Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

İngiliz Dili ve Edebiyatı (MA)

Süre 2 Yıl
Aday Öğrenci
ic-mimarlik-yukseklisans uluslararasi-iliskiler-doktora muhendislik-yonetimi-yukseklisans

Program Hakkında

Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan İngiliz Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programı, zengin akademik kadrosu ile öğrencilerin edebiyat ve eleştiri alanlarda yetkin olabilmelerini sağlamaktadır. Program alanda en çağdaş ve disiplinlerarası gelişmeleri öğrencilere aktararak onların edebiyat araştırmalarında eleştiri teorilerinin ne kadar öenmli olduğunu öğretmeyi amaçlamaktadır. Bölüm, öğrencilerine edebiyatta en modern eğitimi sağlamaktvadır. Aldıkları derslerle birlikte öğrencilerin tez yazma konusunda da öğretim üyelerinden yararlanma fırsatlerı bulunmaktadır. Ayrıca, öğrenciler bilimsel yayın yapmak için bölüm hocaları tarafıdan yönlendirilmekte ve teşvik edilmekteler. Programın müfredatı kapsamında öğrenciler edebiyat ve kültür çalışmalarının temel gereksinimlerini öğrendikten sonra bu alanda birer uzman olarak çalışabilercekler veya bu alanda doktora çalışmalarına devam edebilecekler.

Eğitim Olanakları

Bölümümüzde dört yıl boyunca ingilizcenin yanında Almanca veya Fransızca veya seçilmesi zorunludur. Böylece öğrenciye ikinci bir dil de kazandırılır. Ayrıca, seçmeli ders olanakları verilen öğrenciler, İngilizce Öğretmenliği Bölümünden veya kendi bölümlerinden farklı dersler de alma şansına sahiptirler. Ayrıca, Bölümümüz bilgisayar dersleri ve tercümanlık dersleri de vermektedir. Öğrencilerimiz hocaları ile birlikte projeler geliştirir ve uluslararası sempozyum ve konferanslara katılablirler. Bölümümüzün uzman kadrosu öğrencilerimizle bireysel olarak ilgilenirler ve ilgi alanlarına göre yönlendirme yapar. Bölüm öğretim üyeleri, öğrencilerimizin bilgi birikimlerini, uygulama becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine öncülük eder. Bölümümüzde öğrenci odaklı ve katılımcı bir eğitim anlayışı hâkimdir. Üniversitemizde dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencilerin bulunduğundan dolayı çokkültürü bir ortam sunmaktadır.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

İngiliz Dili ve Edebiyatından mezun olan öğrenciler fromasyon programına katılmak suretiyle İngilizce öğretmeni olabilecekler. Mezunlarımız üniversitelerde araştırma görevliliği ve okutmanlık yapabilir, serbest alanlarda yabancı dil ile ilgili işlerde veya yazılı ve sözlü alanlarda çevirmen olarak çalışabilirler. Ayrıca, mezunlarımız İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngliz Dili Eğitimi alanlarında doktora yapabilir, yüksek öğretim kurumlarında çalışabilirler. Sahip oldukları edebiyat bilgisi, dil, yorumlama ve araştırma becerileri, kendilerine bu donanımın talep gördüğü birçok farklı alanda da çalışma olanağı sağlamaktadır. Yetenekli mezunlar edebiyat dünyasına katılıp kendi kısa hikâye, roman ve şiirlerini yazabilirler. Sanat, edebi yazı ve tiyatro oyunu eleştirmeni olabilirler. Herhangi bir gazete ve sanat ağırlıklı dergide çalışabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
LİTERATURE AND LANGUAGE

