CIU-Feray-Gökdoğan

Prof. Dr. FERAY GÖKDOĞAN

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2282
Ofis No. CU205
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Hemşireliği (Doktora, 1995)
 • İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Hemşireliği (Yüksek Lisans, 1990)
 • İstanbul Üniversitesi Türkçe (Lisans, 1983)
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • 24. Gizem Abbasoğlu Barabar. KKTC’deki Hastanelerde Yatan Yaşlı Hastaların Kırılganlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim Araştırma Enstitüsü, 6 Ağustos 2021, Lefkoşa/KKTC. - 2021
 • 23. Gürcan Solmaz. Kalp Yetmezliğinde Hemşirelik Yaklaşımının Dispne Semptom Yönetimi ve Yaşam Kalitesine Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 16 Eylül 2011, Bolu. - 2011
 • 19. Hayriye (Karakuş) Akkuş. Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz (SAPD) Hastalarına Verilen Eğitim ile Evde Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 02 Şubat 2010, Bolu. - 2010
 • 20. Sıdıka Acıcı. Romatoid Artritli Hastalarin Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Bağimlilik Durumlarina Göre Stresle Baş Etme Yöntemleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 24 Haziran 2010, Bolu. - 2010
 • 21. Ayşegül Okan. Bolu Valiliği Yaşlı Merkezine Kayıtlı 65 Yaş ve Üstü Kişilerin Hipertansiyon Farkındalığı ve Evde Bakım Uygulamaları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 21 Eylül 2010, Bolu - 2010
 • 18. Duygu Kes. Koroner Arter Bypass Greftleme Ameliyatı olan Hastalarda Algılanan Sosyal Destek ve Aile İşlevlerinin Kanser Ameliyatı Geçiren Hasta Grubu ile Karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 24 Ağustos 2009, Bolu. - 2009
 • 17. Hacer Alpteker. 65 Yaş ve Üstü Bireylere Evde Bakım Verenlerin Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008, Bolu. - 2008
 • 15. Ebru Özen. Hemodiyaliz Tedavisi Gören Diyabetli ve Diyabetli Olmayan Hastaların Bakım Gereksinimleri ve Uygulamalarının Karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007, Bolu. - 2007
 • 16. Aslıhan Çatıker. Bolu İl Merkezindeki Sağlık Ocaklarına Kayıtlı Gebe Kadınların Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerini Alma Durumları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007, Bolu. - 2007
 • 11. Saadet Can. Diyabetli Yaşlıların Bakım Gereksinimleri ve Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006, Bolu. - 2006
 • 12. Sibel Gülen. Nöroloji Servisinde Yatan İnmeli Hastalara Verilen Hemşirelik Bakımı ve Hasta Yakınlarının Bakıma Katılımlarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006, Bolu. - 2006
 • 13. Fadime Gündoğan. Sirozlu Hastaların Beden İmajı ve Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006, Bolu - 2006
 • 10. Hümeyra Koca. Hekimlerin ve Hastaların Sağlık Eğitiminde Hemşirelerden Beklentileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005. - 2005
 • 9. Hümeyra Bostancı. “Kronik Viral Hepatit Nedeniyle İnterferon Tedavisi Alan Hastaların Yan Etkilerle Baş Etme Yöntemleri, Yaşadıkları Güçlükler Ve Yaşam Kaliteleri”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004, Bolu. - 2004
 • 6. Birgül Tepe Cerit. “Diz Osteoartritli Hastaların Günlük Yaşamlarına İlişkin Yardım Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003. - 2003
 • 7. Sebahat Akbal. “KOAH Hastalarının Günlük Yaşam Aktivitelerini Etkileyen Yorgunluğun Değerlendirilmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003. - 2003
 • 8. Emine Kır. “Diyabetli Hastaların Sağlık İnançlarının Bakımlarına Olan Etkilerinin İncelenmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003. - 2003
