Ayşe	SEYER

Yrd. Doç. Dr. AYŞE SEYER

Tıp Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2554
Ofis MD103
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Near East University Medical and Clinical Microbiology (Doktora, 2015)
 • Gazi University Institute of Health Sciences Medical and Clinical Microbiology (Yüksek Lisans, 2009)
 • Ankara University Biology (Lisans, 2007)
Yayınlar

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Seyer A., Taylan-Özkan A. (2020) Hemşirelik Uygulamalarında Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları. Başustaoğlu A., Avcı M.Z. (Ed). Parazitler; Genel Bilgiler ve Sınıflandırma (2. Baskı) - 2020
 • Seyer A. (2020) Diş Hekimliği Mikrobiyolojisi. Us D., Başustaoğlu A., (Ed.) Önem Arz Eden Paraziter Etkenler. Hipokrat Yayınevi (2020) - 2020
 • Çağatan Seyer A. (2019) Sherris Tıbbi Mikrobiyoloji. Us D., Başustaoğlu A., (Ed.) Bölüm:49 Parazitik Enfeksiyonların Patogenezi ve Tanısı (s. 815-820) Ankara: Hipokrat Kitapevi. ISBN: 978-605-916-09-64 - 2019
 • Çağatan Seyer A. (2019) Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Antisepsi. Us D., Başustaoğlu A., (Ed.) Yüzey Testleri ISBN:978-605-7874-19-1 - 2019
 • Çağatan Seyer A. (2017) Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology (7. Baskı) Us D., Başustaoğlu A., (Ed.) Bölüm 114: Örneklerin Toplanması, Taşınması ve İşlenmesi (Parazit). ISBN: 978-605-9160-58-2. - 2017
 • Seyer A., Taylan- Özkan A. (2016). Hemşirelik Uygulamalarında Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları. Başustaoğlu A., Avcı M.Z. (Ed). Parazitler; Genel Bilgiler ve Sınıflandırma (s. 21-30). Ankara: Hipokrat Kitapevievi. ISBN:978-605-9160-30-8. - 2016
 • Çağatan Seyer A., Altıntaş N. (2016). Murray Tıbbi Mikrobiyoloji (7. Baskı). Us D., Başustaoğlu A., (Ed.) Artropodlar (s. 817- 833). Ankara: Pelikan Yayınevi. ISBN:978-605-9160-14-8. - 2016

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Seyer A, Ebedi M, Comunoglu C, Fahrioğlu U, Kuzey MOCAN G, Serakıncı N. Serviks Kanserinin Eken Tanısında HPV DNA Tayininin Önemi. 12. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya - 2011
 • Aydın M, Aslan S, Jabban I, Seyer A, Fouad A, Yalçın B, Demir F, Biter G,Kalkancı A, Kuştimur S. Aspergillus cinsi mantarların klinik örneklerde gösterilmesine yönelik geliştirilen gerçek zamanlı PZR reaksiyonu yönteminin kalite kontrolü. 6. Ulusal Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi, 15-19 Haziran 2010, Ankara - 2010
 • Biter G, Seyer A, Jabban I, Aydın M, Özyeğen S, Fouad A, Demir F, Yalçın B, Kalkancı A, Kustimur S. Pneumocystis jirovecii pnömonisi tanısında gerçek zamanlı PZR kullanılması. 6. Ulusal Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi, 15-19 Haziran 2010, Ankara - 2010
 • Seyer A,Özyeğen S, Yalçın B, Aydın M, Jabban I, Fouad A, Biter G,Demir F, Kalkancı A, Kuştimur S. Candida DNA’sının klinik örneklerde gösterilmesi için geliştirilen PZR rutin uygulandığında laboratuvar için gelir getirir mi? 6. Ulusal Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi, 15-19 Haziran 2010, Ankara - 2010

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Biter G., Özyeğen Arslan S., Yalçın B., Aydın M., Jabban I., Seyer A., Fouad A., Demir F., Kalkancı A., Kuştimur S. Candida albicans DNA’sını Saptamaya Yönelik Gerçek Zamanlı PCR Testi ve Testin Maliyet Analizi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 41(1):9-14, 2011 doi:10.5222/TMCD.2011.009 - 2011

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Fouad A, Kalkancı A, Seyer A, Dizbay M, Tunccan O, Hizel K, Caglar K, Kustimur S. Development and the evaluation of a real- time PCR assay for molecular diagnosis of polymicrobial sepsis. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.Vienna, Austria 10-13 April, 2010. 20th ECCMID. - 2010
 • Seyer A, Fouad A, Kalkancı A, Çağlar K, Kuştimur S. Klinik Candida albicans kökenlerinin kullanımdaki bazı dezenfektanlara duyarlılıklarının araştırılması. 25. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2010, KKTC. - 2010
 • Seyer A, Kalkancı A, Fouad A, Kuştimur S. Detection of siderophore production of Aspergillus and Candida species. Trends in Medical Mycology 4. Athens, Greece, October 18-21, 2009. - 2009
 • Seyer A, Yaman M, Khalil I, Biter G, Yalçın B, Kalkancı A, Kuştimur S. Çeşitli Besiyerlerinde Candida Türlerinin Morfolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 21-25 Ekim 2008, Bodrum - 2008

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Hastanesi’nin Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin İzolasyon Uyum Düzeyinin Değerlendirilmesi (2019) - 2019
Projeler
 • Tek Sağlık'ta Blastocystis (COST Association) Uluslararası Proje Ortaklığı
 • KKTC'de Yetişkin ve Çocuklarda Bit Enfestasyonları (KKTC-TC-İsrail İşbirliği ile)
 • Hitit Üniversitesi BAP Projesi. Proje elemanı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Blastocystis spp. varlığının ve subtiplerin moleküler yöntemlerle belirlenmesi
 • Tübitak 7. Çerçeve Projesi. Proje asistanı. Çeşitli klinik örneklerde ve mutant Candida sp. suşlarında dezenfektan etkinliğinin araştırılması.
Ödüller
 • FEMS Fellowship Award: LAMMB University di Siena- Bacteriology Department, Italy- 2009 (2009)
Çalışma Alanları
 • Tıbbi ve Moleküler Mikrobiyoloji
 • Tıbbi Parazitoloji
 • Önem Kazanan Enfeksiyon Hastalıkları
 • Vektör Aracılı Enfeksiyonlar
 • Viroloji
 • Blastocystis türleri
İdari Görevler
 • UKÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı (2019-2023)
 • Rektörlük Koordinatörü (2023-DEVAM EDİYOR)