Ders Kodu

ELLE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders ağırlıklı olarak edebi söylem üzerine odaklanmaktadır. Metinsel yapı ve dil kullanımı, edebi metinlerde dil kullanımı ve okuyucunun yorumu için bir arka plan sunmayı amaçlar. Ders ayrıca edebiyat ve dilin nasıl bütünleştiği dahil olmak üzere edebi çalışmalar üzerinde durur. Bu ders, tarihsel ve kültürel açıdan önemli edebi metinlerin bir seçkisinden oluşan eserleri incelemektedir. Öğrencilerin bu metinler aracılığıyla sözlü ve yazılı becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. Öğrenciler, İngilizce yazılmış çeşitli edebi metinleri bağlamsal kullanımlarında analiz edebilecek ve edebi metinler aracılığıyla eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirebileceklerdir. Derste kullanılan edebi eserlerin seçimi önem arz etmektedir. Seçilen örnekler hem çağdaş ve hem klasik eserlerden oluşmalıdır.
LİTERARY AND CULTURAL STUDİES

Ders Kodu

ELLE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Ders, çeşitli eleştiri eğilimleri ve kültüre özgü konuları temel alarak çeşitli edebi metinlerin analizine odaklanır. Ders, başlıca çağdaş edebiyat kuramlarını, her birinin anahtar kavramlarını inceleyecek, temel kuramsal ve yorumsal yöntemleri analiz edecek, bunları edebi metinlerde uygulayacak ve örnekleyecek, ayrıca farklı yorum stratejilerini karşılaştıracaktır. Edebi eserlerden uyarlanmış filmler ve diğer belgeseller incelenecektir. Seçilen filmler sınıf içi ve sınıf dışı izlenerek farklı teoriler göz önünde bulundurularak incelenecektir. Edebiyat ve kültür arasındaki ilişki ve ilgili kuramların farklı edebi türlereler ilişkisi tartışılacak ve ilgili filmler buna göre yorumlanacaktır. Filmler yorumlanırken öğrencilerden gönümüz konuları ile bağlantı kurmaları ve kendi kültürlerinin de ışığında yeni bakış açısı geliştirmeleri istenecektir.
ELECTİVE I

Ders Kodu

ELLE5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTİVE II

Ders Kodu

ELLE5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İkinci Dönem
SEMİNAR

Ders Kodu

ELLE590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, sosyal bilimlerde araştırma, araştırma etiği ve intihal, literatür taraması, araştırma yöntemleri ve tasarımı, teknik rapor yazma ve etkili sunum teknikleri hakkında bilgi vermek üzere tasarlanmıştır. Araştırma temelleri hakkında yeterli bilgiye sahip olduktan sonra, her öğrencinin akademik geçmişine ve ilgi alanlarına uygun bir konu seçmesi, bu konuyu incelemesi, literatür taraması yapması ve ilgili araştırma alanlarını belirtmesi gerekmektedir. Bu sürecin sonucunda her öğrenci bir araştırma önerisi hazırlamalı ve bir seminer vermelidir. Öğrenciler ayrıca özet, giriş, literatür taraması, metodoloji, bulguların analizi ve sonucun nasıl yazılacağını öğreneceklerdir. Ayrıca, daha önce yazılmış tezlerin özet, giriş, literatür taraması, metodoloji, bulguların analizi ve sonuç bölümlerinden örnekler sınıfta incelenecektir.
ELECTİVE III

Ders Kodu

ELLE5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTİVE IV

Ders Kodu

ELLE5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTİVE V

Ders Kodu

ELLE5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Üçüncü Dönem
THESİS

Ders Kodu

ELLE500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

30
Tez yazım sürecinin başında, tez danışmanının gözetiminde tez konusu belirlenir. Daha sonra öğrenci verileri toplamak için bir plan yapar. Tez konusu ile ilgili kaynak taraması yapılırken veri toplama araçları oluşturulur. Tezde kullanılacak yöntem iyice incelendikten sonra ve danışman ile mutabık kalındıktan sonra veriler toplanır. Veriler toplandıktan sonra öğrenci verileri analiz eder ve araştırma sonuçlarını ilgili literatürle karşılaştırarak tartışma ve sonuç kısımlarını yazar. Tez yazımı üniversitenin hazırladığı tez yazım kılavuzundaki kurallara göre yapılır. Dersin sonunda, lisansüstü öğrencinin çalışması bölümün onayından sonar son aşamasını bulur. Öğrenci tezi savunmadan önce intihal sürecinden geçer ve enstitü kurallarını karşılıyor olduktan sonra savunma için jüri kurulur.