 • 2. Züleyha Ocak. “Hemodiyaliz Hastalarında Yalnızlık ve Hemşirelik Yaklaşımının Belirlenmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2002. - 2002
 • 3. Bedriye Ak. “Depremin Okul Dönemi Çocuklarının (6-12 Yaş) Davranışlarına Etkilerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002. - 2002
 • 4. Yasemin Yıldırım. “Bolu İl Merkezindeki Erişkinlerde Kronik Hastalık Prevalansı ve Kronik Hastalıkla Yaşama Durumlarının Belirlenmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002 - 2002
 • 5. Arzu Özcan. Bolu ve Düzce İllerindeki Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Kendilerini ve Hastaları Enfeksiyondan Koruma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002. - 2002
 • 1. Meltem Kürtüncü. “Zonguldak İli Çocuk Yuvasında Yaşayan 6-12 Yaş Grubu Çocuklarda Enürezis Prevalansı Ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001. - 2001

Yönetilen Doktora Tezleri

 • 1. Saadet Can. Diyabetli Yaşlılarda Ayak Bakımını Geliştirmede Eğitim Ve İzlemin Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma. Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği, Doktora Tezi, 2014, Kayseri. - 2014
 • 2. Fatma Arıkan. Kemoterapi Alan Kolorektal Kanserli Hastalarda Masajın Periferik Nöropati ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği, Doktora Tezi, 2014, Kayseri. - 2014
 • 22. Burçin Kandemir. Sağlık İnanç Modeline Göre Verilen Sağlık Eğitiminin Periferik Arter Hastalarının Bilgi Ve Uygulamalarına Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 23 Aralık 2010, Bolu. - 2010
 • 14. Jale Odabaşı. Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti ve Koroner Anjiyografi Sonrası Yaşam Biçimi Değişikliklerinin Belirlenmesi ve Hemşirelik Yaklaşımı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006, Bolu. - 2006
Projeler
 • 1. Gökdoğan F. KKTC’de Yaşayan Yaşlıların Sağlık ve Sosyo-Kültürel Durumlarının Belirlenmesi” Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi KKTC Araştırma Projeleri (2017/09). Lefkoşa, KKTC. Ulusal Proje, Proje Yürütücüsü (15 Aralık 2017-15 Aralık 2019).
 • 2. Gökdoğan F. “Seniors Acting Together” Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Grundtvig-Senior Volunteering Projects (C3141646-9673-40DD-816D-3A2964436862) 29 Mart 2012, Uluslararası Proje, Proje Yürütücüsü.
 • 3. Gökdoğan F. “Yaşlılarda Demansın Önlenmesi için Eğitim”. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) TR-42, Eylül-Ekim Teknik Destek Programı (MARKA/10-01/TD-135), Proje Yürütücüsü.
 • 4. Gökdoğan F. “Nurse Managed Care for Elderly”. Avrupa Birliği Lifelong Learning Programme 2009 (EAC/31/08). 503474-LLP-2009-1-TR-GRUNDTVIG-GMP (Multilateral Project, Başvuru Tarihi 27 Şubat 2009; Kabul Tarihi 24 July 2009). Uluslararası Proje, Proje Yürütücüsü/Koordinatör
 • 5. Gökdoğan F, Akdemir N, Karadakovan A, Taşcı S ve TİHUD İç Hastalıkları Hemşireliği Üyeleri. “Türkiye İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Nitelikleri, Çalışma Koşulları ve Sorunları, 2009.4”. Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Projeleri (2009). Proje Yürütücüsü.
 • 7. Gökdoğan F, Alpteker H, Albayrak S, Ergun S. Toplum Merkezli Hemşirelik Bakımı: Eğitim-Uygulama Entegrasyonu. Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Projeleri (2006). Proje Yürütücüsü.
 • 9. Gökdoğan F. Kır E, Alpteker H, Can S. Bolu Valiliği Yaşlı Sağlığı Hizmetleri Geliştirme Projesi Mayıs 2005- Ocak 2006. Bolu Valiliği. Proje Yürütücüsü.
 • 8. Gökdoğan F. Diyabetlilerde Ayak Sorunları ve Bakım Gereksinimlerinin Saptanması: Diyabetik Ayak Bakım ve Eğitim Biriminin Kurulması Amacıyla Topluma Dayalı Bir Çalışma (2004). AİBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri. Proje Yürütücüsü.
