CIU-Feray-Gökdoğan

Prof. Dr. FERAY GÖKDOĞAN

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2282
Ofis No. CU205
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

  • 2. Züleyha Ocak. “Hemodiyaliz Hastalarında Yalnızlık ve Hemşirelik Yaklaşımının Belirlenmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2002. - 2002
  • 3. Bedriye Ak. “Depremin Okul Dönemi Çocuklarının (6-12 Yaş) Davranışlarına Etkilerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002. - 2002
  • 4. Yasemin Yıldırım. “Bolu İl Merkezindeki Erişkinlerde Kronik Hastalık Prevalansı ve Kronik Hastalıkla Yaşama Durumlarının Belirlenmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002 - 2002
  • 5. Arzu Özcan. Bolu ve Düzce İllerindeki Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Kendilerini ve Hastaları Enfeksiyondan Koruma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002. - 2002
  • 1. Meltem Kürtüncü. “Zonguldak İli Çocuk Yuvasında Yaşayan 6-12 Yaş Grubu Çocuklarda Enürezis Prevalansı Ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001. - 2001
Çalışma Alanları
  • İç Hastalıkları Hemşireliği
  • Diyabet Hemşireliği
  • Geriatri Hemşireliği