Seçmeli Dersler

SHORT STORY ANALYSİS

Ders Kodu

ELLE509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders kısa öyküye tarihsel bir arka plan sunar ve öğrencilerin kısa öyküleri analiz etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Edebi analiz ve yorumlama becerisini geliştirmek ve kısa öykü geleneklerine aşinalık oluşturmak için kısa öykülerin okunması, tartışılması ve yazılı analizine odaklanır. Seçilen öyküler, özellikle üretken ve etkili olan Amerikan geleneğine vurgu yapılsa da, çeşitli edebi geleneklerden alınır. Ayrı bir edebi tür olarak kısa öykünün tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır. Dünyanın her yerinden örnekler incelenecek. Bu ders, bir edebi tür olarak kısa öyküyü on dokuzuncu yüzyıldan günümüze kadar inceler. Kısa öykülerin seçiminde bazı kriterler göz önünde bulundurularak dünyanın farklı ülkelerinden bir seçki oluşturulur.
STYLİSTİCS

Ders Kodu

ELLE505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, metinlerin, özellikle edebi metinlerin dilbilimsel bir bakış açısıyla incelenebileceği bazı yolları ele alan disiplinler arası bir derstir. Dersin amacı, öğrencilerin edebi metinlerin etkilerini nasıl elde ettiklerini açıklamak için dilbilimsel analiz kullanmalarını sağlamaktır. Söylem analizi, edimbilim, anlambilim ve edebiyat çalışmaları gibi alanları kapsar. Öğrencilerin sözlü ve yazılı metinlere metin analizi uygulamalarına yardımcı olmayı amaçlar. Bu derste, eserler deyişbilimin kullandığı metin inceleme araçları kullanarak deyişbilimin edebi eserler ve kültürel üretimlerle olan ilişkisine dikkat edilecektir. Bu ders ayrıca dilsel seçimler yoluyla iletişimsel etkilerin nasıl elde edildiğini gösterecektir. Öğrenciler derste öğrendikleri çeşitli deyişbilim araçları ile farklı yazarların eserlerini bu araçları kullanarak irdeleyebileceklerdir.
COMPARATIVE NOVEL

Ders Kodu

ELLE504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste dünya edebiyatının seçilmiş çeşitli romanlar incelenecektir. Romanları karakterizasyon, tema, sosyal ve kültürel örüntüler ve kurgu gibi pek çok açıdan incelemek için çeşitli eleştirel kuramlar yararlanılacaktır. Bu derste aynı zamanda öğrenciler Amerikan, İngiliz ve diğer ülkelerin edebi eserleri ile tanış olacaklardır. Bu eserlerde tür, akımlar ve romancılar inceleneceklerdir. Ders öğrencilerin romanları karakter, tema, olay örgüsü yapısı, anlatım tekniği, bakış açısı, dil ve üslup açısından incelemelerine ve tartışmalarına yardımcı olacak. Ders, farklı çağdaş dünya edebiyatlarından romanlara odaklanacaktır. Farklı ülkelerin edebiyatlarından örnekler karşılaştırılarak incelenecektir. Romanları incelemede çeşitli karşılaştırma teknikleri kullanılacaktır. Romanları seçerken hangi kriterleri göz önünde bulundurmamız ayrıca ders en önemli kısımlarından biridir.
CONTEMPORARY BRİTİSH POETRY

Ders Kodu

ELLE516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İngiliz çağdaş şairlerin eserleri eleştirideki çeşitli çağdaş akımlar açısından incelenecektir. Bu ders, yirminci yüzyılda hem İngiliz edebiyatını hem de İngiliz dilini yeniden şekillendiren küresel bağlamlara özel önem vererek İngiltere, İrlanda, Hindistan, Afrika ve Karayipler'den yazarları ve eserleri inceleyecektir. Modern şiirdeki ana akımlar, gelişmeler ve şiir akımlarına odaklanan ders, önemli şairlerin eserlerini hem biçim hem de içerik açısından inceleyecektir. Ders, 1900'den günümüze kadar olan dönemin tarihi, kültürel ve edebi bağlamını inceleyecektir. Bu ders, öğrencilere çok çeşitli şair ve şiirleri inceleme ve böylece bu şiirdeki bazı önemli akımları karşılaşma fırsatı sağlayacaktır. Öğrenciler şiirleri hangi edebi araçları kullanarak inceleme yetkinliğine sahip olacaklardır.
BRİTİSH DRAMA FROM 1950 TO THE PRESENT

