Aylanç, Mihrican. “Özden Selenge’nin Romanlarında Zaman Kurgusu”, XII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Cilt I/Volume-1, Trakya Üniversitesi Yayınları , Edirne s.79-84.
Özbiler, Ş; Taner, M. & Yalçınkaya, M. (2019) Çocukluktaki Anne Kabul-Reddinin Yetişkinlikteki Öznel İyi Oluşa Yansıması: Fonksiyonel Olmayan Tutumların Aracı Rolü Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 2 (01), 53-75.
Nazlıcan E,Yoldaşcan B E,Kılınçlı B,Güzeler N,Akbaba M.:İlk Altı Aylık Sütü Veren Kadınların Anne Sütü Besin Değerlerinin Belirlenmesi ve Anne Sütünün Bebeğin Büyümesine Etkisinin Araştırılması,17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 10-13 Mayıs 2018, Adana.

Chapters in Books

Aylanç, Mihrican (2020). “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Bağlamında Hulki Aktunç’un Öykülerinin İncelenmesi”, Hulki Aktunç Kitabı, Editör. Doç. Dr. Haluk Öner. (in the publishing stage)
Volkan, Ender & Övgü İşbilen (2018). “Microbiological Approaches to Treating Cancer”, Cancer Teraphy Methods. Meddocs İnternational.

Theses

Aylin Çelik, “Kadın Yazar Tezer Özlü’nün Eserleri Bağlamında Kadının Varoluşu ve Ölümü”, Lisansüstü E.A. Merkezi, TDE Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans Tezi , In Progress. (Supervisor Asst. Prof. Dr. Mihrican Aylanç)
Hamide Yılmaz, “Özden Selenge’nin Romanlarında Kadın ve Kadın Sorunları”, Lisansüstü E.A. Merkezi, TDE Bilim Dalı’nda Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi. (Supervisor Asst. Prof. Dr. Mihrican Aylanç)

National and International Conferences

Avcıoğlu, Muazzez Merve, “Kadın ve Ruh Sağlığı” World Women Conference,7-8 March 2020, Ankara, Turkey.
Aylanç, Mihrican, “KKTC’de Kadın Sanatçı Olmak: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, World Women Conference, 7-8 March 2020,Ankara, Turkey.
Aylanç, Mihrican, “Edebiyatta Kadın ve Kadının Temsili”, Vedia Barut Anısına: 21. Yüzyılda Dünyada Kadın Sempozyumu, April 2018, CIU.
Gökdoğan, Feray, World Women Conference, “KKTC’de Kadın Yaşlının Sağlık ve Sosyal Sorunları”, 7-8 March 2020, Ankara, Turkey.
Gökdoğan, Feray, “Sağlıkta ve Akademik Yaşamda Kadın”, Vedia Barut Anısına: 21. Yüzyılda Dünyada Kadın Sempozyumu, April 2018, CIU.
Gökdoğan, F. (2019). Yaşlı Hastaların Özellikleri ve Hastanedeki Bakımında Hemşirelerin Farkındalığı. 3rd International Congress on Nursing. 07-09 March 2019. Acapulco Hotel Convention Center Kyrenia, North Cyprus (Verbal Presentation).
Kıdak, Rana. “Kadın ve Çevre”, World Women Conference, 7-8 Mart 2020, Ankara, Turkey.
Külahçı, Şölen, “Kadının İş Hayatı-Hukuki Düzenlemeler”, Vedia Barut Anısına: 21. Yüzyılda Dünyada Kadın Sempozyumu, April 2018, CIU.
Seçim, Gürcan, “Kadın ve Kendi Olmak", Vedia Barut Anısına: 21. Yüzyılda Dünyada Kadın Sempozyumu, Nisan 2018, UKÜ.