Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Yönetim Bilişim Sistemleri (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
bilgisayar-programciligi-programi bilgisayar-programciligi-programi isletme-doktora-programi

Program Hakkında

Bu program, sürekli yenilenen teknolojiler ile birlikte hızla değişmekte olan dünyamızda, işletmelerin bu değişime ayak uydurmasını sağlayacak yaratıcı ve kritik düşünme becerilerine sahip nitelikli uzman bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu programdan mezun öğrenciler, gelişen teknolojilerin özellikle işletmeler üzerindeki etkisini analiz edip değerlendirerek yorumlayabilecek ve işletmelerin rekabet edilebilirliğini artırabilmesi için teknolojiye adaptasyonunu sağlayabilecek altyapıya sahip olacaklardır. Bunun yanısıra, kendisini sürekli olarak geliştirebilen bireyler olabilmek için gerekli donanımı bu program sayesinde kazanacaklar. Sunulan dersler ve araştırma çalışmaları sayesinde bu programdan mezun olan öğrenciler akademisyen veya çeşitli araştırma çalışmalarında yer alabilecek becerilere sahip olabileceklerdir.

Öğrencilerin tez çalışmalarına ek olarak, bu program İleri Bilişim Sistemleri Uygulamaları ve Teknolojileri, Analitik Karar Üretme, İleri Veritabanı Sistem Yönetimi ve Veri Madenciliği gibi dersleri de içermektedir. Derslere ek olarak, katıldıkları konferanslar ve seminerler de öğrencilerin eğitimine fayda sağlamaktadır. Alanlarında uzman öğretim elemanları ile birlikte çeşitli alanlarda yaptıkları araştırmalar öğrencilerin araştırma, metodoloji geliştirme, yazım ve sunum becerilerini kazanmalarına önemli katıda bulunmaktadır.

Eğitim Olanakları

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencileri sınıf ortamında kazandıkları teorik bilgileri, son teknolojilerle donatılmış bilgisayar laboratuvarlarında çeşitli dijital uygulamaları ve üniversitenin araştırma merkezlerindeki ekipmanları kullanarak uygulamaktadırlar. Farklı alanlarda uzman öğretim elemanları ile birlikte çeşitli alanlarda yaptıkları araştırmalar öğrencilerin kendilerini bilimsel araştırma alanında geliştirmelerine ve kariyerlerine önemli katıda bulunmaktadır. Örneğin, öğrenciler İş Zekası dersinde öğrenilen bilgileri Oracle İş Zekası yazılımını kullanarak iş dünyasından elde edilen gerçek veriler üzerinden laboratuvar ortamında analiz, uygulanma ve araştırma yapma imkanına sahiptirler. Diğer bir örnek de öğrencilerin Wacom tablet’i kullanarak bugün iş dünyasında yaygın olarak kullanılan e-imza uygulamaları üzerine yaptıkları araştırmalardır. Bunların yanısıra, araştırma alanları arasında e-ticaret, e-öğrenme, e-işletme, veri madenciliği ve iş zekası yer almaktadır.

ciu-management-information-systems-phd

Kariyer Alanları

Son yıllarda bilişim sistemleri ve teknolojileriyle birlikte hızla değişen iş ortamlarına uyum sağlayabilecek teorik altyapıya sahip mezunlar vermeyi hedefleyen Yönetim Biliişim Sistemleri Doktora Programı mezun olan bir öğrencinin üniversitelerde, araştırma enstitülerinde ve iş kurumlarında araştımacı, bilim adamı ve eğitmen olarak görev alabilecek beceriye sahip olabileceğinin teminatını vermektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri programında öğrenim gören öğrenciler kazandıkları teorik bilgileri ve araştırma becerileri sayesinde özel sektörün veya resmi kuruluşların araştırma merkezlerinde, proje geliştirme, eğitim ve danışmanlık birimleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda kendilerine üst düzey pozisyonlarda iş olanağı bulacaklardır. Örnek iş posizyonları arasında; araştımacı, bilim adamı, proje yöneticisi, eğitmen ve bilişim teknolojileri danışmanı yer almaktadır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ELECTİVE I

Ders Kodu

MISY6X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTİVE II

Ders Kodu

MISY6X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTİVE III

Ders Kodu

MISY6X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTİVE IV

Ders Kodu

MISY6X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İkinci Dönem
DOKTORA YETERLİLİK

Ders Kodu

MISY650

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTİVE V

Ders Kodu

MISY6X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTİVE VI

Ders Kodu

MISY6X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
Üçüncü Dönem
THESİS

Ders Kodu

MISY600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

SEMİNAR

Ders Kodu

MISY690

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Seçmeli Dersler

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik)  € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 50,00    
  KDV Hariç