HAKKINDA

Yaklaşık iki yüz yıl önce örgün bir nitelik kazanan Güzel Sanatlar eğitimi, günümüzde tüm üretim ve hizmet sektörleriyle sıkı ilişkiler kuran işlevsel bir boyut kazanmıştır. Artık güzel sanatlar, üretim ve düşünce süreçlerine sonradan dahil olan sıradan bir girdi değil, işin merkezinde duran, kendisinden yola çıkılan temel bir bilgi alanıdır. Bir kentin, binanın, makinanın, hatta bir kurumun, bir törenin iyi organize edilmesi, iyi işlemesi yetmemektedir. Onun estetikle uyumlu olması, etkisini güçlendirmekte, prestijini arttırmaktadır. Bu nedenle güzel sanatlar modern hayatın her alanına müdahil olmaktadır.

Güzel Sanatlar eğitimi de, kendisinden beklenen görevlerdeki bu artışa paralel olarak, özellikle son otuz yılda kendini sürekli yenilemek zorunda olan bir strateji izlemektedir. Öğrenciyi yakın geleceğin meslek insanı olarak çok yönlü görevlerine hazırlamak için, eğitim programı sürekli gözden geçirilmekte, onu daha işlevsel hale getirmek için gereken pedagojik duyarlılık ön planda tutulmaktadır. Bu açıdan 1997’den beri faaliyette olan Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, gerek öğretim kadrosunun gerekse teknik donanımının, güzel sanatlar eğitiminin günümüzde sahip olduğu yüksek standartlara uygun olmasına çalışılmaktadır.

guzel-sanatlar-tasarım-mimarlık-fakultesi

MİSYONU VE VİZYONU

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin başlıca misyonu, özgür bir atmosferde öğrenme odaklı, değer yaratmaya, sorgulamaya, yoruma dayanan, öznel, yaratıcı ve özgün bir tasarım eğitimi vermektir. Sosyal, kültürel ve çevresel bağlamda duyarlı, aynı zamanda sorumluluk sahibi olan, eleştirel düşünme becerisine sahip entelektüel bireyler, tasarım, uygulama ve yönetme becerilerine sahip profesyoneller yetiştirmektir.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin başlıca misyonu bulunduğu coğrafyanın olanakları yanında farklı kültürel aidiyet ve deneyimlerin katkı ve potansiyellerini de kullanarak mimarca tasarımcı gibi düşünmeyi, öğrenmeyi, davranmayı öncü kılmak esas alan ve sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel değerlerinin farkındalığı ile yerel ve uluslararası topluma, bilgi ve kültür ortamına hizmet etmek; değişime, evrensel bilgi ve gelişmelere açık olmaktır.

AKREDİTASYONLAR

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültemizin Mimarlık bölümü Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) tarafından akreditasyona sahiptir.

EĞİTİM İMKANLARI

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi akademik kadrosunda 25 tam zamanlı öğretim elemanı bulunmaktadır. Buna ek olarak 16 yarı zamanlı öğretim elemanı ve 7 araştırma görevlisi de tam zamanlı akademik kadroya destek vermektedir. Fakültenin kullanımında 12 adet sınıf ve 10 adet stüdyo bulunmaktadır. Sınıflar beyaz tahta ve projektör donanımlıdır. Tüm stüdyolarda öğrencilerin çalışırken kullanabileceği aynı zamanda sergilenme ihtiyacı duyulduğunda sergilenebilecek sergi aksamları ve aydınlatmaları mevcuttur. Tüm sınıflarda ısıtma ve soğutma için klima mevcuttur. Tüm sınıflarda ve stüdyolarda kablosuz internet ağı erişimi vardır. Sınıf ve stüdyolara ek olarak bölümde toplam 5 adet atölye bulunmaktadır bunlar; Maket Atölyesi, Fotoğraf Stüdyosu, Malzeme Atölyesi, Serigrafi Atölyesi, 3 Boyutlu Baskılama ve Tarama Stüdyosudur. Fakülte bölümleri ile ilişkili olarak UKÜ Kütüphanesinde 3,899 adet yayın mevcuttur.