ Haber Ajansı ise ulusal medyaya gönderilen haberlere konu olan etkinliklerin günlük olarak izlenip hazırlanması, düzenlenmesi, redakte edilmesi, bunların gazete ve haber sitesi için yeniden düzenlenmesi ve haber sitesinde yayımlanması habercilik özelinde ve gazetecilik genelinde en önemli uygulama alanını kapsar.