CIU-Davut-Cem-Dikmen

Yrd. Doç. Dr. AKIN CEM DİKMEN

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Pozisyon Müdür
Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2256
Ofis No. CU208
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Univercity of Istanbul Management &Organization- (Doktora, 1999)
 • Univercity of Istanbul Management &Organization (Yüksek Lisans, 1982)
 • Univercity of Istanbul Faculty of Business Admistiration (Lisans, 1981)
Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • KOBİ’LERDE BAŞARISIZLIĞA NEDEN OLAN FAKTÖRLER VE ÖNLEME YÖNTEMLERİ (BURSA ÖRNEĞİ) - 2021
 • Tapan B,Balcı Y,Sezen A,Dikmen A.C.,Dikmen D.C.,Health Workers in Organ Donation Evaluation of Information and Approach,The Russian Academic Journal,Vol.3.1,2015 - 2015
 • Yozgat U, Serim H, Dikmen C;*Business Studies Journal,Sam Houston State University,Out Of Sight Out Of Mind:Effect of Ostrich Leadership on Affective Commitment and The Modorating Role of rüşt in Supervisor; Volume 6,Special Issue,Number 1,2014 - 2014

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Dikmen D.Cem, 'Yalın Yaklaşımın Hastane Organizasyonuna Yansıması', Yalın Hastane Kongresi, 23-25 Mart 2017, Bursa - 2017
 • Dikmen D.Cem, 'Altyapı İşlerinde Çalışanların Ergonomik Koşullarının Değerlendirmesi', Uluslararası Sağlık ve Turizm Kongresi (Hestourex), 6-9 Nisan 2017, Antalya - 2017
 • Dikmen D. Cem,' 2. Sağlık Hukuku Sempozyumu', Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 30 Mart 2017, Lefkoşa Kıbrıs - 2017
 • Dikmen D. Cem, ' Yalın Yaklaşımın Hastane Organizasyonuna Yansıması', Yalın Hastane Kongresi, 23-25 Mart 2017 Bursa - 2017
 • Dikmen D. Cem, 'Altyapı İşlerinde Çalışanların Ergonomik Koşullarının Değerlendirilmesi', Uluslararası Sağlık ve Turizm Kongresi (Hestourex), 6-9 Nisan 2017, Antalya - 2017
 • Dikmen D.Cem, Kıbrıs Standında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Temsilcisi, Uluslararası Sağlık ve Turizm Fuarı (Hestourex) , 6-9 Nisan 2017, Antalya - 2017
 • Dikmen D.Cem, 'Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Çalıştayı', 7-9 Temmuz 2017, Konya - 2017
 • Dikmen D.Cem, 'Kıbrıs'taki Medikal Sistemler, Sağlık Çalışanlarının İş Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Değerlendirmesi', 7. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 14-17 Aralık 2016, Antalya - 2016
 • Dikmen D. Cem, 'Türkiyedeki Sağlık Turizminin Altyapı Çalışmaları, Asistan Firmaların Bu Organizasyondaki Yeri' konulu çalıştaya Başkanlık, 1. Alanya Sağlık Turizmi Zirvesi, 18-20 Kasım 2016, Alanya - 2016
 • Dikmen D.Cem, Kıbrıs'taki Medikal Sistemler, Sağlık Çalışanlarının İş Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi, 7. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 14-17 Aralık 2016, Antalya - 2016
 • Artaç Macide, Dikmen Cem, Meslek Hastalıkları Tespitinde İşyeri Ekibinin Rolü Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu 10 Aralık 2015 Lefkoşa KKTC - 2015
 • Artaç M.,Dikmen D.C.,Rusya'daki Bir SPA Kasabasında Emekli Köyü Kurulması İçin Fizibilite Çalışması, 6.Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 16-19 Aralık 2015,Antalya - 2015
 • Artaç Macide, Dikmen Cem, Meslek Hastalıkları Tespitinde İşyeri Ekibinin Rolü Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu 10 Aralık 2015 Lefkoşa KKTC - 2015
 • Erçalışkan P,Dikmen D.C.,Health Tourism and The Importance of Nutrition in The Elderly,Sağlık Sektörünün Piyasa Transformasyonu:Deneyim,Sorun ve Beklentiler,24-28 Ekim 2015,Kislovodsk,Rusya - 2015
 • Artaç N.H,Dikmen A.C.,Dikmen D.C.,Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi,6.Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi,16-19 Aralık 2015 Antalya - 2015
 • 7. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, QPS-2013, 10-13 Nisan 2013, Antalya. - 2013
 • Hastanelerin Yönetsel Sorunlarının Analizi, ASTAR Melek,DİKMEN Cem,AŞKIN Yasemin,ÖZATA Saide
 • Sağlık Bakanlığı Stratejileri Doğrultusunda Medikal Turizme Yönelik Bir Model Önerisi, ÖZATA Saide,DİKMEN Cem, BAYSAN Semra,BEHLÜL Seda
 • Özel Hastanelerde Özel Sağlık Sigortası İşleyişi ve Sorunları;YETİMOĞLU Pınar,DİKMEN Cem, KIRIMLI Gül
 • Türkiye'de Sağlık Turizmi: Adana Uygulaması, DİKMEN Cem, BAŞARAN Zuhal, GÖZÜTOK Caner