Ders Kodu

ELLE512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders öğrencilere drama türlerini, çağdaş İngiliz tiyatrosundaki ana akımları, önde gelen oyun yazarlarını ve eserlerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin oyunların ana unsurlarını analiz etmelerine ve bunları tartışmalarına yardımcı olmak ve karşılaştırma yapabilmeleri dersin diğer hedefleri arasındadır. Bu ders aile, ilişkiler, sınıf, ırk ve cinsiyet konularını işleyen ve tarihin kabul edilen versiyonlarını çağdaş siyasi olaylar ışığında sorgulayan oyunları incelemektedir. Önceki nesillerin değer ve tutumlarını sorgulayarak dönemin şiir, kurgu ve sinemasını yansıtmak üzere seçilen oyunlar, oyun yazarlarının yeni bakış açıları geliştirme kararlılığını yansıtıyor. Öğrencilere eserlerin seçiminde ne tür kriterlerin dikkate alınması gerektiği öğretilecektir. Ayrıca, öğrenciler drama oyunlarının filim uyarlamalarının nasıl yapıldığı öğreneceklerdir.
SATİRE İN ENGLİSH LİTERATURE

Ders Kodu

ELLE515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, hicvi kökenlerine ve çeşitli metin ve dönemlerde kullanımına atıfta bulunarak sunar. Bu ders, öğrencileri farklı tarihsel ve kültürel bağlamlardan çeşitli hicivlere ve hicvin değişimi etkileyip etkilemeyeceğine dair sorularla buluşturur. Öğrenciler, hicivlerin nasıl başarılı bir şekilde oluşturulduğuna ve yürütüldüğüne dair daha derin bir fikir edinmek için hiciv metinlerinin kiplerini ve araçlarını (yetersiz ifade, abartma, ironi, metafor vb.) öğreneceklerdir. Ders, romanlar, oyunlar, televizyon şovları, filmler, web siteleri ve bloglar gibi çeşitli biçimlerde ve ortamlarda hicivleri inceler. Öğrenciler en iyi ilgili metinleri nasıl seçeceklerini öğreneceklerdir. Öğrencilerin çeşitli hiciv metinleri nasıl ve hangi edebi araçlar kullanarak inceleme yetkinliğine sahip olacakları öngörülmektedir.
DİSCOURSE ANALYSİS

Ders Kodu

ELTE509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin amacı, dilin işlevlerini (diğer bir deyişle dilin ne için kullanıldığını) ve anlamın farklı bağlamlarda, farklı işlevleri yerine getirmek doğrultusunda nasıl oluşturulduğunu araştırmaktır. Ders, dilin cümle düzeyinin üzerindeki yapılara odaklanır ve sözlü ya da yazılı söylemin sözlüksel, dilbilgisel, işlevsel ve yapısal özellikleri açısından analizini yapar. Ayrıca, bu bilim dalı; kültürel, durumsal ve metinsel bağlamların söylemin oluşturulması ve söylemin çözümlenmesi üzerindeki etkisi ile ilgilenir. Söz edimleri kuramı, budun yöntembilim, etkileşimsel toplum dilbilim, iletişim budunbetim ve varyasyon kuramı gibi söylem çözümlemesine yönelik temel yaklaşımlar bu dersin kapsamında yer almaktadır.
APPLİED LİNGUİSTİCS FOR LANGUAGE TEACHERS

