Dimağ Feridun

Öğr. Gör. DİMAĞ FERİDUN

Hukuk Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili
Ofis
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
  • University College London International Business Law (Yüksek Lisans, 2009)
  • University of Geneva Economic Law (Yüksek Lisans, 2008)
  • University of Geneva Law (Lisans, 2007)