Covid-19 Sürecinde Otizm Spektrum Bozukluğu

Moderatör: Öğr. Gör. Vasfiye Karabıyık

Konuşmacı: Doç. Dr. Ahmet Yıkmış

ciu-covid-otizm-spektrum-bozukluk-k