Ders Kodu

ELTE521

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Dersin içeriği, farklı dil kuramlarını ve bu kuramların yabancı ya da ikinci dil öğretimi ve öğrenimine yansımasını, uygulamalı dilbilim kavramlarını ve temel alan yazınını kapsar. Bu ders, dil öğrenenlerin birinci ve ikinci dil edinimi sürecinde karşılaştıkları sorunların çözümüne odaklanır. Bu dersi alan öğrenciler, aşağıda belirtilen uygulamaları yapabilecektir: (1) dil incelemelerine yönelik farklı dilbilim yaklaşımlarının dil öğretimi üzerindeki etkilerini açıklayabilecek, (2) Birinci ve ikinci dilin temel özelliklerini karşılaştırabilecek, (3) ikinci dil öğrenenlerin olası sorunlarını tanımlayabilecek, (4) hata analizi yapabilecek, (5) uygulamalı dilbilimde yer alan temel kavramları açıklayabileceklerdir.
COMARATİVE DRAMA

Ders Kodu

ELLE506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Oyun yazarının aynı ya da farklı dönemlere ait eserleri incelenecektir. Bu derste, oyun yazarlarının farklı oyunlarda tür ve temayı nasıl kullandıkları da incelenecektir. Bu ders, İngiliz ve Amerikan Edebiyatında tanınmış oyun yazarlarının oyunlarını incelemeyi ve çeşitli dramatik türleri karşılaştırmayı amaçlamaktadır. İşbirliğine dayalı bir iletişim modül olarak tiyatro birçok biçim alabilir. Bir tiyatro eseri sosyo-politik meseleleri, kültürel korumayı veya dışlamayı sorgulayabilir, kaçış için idealize edilmiş dünyalar sunabilir, oldukça uyarıcı bir duyusal deneyim sunabilir veya tanıdık hikayeleri, karakterleri ve gelenekleri canlandırabilir. Öğrenciler ders için uygun drama oyunlarının hangi kriterlere göre seçilebileceğini bu ders kapsamında öğreneceklerdir. Çağdaş ve klasik yazarların eserleri öncelik verilir.
BRİTİSH - IRİSH DRAMA

Ders Kodu

ELLE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, 19. ve 20. yüzyılda yazılmış drama eserleri üzerine olacaktır. Derste İngiliz ve İrlanda edebiyatından seçilmiş drama oyunları incelenecektir. Derste, 19. ve 20. yüzyıl İngiliz ve İrlanda drama oyunu yazarlarından olan Caryl Churchill, Shaw, Synge, Yeats, Beckett ve Walsh’un eserleri incelenecektir. Öğrenciler, İngiliz ve İrlanda popüler kültüründe tiyatronun rolünü ve etkisini anlamak için bu dönemlere ait çeşitli oyunlar, oyun yazarları, performans mekanları, dramaturjik gelenekler ve oyunculuk yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Öğrenciler en iyi drama oyunlarını nasıl seçeceklerini öğrenecekler. Öğrenciler incelenen drama oyunlarındaki temalaralar ile günümüz dünyasındaki meseleler arasında bağlantı kurup konuları, kültürel ve tarihsel unsurları da göz önünde bulundurarak, ilişkilendireceklerdir.
ACADEMİC WRİTİNG

Ders Kodu

ELLE517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, akademik yazı yazmada ortak olan sorunları tartışarak profesyonel yazıya odaklanmayı amaçlar ve süreçleri ve prosedürleri tanımlamanın etkili yollarını inceler. Ders, akademik yazı yazmanın çeşitli becerilerine ve temel unsurlarına odaklanır. Ders, disiplinler arası akademik söylemler için metinler üretmek için gerekli olan teorik bilgi ve pratik becerileri kazanarak öğrencilerin yazar olarak yetkinliğini artıracaktır. Öğrenciler fikirleri özetleme, analiz etme, değerlendirme ve sentezleme yoluyla eleştirel okuma ve yazma pratiği yapma fırsatına sahip olacaklardır. Öğrenciler ayrıca bilimsel kaynaklarla nasıl etkili bir şekilde ilişki kuracaklarını ve bunları kendi metinlerine nasıl dahil edeceklerini öğreneceklerdir. Dönem sonunda, yazma sürecinin bireysel aşamalarını tamamlayan öğrenciler, akademik bir makale tamamlayacaklardır.
TEACHİNG ENGLİSH TO YOUNG LEARNERS