Diğer yayınlar

 • Tapan B,Balcı Y,Sezen A,Dikmen A.C.,Dikmen D.C.,Health Workers in Organ Donation Evaluation of Information and Approach,The Russian Academic Journal,Vol.3.1,2015 - 2015
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • 2003 SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIK KURUMLARI AÇISINDAN OLAĞANDIŞI DURUMLARA HAZIRLIK KONUSUNA GENEL BİR BAKIŞ VE HASTANE AFET PLANI 2501411084 PERVİN KARAHAN YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 2003
 • 2002 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN VE BAYİLİK KANALI İLE ÇALIŞAN BİR İŞLETMENİN SATIŞ EĞİTİMİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ 2501555054 ZEYNEP SİBEL GÜNER YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 2002
 • 2002 İŞLETMELERDE İNSAN GÜCÜ VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE İGDAŞ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 2501552564 HİKMET ŞAHİN YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 2002
 • 2002 SATICI FİRMA ANALİZ TAKIMI DESTEKLİ KATEGORİ YÖNETİMİ SİSTEMİNİN HİPERMARKETLERDE ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ BİR MODEL ÖNERİSİ 2501910677 SERAP ÇINAR YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 2002
 • 2002 MARMARA BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTE HASTANELİRİNİN RADYOLOJİ BİRİMLERİNDEKİ MANYETİK REZONANS CİHAZLARININ MEVCUT DURUM ANALİZİ 11856 AHMET SEZGİN YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 2002
 • 2002 SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIK KURUMLARI AÇISINDAN OLAĞAN DIŞI DURUMLARA HAZIRLIK KONUSUNA GENEL BİR BAKIŞ VE HASTANE AFET PLANI 2501411084 PERVİN KARAHAN YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 2002
 • 2002 İSTANBUL İLİNDE HİZMET VEREN HASTANELERİN ACİL SERVİSLERİNİN FİZİKİ YAPI İNSAN GÜCÜ VE TIBBİ DONANIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 9623010184 SALİHA TAŞKIN YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 2002
 • 2001 İŞLETME YÖNETİMİNDE ETKİN ZAMAN KULLANIMI 95\13461 YASEMİN SAYGISEVER YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 2001
 • 2001 ORGANİZASYONLARDA İNSAN KAYNAKLARINI TEMİN VE SEÇİM POLİTİKASININ BELİRLENMESİ KAMU HASTANELERİ VE ÖZEL HASTANELERDE HEMŞİRE TEMİN VE SEÇİM POLİTİKALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 299 YÜKSEL TUFAN YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 2001
 • 2001 EVDE VE ACİL SAĞLIK SİSTEMİ İÇİNDE AMBULANS HİZMETLERİ 250198 0062 HACER GÜROL YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 2001
 • 2000 SAĞLIK KURULUŞLARINDAKİ BİYOMEDİKAL CİHAZLARIN ETKİN KULLANIMINA YÖNELİK ARAŞTIRMA 240 ABDULLAH KARACIK YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 2000
 • 2000 ÖZEL SAĞLIK SİGORTACILIĞINDA RİSK DEĞERLENDİRMEDE YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ALİYE ÇAKIR YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 2000
 • 2000 S.S.K. HASTANELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI VE İSTANBUL' DA SEÇİLMİŞ BAZI HASTANELERİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞLERİ 7798 NAZIM TOPAL YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 2000
 • 1999 STRATEJİK ORTAKLIK VE UYGULAMAYA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA 95\13741 CENKER ERDAMAR YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1999
 • 1999 SİGORTALI TAŞIT KAZALARININ TESPİTİNE İLİŞKİN YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ 762 MURAT BATUR YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1999
