HAKKINDA

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında eğitimine başlamıştır. Fakülte bünyesinde, Hukuk ve Uluslararası Hukuk olarak iki lisans programı bulunmaktadır. Eğitimi ile hukuk biliminin gerektirdiği bilgi, beceri ve özelliklere sahip, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan, hukuki alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri takip eden, sorgulayan ve çözüm üreten mezunlar yetiştirir.

MİSYONU VE VİZYONU

Hukuk Fakültesi, hukukun üstünlüğüne inanan, hukuk öğretimi ilkeleri çerçevesinde, savunduğu değerleri ifade edebilen, iletişimi güçlü, sorumluluk sahibi, etik değerlere sahip, farklı görüşlere saygı duyan, çağdaş, toplumsal hizmet bilinciyle hareket eden hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Etkili, güvenilir, ulusal ve uluslararası yeterliliği olan ve bu anlamda akademik çalışmaları ve eğitim yeterliliği kabul gören, hukuk insanı yetiştiren bir fakülte olmaktır.

hukuk-fakultesi

EĞİTİM İMKANLARI

Hukuk Fakültesi lisans programları Türk hukuk sistemine yönelik temel ulusal hukuk derslerinin yanı sıra, uluslararası hukuk derslerini de içerir. Nitelikli akademik kadrosu öğrencilere hukuki alanındaki yenilik ve gelişmeler doğrultusunda güncel hukuki sorunlar hakkında bilgilendirmeler yapar ve irdeler. Fakülte bünyesinde bulunan sanal mahkeme salonları sayesinde öğrenciler öğrendikleri teorik bilgileri pratikte uygulayabilmektedirler. Öğrenciler, farazi mahkeme uygulamaları sayesinde çeşitli roller alarak mesleğe hazırlanırlar.