Ders Kodu

ELTE516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, küçük yaşta İngilizce öğrenenlere özgü gereksinimler üzerine odaklanır. Bazı konular, küçük yaşta yabancı dil öğrenenlerin bilişsel gelişimleri, dikkat sürelerin ve duyuşsal alanın önemi de dahil olmak üzere öğrenme biçemleri açısından öğretim tekniklerini çocuklara uygun şekilde uyarlamayı içerir. Çocuklara İngilizce öğretiminde önemli konular ve zorluklar ele alınacak ve tartışılacaktır. İngilizce öğretiminde kaynaştırma ve İçerik ve Dil Bütünleştirmeli Öğrenme gibi konular öğretilir ve önemli araştırma sonuçları sunulur. Çocuklarda dil gelişimi en önemli konulardan biridir. Buna dayalı olarak dilbilgisi, öykü anlatımı, resimli kitaplar, drama, teknoloji ve kültürlerarası anlayış eğitimi gibi konular örneklerle verilir ve bu konuları sunumu için kullanılabilecek olası materyaller üzerinde durulur. Ders, çocuklarla ölçme ve değerlendirme teknikleri olarak kullanılabilecek çeşitli ölçme yöntemleri ve portfolyo kullanımı da içerir.
İKİNCİ DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

ELTE505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, çeşitli yabancı ya da ikinci dil öğretim yöntemlerini ve bu yöntemlerin yaklaşım, tasarım ve ders işleme süreci açısından birbirlerinden nasıl ayırdedildiklerini inceler. Öğrencilerin her yöntemin özelliklerine ilişkin bilgi edinmelerini, verilen bir ortama uygun ders işleme tekniğini seçmelerini ve derslerini buna göre işlemelerini sağlar. Yöntembilim dersi, dil birimlerinin (telaffuz, sözcük bilgisi, dilbilgisi ve söylem bilgisi) öğretmeyi, büyük ölçekli dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) kazandırmayı, dil işlevleri doğrultusunda söylem oluşturmayı ve dil stratejilerinin geliştirilmeyi içerir. Öğrenciler, geleneksel ve iletişimsel yaklaşımları karşılaştırabilecek ve İngilizcenin yabancı veya ikinci dil olarak öğretimini araştırabilecektir.
LANGUAGE TESTİNG

Ders Kodu

ELTE506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, ilgili alan yazına odaklanarak dil testindeki önemli konuları irdeler, öğrencilere dil testi içeriğini tasarlamada pratik deneyim, dil testi alanında daha geniş bir araştırma bilgisi (mevcut araştırma makalelerine dayalı) ve bunların yanında dil testinin toplum-kültürel değerler ile etik değerlere yönelik bilgi sağlar. Bu ders, geçerlilik, güvenilirlik, derecelendirme ölçekleri, etik konular, anlama becerilerin (dinleme ve okuma) ve üretme becerilerin (konuşma ve yazma) değerlendirilmesi, sınav hazırlama ve uygulama teknikleri, sınav süreçleri ve soru maddelerinin değerlendirilmesi konularını ele almayı amaçlamaktadır. Bu ders, dil sınavı, sınav sorularını oluşturma ve sınav sonuçlarını analiz etmeye ilişkin uygulama çalışmalarını kapsar.
LİTERATURE AND MEDİA

Ders Kodu

ELLE522

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, medya ve edebiyatın örtüşen kısmını kapsar. Bu, edebiyatın başyapıtlarının film versiyonlarını, dizilerini ve senaryolarını, medyadaki edebi incelemeleri ve eleştirileri, çok satanların ortaya çıkışını ve etkisini, yazarlarla röportajları ve elektronik medya aracılığıyla okuyucular ve yazarlar arasındaki etkileşimi içerir. Öğrenciler toplum, kültürler, edebiyat ve medya arasındaki karmaşık ilişkiler hakkındaki anlayışlarını derinleştireceklerdir. Teorik ve pratik çalışma yoluyla, öğrenciler becerilerini geliştirecek ve genişleteceklerdir. Öğrenciler ayrıca eleştirel analizde ustalaşacak, aynı zamanda farklı türler için medya üretimi ve yazımı hakkında fikir edineceklerdir. Ayrıca, öğrenciler filim uyarlamalarının nasıl ve hangi kriterlere göre yapıldığını öğreneceklerdir. Sınıf içi ve sınıf dışı filmlerin izlenmesi ders boyunca devam edecektir.
İNGİLİZ EDEBİYATI-I