 • 1999 AVRUPA BİRLİĞİ' NİN GÜMRÜK MEVZUATI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE CE MARKASI KONUSUNDA YAPILAN BİR UYGULAMA 95\14052 SEVAN ŞAHİNGÖZ YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1999
 • 1999 BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ YENİ HİZMET KANALLARININ BANKA ORGANİZASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 9625010310 FÜSUN SÜMER YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1999
 • 1999 ÖZEL HASTANELERDE DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ (REENGİNEERİNG) ÇALIŞMALARININ SONUÇLARININ BİR ÖRNEK OLAY İLE İNCELENMESİ 10517 AYBARS AKKOR YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1999
 • 1999 ÇOK ULUSLU İŞLETMELERDE ALINAN STRATEJİK KARARLARIN BAĞLI ÜLKE İŞLETMESİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA ETKİLERİ SEÇİL ALANYALI YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1999
 • 1999 ÜLKEMİZ SAĞLIK SİSTEMİNİN 3359 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNLAR IPERSPEKTİFİNDEN ANALİZİ VE ÇÖZÜM ÖNREİLERİ REHAT FAİKOĞLU YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1999
 • 1999 İŞLETMELERDE İNTERNET KULLANIMI VE İNTERNET KULLANIMININ BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMASI 95\13684 SİBEL ÖNDER YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1999
 • 1998 TÜRKİYE' DE İHRACAT FACTORINGİ YAPAN FACTORING ŞİRKETLERİNİN ORGANİZASYON YAPISI 95\14201 FERİDE ZEYNEP GÜLBAY YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1998
 • 1997 ÖZEL FİNANS KURUMU ORGANİZASYONU, SORULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MURAT GÜÇTEKİN YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1997
 • 1997 HASTANELERDE YANIK MERKEZLERİNİN OGANİZASYON YAPISININ İNCELENMESİ VE İSTANBUL-BURSA İLLERİNDE FARKLI STATÜDE OLAN İKİ EĞİTİM HASTANESİNİN YANIK BAKIM İMKANLARININ PLANLAMA VE GENEL ORGANİZASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 11904 SAADETTİN GÜVEN YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1997
 • 1997 TÜRKİYE' DE KÜÇÜK VE ORTABOY İŞLETMELER VE EGE GİYİM SANAYİCİLERİNİN YÖNETİM MODELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA HÜSEYİN FAYSAL YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1997
 • 1997 TÜRKİYE' DE GİRİŞİMCİLİK VE KADIN GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA EBRU SİPAHİ YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1997
 • 1996 TAAHHÜT İŞLETMELERİNDE BÜTÇE, KONTROL, VE RAPORLAMA 891 EROL BOZAN YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1996
 • 1996 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ ORGANİZASYON YAPISINDAKİ DEĞİŞMELER ABDURRAHMAN GAZ YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1996
 • 1996 ÜNİVERSİTE KÜÇÜK SANAYİ İŞLETMECİLİĞİNDE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ: TEKNOPARKLAR-TEKNOKORİDORLAR FİLİZ YAZICIOĞLU YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1996
 • 1996 ULUSLAR ARASI ŞİRKETLERİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPILARI MURAT ERDAL YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1996
 • 1995 ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ORGANİZASYON YAPISI " ÖZEL HASTANE ORGANİZASYONU YAPISINA UYGULAMALI BİR BAKIŞ" ESRA YEĞİN YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1995
 • 1995 1984 - 1994 DÖNEMİNDE TÜRKİYE' DE TURİZM YATIRIMLARINA UYGULANAN TEŞVİK TEDBİRLERİNİN ETKİLERİ OKAN ÖZTÜRK YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1994