 • 10. Hamzaoğlu O, Ulusoy M, Özkan Ö, Gökdoğan F. Bolu’da Yoksulluk ve Sağlık (2003). TUBİTAK SB-3035.Projede araştırmacı.
 • 14. Gökdoğan F. Bolu İli Huzurevlerinde Yaşlı Bakım Hizmeti Projesi (2002). Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Bolu Yerel Gündem-21. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu. Proje Yürütücüsü.
 • 13. Gökdoğan F. “Bolu İl Merkezindeki Erişkinlerde Kalp-Damar Hastalığı ve Risk Faktörleri Sıklığının Taranması” ( 2001/92). AİBÜ Araştırma Fonu Başkanlığı. Proje Yürütücüsü.
 • 11. Işıksoluğu M, Gökdoğan F. “Diyabet Hastalarında Açlık Kan Şekeri, Kan Lipitleri Ve Kan Basıncı Ve Ağırlık Durumu Ve Vücutta Yağ Dağılımı Arasındaki İlişkiler”. AİBÜ Araştırma Fonu Başkanlığı. Projede araştırmacı.
 • 12. Gökdoğan F. Akıncı F. “Bolu’daki Diyabet Hastalarının Bakım Ve Tedaviye Uyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”. AİBÜ Araştırma ve Geliştirme Vakfı. 1.Ocak-31.Aralık.1999. Proje Yürütücüsü.
Ödüller
 • Can S, Gökdoğan F (2016). Diyabetli Yaşlılarda Ayak Bakımını Geliştirmede Eğitim ve İzlemin Etkisi. 4. Geriatri Hemşireliği Kongresi, 29-30 Eylül 2016, İzmir (SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ).
 • Arıkan F, Gökdoğan F. (2014). Kemoterapi Alan Kolorektal Kanserli Hastalarda Masajın Periferik Nöropati ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 5.Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014, Antalya (SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ)
 • Gökdoğan F (2010). Oksel E, Korkmaz M. Hemodiyaliz Hastalarında Üremik Pruritis: Çok Merkezli Bir Çalışma. 20.Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. Antalya
 • Gökdoğan F, Yavuz Beyhan N, Göktaş A, Tuncer H. Bir Yaşlı Merkezine Kayıtlı Hipertansiyonu Olan Yaşlıların Evde İlaç Kullanımı ve Hemşire İzlemi. 11.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, 30 Eylül- 4 Ekim 2009, Antalya. (SÖZEL BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ).
 • Gökdoğan F. (2008) "Yaşlı Refakatçisi Kursuna Başvuran Ev Kadınlarının Yaşlılığa İlişkin Görüşleri" Bildiri Ödülü (HİZMET), Bolu Valiliği Yaşlı Merkezi (BOVYAM) 7.Ulusal Geriatri Kongresi.
 • Gökdoğan F, Yüksel S.(2007) “Hipertansiyonlu hastaların kol çevresi ölçümleri ile tansiyon aleti manşeti uygunluğunun değerlendirilmesi.” 9.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Hemşirelik Programı (POSTER BILDIRI ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ).
 • Gökdoğan F. (2006) "Yaşlıların Sigara ve Alkol Kullanma Durumları ile Bazı Özelliklerin İncelenmesi" 5.Ulusal Geriatri Kongresi (MANSİYON İKİNCİLİK ÖDÜLÜ).
 • Gökdoğan F. (2005) "Yaşlıların Kendi ortamlarında Düşme ve Kaza Geçirme Durumlarının Belirlenmesi (SÖZEL BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ). 4. Ulusal Geriatri Kongresi. 31 Ağustos- 4 Eylül 2005, Antalya.
Çalışma Alanları
 • İç Hastalıkları Hemşireliği
 • Diyabet Hemşireliği
 • Geriatri Hemşireliği
İdari Görevler
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
 • Rektör Vekili
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
 • Hemşirelik Bölüm Başkanı
 • Yaşlı Merkezi Koordinatörü
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekan
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
 • Sağlık Yüksekokul Müdürü
 • Senato Üyesi
 • Yüksekokul Müdür Yardımcısı
 • Acil Servis Sorumlu Hemşire