Ders Kodu

ELTE203

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

İngiliz ve Amerikan edebiyatı ve orijinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın farklı dönemlerinden yazar ve eserler; İngilizce yazılmış edebiyatın dönemleri ve temel akımları, çeşitli dönemlere ait örnek metinler kullanılarak bu edebiyatlardaki temel kavramlar, terimler, teknikler ve edebi, felsefi ve bilimsel akımlar. Ders, sekiz yarıyıllık bilim dalının bir bölümünü temsil eder. Bu bilim dalı, Anglo-Saxon başlangıcından günümüze dek İngiliz edebiyatı olgusun tarihsel gelişimine odaklanır. Bu bölüm edebiyatın 20. yüzyılın ilk yarısında İngiltere’deki gelişimini, Edwardyen edebiyat, Modernizmin doğuşu, deneysel kurgu, geleneksel edebiyat, İngiliz şiir ve tiyatrosunu içerir. Öğrenciler dönemin özelliklerini, edebi gelenekleri ve türleri, başlıca yazarlar ve büyük eserler ile söz konusu dönemlerdeki edebi etkileşim ve süreklilik hakkında bilgi sahibi olur.
İNGİLİZ EDEBİYATI-II

Ders Kodu

ELTE204

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

İngiliz ve Amerikan edebiyatı ve orijinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın farklı dönemlerinden yazar ve eserler; İngilizce yazılmış edebiyatın dönemleri ve temel akımları, çeşitli dönemlere ait örnek metinler kullanılarak bu edebiyatlardaki temel kavramlar, terimler, teknikler ve edebi, felsefi ve bilimsel akımlar. Ders, sekiz yarıyıllık bilim dalının bir bölümünü temsil eder. Bu bilim dalı, Anglo-Saxon başlangıcından günümüze dek İngiliz edebiyatı olgusun tarihsel gelişimine odaklanır. Bu bölüm edebiyatın 20. yüzyılın ilk yarısında İngiltere’deki gelişimini, Edwardyen edebiyat, Modernizmin doğuşu, deneysel kurgu, geleneksel edebiyat, İngiliz şiir ve tiyatrosunu içerir. Öğrenciler dönemin özelliklerini, edebi gelenekleri ve türleri, başlıca yazarlar ve büyük eserler ile söz konusu dönemlerdeki edebi etkileşim ve süreklilik hakkında bilgi sahibi olur.
SECOND LANGUAGE ACQUİSİTİON

Ders Kodu

ELTE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
This course studies diverse foreign or second language teaching methods and how they differ from one another from the perspective of approach, design, and procedure. It provides students with insights into the characteristics of each method and enables them to choose an appropriate procedure for a specific context and deliver their lessons accordingly. The course covers the teaching of language items (pronunciation, vocabulary, grammar, and discursive features, the development of four macro language skills (listening, speaking, reading, writing), the realization of language functions, and the development of language strategies. Students will be able to compare traditional and communicative approaches and carry out research into teaching English as foreign or second language Teaching.
RESEARCH METHODS İN ELT