 • 1994 TEKNOLOJİK GELİŞME VE AR-GE ÇALIŞMALARININ OTOMOTİV SANAYİ İŞLETMELERİMİZDE ÖNEMİ H. YÜKSEL PEK - 1994
 • 1993 ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE KALİTE KONTROLÜ VE ORGANİZASYONU 91\768 BÜLENT DEMİR YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1993
 • 1994 FACTORİNG VE FACTORİNG ŞİRKETLERİNİN YÖNETSEL VE ÖRGÜTSEL SORUNLARI İLE İSTANBUL' DA FAALİYET GÖSTEREN FACTORİNG ŞİRKETLERİNDE YAPILAN UYGULAMALAR 1992/970 H.DİLEK ERİKLİLİ YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1992
 • 2003 ÖZEL HASTANE REKLAMLARINDA ETİK KURALLARA BAĞLILIĞI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 2501990068 SERTAÇ ÇELİKEL YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1990
 • 2002 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ 2501990418 ÖZDE GÜRMAN YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1990
 • 2001 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİNDE "MÜŞTERİ ODAKLILIK" VE BİR MODEL ÖNERİSİ 2501990069 M.HAKAN YILMAZTÜRK YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1990
 • 2002 EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN SUNUMU VE TÜRKİYE' DEKİ POTANSİYELİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 2501980062 HACER GÜROL YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1980
 • 2001 TOPLUMUN HEKİM VE SAĞLIK KURULUŞLARINA GÜVENİ VE CERRAHİ İŞLEM GÖRMÜŞ HASTALARDA ERKEN DÖNEMDE BUNU BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 2501980293 İNCİ HATİCE ULUSOY YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1980
 • 2002 SANAYİ İŞLETMELERİNDE YATIRIM PROJELERİNİN TEKNİK YÖNDEN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 2501971378 UMUT ÇALIK OĞLU YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1971
 • 2002 YATIRIM PROJELERİNİN İNCELENMESİ VE ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI 2501971378 UMUT ÇALIKOĞLU YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1971
 • 2002 İNTERNET BANKACILIĞI VE E-TİCARETİN TÜRKİYE UYGULAMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME 2501960567 VEDAT HAZEN YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1960
 • 1999 ISO 9000 BASINDA KALİTE UYGULAMASININ BİR ÖRNEK OLAYLA İNCELENMESİ 2501960403 SÜMBÜL UYGUN YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1960
 • YIL. TEZİN KONUSU ÖĞR. NO AD,SOYAD TEZ DANIŞMANI
 • YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
 • İSKİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİDEN YAPILANMASI 7729 LÜTFİ AYDIN YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN
 • TEKSTİL SEKTÖRÜNDE PROJE YÖNETİMİNİN ORGANİZASYON YAPISINA YANSIMASI 9625011020 KADİR ÖZER YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN

Yönetilen Doktora Tezleri

 • 2000 POLİS KARAKOLLARININ YÖNETİM - EĞİTİM, PLANLAMASI VE TÜRKİYE' DEKİ SİSTEMİN YENİDEN TASARIMI İÇİN MODEL ÖNERİSİ 45 YUSUF CİNEL YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 2000
 • 2000 DEVLET VE SSK HASTANELERİ' NDEKİ FAALİYETLERİN İNCELENMESİ VE BİR ARAŞTIRMA 7143 G.EROL ATALAY YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 2000
 • 1996 ULUSLARARASI İNŞAAT ŞİRKETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI 91\504 MUSTAFA BİROL NECİMOĞLU YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN - 1996
Çalışma Alanları
 • Stratejik Yönetim,Yönetim Organizasyon,Sağlık Yönetimi,Sağlık Turizmi
İdari Görevler
 • Müdür Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü
 • Dekan Yardımcılığı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi