Kampüs

UKÜ’de Yükseköğretimde Kalite Ele Alındı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) ev sahipliğinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sakarya Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversite’lerinin işbirliğinde Yüksek Öğretimde Kalite Konferansı (IQC) ve Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (IETC) tamamlandı.

Yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilen konferansların açılışında konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri böylesi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uluslararası çapta gerçekleştirilen konferansta sunulan bildirilerin gerek yükseköğretimde kalite çalışmalarına gerekse de eğitim teknolojilerindeki yeni gelişmelere ışık tutacağına inandığını belirtti. 

 

Konferansın ilk gününde Yükseköğretim Kalite Kurulu eski Başkanı ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas da “Yükseköğretimde Kalite” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Türk Yükseköğretim sisteminde kalite konusunda önemli adımların atıldığına dikkat çeken Elmas, “Dünyada değişim her zaman vardır. Ancak son yıllarda yaşanan değişimlerin gelişim hızı artıyor ve insan uyumu zorlaşıyor” dedi. 

Prof. Dr. Elmas, bu konuda çözüm olarak bireylerinin iletişim, analitik düşünme, eleştirel düşünme, inovasyon, aktif öğrenme ve dijital yetkinliklere sahip olmasının önemini vurguladı. 
Konferansa konuşmacı olarak katılan Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Buket Akkoyunlu “Yükseköğretimde çevrim içi ders tasarımında kalite güvencesi” başlıklı konuşmasında, “COVID-19, çevrimiçi öğrenmede kalite süreçlerinin önemini ve aciliyetini ortaya koyarak, çevrimiçi öğrenme ortamlarında kalite ve kalite güvencesinin bazen göz ardı edildiğini gösterdi” bilgisini paylaştı.

Etkinlikte Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Steve Harmon, Sains Malezya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rozhan M. Idrus, ABD McWeadon Eğitim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Badrul Khan, Coimbra Üniversitesi’nden Prof. Dr. Carlos Francisco De Sousa Reis, Ohio Üniversitesi’nden Prof. Dr. Douglas Franklin, George Washington Üniversitesi’nden de Prof. Dr. Susan Copp, Ohio Üniversitesi’nden Prof. Dr. Teresa Franklin,  Çankaya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, Üsküdar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aylin Tutkun Ünal, George Mason Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Federica Incerti ve Amerika Instancy Şirketi Kurucu ve CEO’su Harvey Singh davetli olarak birer sunum gerçekleştirdiler.

UKÜ’nün ev sahipliğinde iki gün süren organizasyonda yerli ve yabancı 150 bilim insanı yer alırken, konferansta bildiri sunumları yanı sıra ayrıca öğretmenlere yönelik atölye çalışmaları da düzenlendi.