Ders Kodu

ELTE513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, yabancı ya da ikinci dil eğitimi ile ilgili araştırmalara odaklanır ve yüksek lisans öğrencilerinin ELT alanında yayınlanmış araştırmaları eleştirel bir şekilde değerlendirmelerini ve kendi araştırma çalışmalarını tasarlamalarını sağlamayı amaçlar. Bu derste, dil öğretimi ve öğrenimi üzerinde durulur, İngilizce ööğretimi alanında bir dizi kuramsal, uygulama ve etik konuları incelenir. Araştırma tasarımına oluşturma, deneysel araştırma yürütme ilkeleri gibi konular incelenir. Ayrıca yabancı dil sınıflarında araştırma yapmak için gerekli nicel ve nitel yöntemler irdelenir ve araştırma tasarımı, veri toplama araçları, nicel ve nitel veri analizi yöntemleri gibi konular ele alınır. Öğrenciler, yayınlanmış araştırmaları değerlendirir, araştırma raporu yazarak araştırma yapma deneyimi kazanır.
ULUSLARARASI GÜVENLİK SORUNLARI

Ders Kodu

INRE503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin temel amacı öncelikle geleneksel olarak dış politika bağlamındaki güvenlik analizlerinin askeri boyut üzerinde yoğunlaşmasını tartışarak sonrasında Soğuk Savaşın sona ermesiyle güvenlik sorununun alışılmış askeri güvenliğin yanı sıra siyasi, ekonomik ve ekolojik güvenlik boyutlarını da içeren yeni yaklaşımları analiz etmektir. Dersin ikinci bölümünde, Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Politikaları, Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü ve benzeri bölgesel güvenlik kurumlarının uluslararası ilişkilerdeki rolü incelenmektedir. Derste Güvenlikleştirme politikaları ve diğer eleştirel güvenlik kuramları da mercek altına alınarak yüksek lisans öğrencilerine teorik bilgilerin bölgesel durumlara nasıl uygulandığı anlatılacaktır.
PRAGMATİCS AND LANGUAGE TEACHİNG

Ders Kodu

ELTE524

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Ders, öğrencilere iletişimde dilin kullanımı, kullanıldıkları bağlam ve durumlara bağlı olarak ifadelerin olası yorumları, konuşma eylemleri, konuşma ilkeleri ve dil öğretimi edimbilim çalışmalarının dil öğretimine yansımalarına ilişkin bilgi vermeyi amaçlar. Bu derste, tümce anlamının sözce anlamı açısından bir bağlamdan diğerine nasıl değiştiği konusu irdelenir. Oluşturulan sözce ile farklı bağlamlarda farklı işlevlerin nasıl yerine getirildiği incelenir. Bu derste ayrıca insanların etkili iletişim için nasıl işbirliği yaptıkları tartışılır. Bu kursu tamamlayan öğrenciler, edimbilimdeki önemli kavramları tartışabilecek ve doğal ortamlarda elde ettikleri dilsel verileri hem yapı hem de işlev açısından analiz edebilecektir. Kredi: (3, 0, 0) 3 Önkoşul: AKTS: 8 Kısa Ders Adı: Ders Türü: Area Elective Öğretim Dili: İngilizce Anahtar Sözcükler:
DRAMA İN LANGUAGE CLASSES

Ders Kodu

ELTE613

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin amacı drama etkinliklerinin yabancı ya da ikinci öğrenmedeki rolünü araştırmaktır. Ders, eğitici drama ve eğitici dramanın dil öğrenimi potansiyeline genel bir bakış sunar. İngiliz Dili Öğretiminde dramanın daha fazla kullanma olanaklarını araştırmak, tartışmak ve uygulamak önemli amaçlar arasında yer alır. Bu doğrultuda ilgili kuram ve uygulama örnekleri ele alınır. Sözcük birimlerinin, dilbilgisi birimlerinin, dilin işlevsel özelliklerinin öğretilmesinde ve dil becerilerinin geliştirilmesinde dramanın rolü araştırılır ve tartışılır. Dil öğreniminin tüm düzeylerinde kullanılacak yeni materyallerin araştırılması ve üretilmesi dersin konuları arasında yer alır. Bu dersin sonunda öğrenciler, etkili drama etkinlikleri planlayabilecek, yürütebilecek ve bu tür etkinliklerin etkinliğini araştırabilecektir.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Kayıt harcı ve diğer ücretler* € 245,00
Sosyal Etkinlik Ücreti € 50,00    
  KDV Hariç

*1. yıl öğrencilerine uygulanır. Diğer öğrenciler için € 195,00.