Eğitim

KTEV’in ülkedeki eğitime katkıları devam ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Emiroğlu, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın (KTEV), eğitimin önemine inanan ve yaşadığı ülkenin geleceğine katkıda bulunmayı amaçlayan eğitim gönüllüleri tarafından 1994 yılında kurulduğunu belirterek, kuruluşundan bu yana vizyonu ve faaliyetleri ile ülkeye pek çok alanda katkı koymaya devam ettiğini dile getirdi. 

Toplumların geçmişlerinden aldıkları kültürel miraslarını korumak, varlıklarını devam ettirmek ve geleceğe güvenle bakabilmeleri için eğitimin büyük önem taşıdığını söyleyen Emiroğlu, Kıbrıs Türkü’nün tarihsel köklerinden aldığı vakıf geleneğini her alanda olduğu gibi eğitim alanında da başarıyla sürdürdüğünü kaydetti. 

Yrd. Doç. Dr. Emiroğlu, açıklamasında eğitimin bir ülkenin temel motivasyon kaynağı olduğunu da belirterek, “Eğitim, nitelikli insan yetiştirme gücü yanı sıra bireysel ve sosyal yönden mutlu bir toplum inşasında da son derece önemli bir işleve sahiptir” dedi.  

Vakfın amaçları hakkında da konuşan Emiroğlu, “Bilim, kültür, sanat ve eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda ihtiyaçların karşılanmasına destek vermek ve yöneticiler ile öğretmenleri teşvik etmek amacı taşıyan KTEV aynı zamanda öğrencilere sağladıkları burs imkânları ile de faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor” ifadesini kullandı.  

Yrd. Doç. Dr. Emiroğlu Vakfının ülke genelinde okul yapmak, okulların alt yapılarının geliştirilmesine ve onarımlarına katkıda bulunmak, ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere eğitim imkânı sağlamak, öğrencilerin bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunmalarına destek olmak yönünde de katkıda bulunduğunu anımsatarak, aynı zamanda kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve yaygınlaşmasını desteklemek için gerekli olanakları sağladığını da dile getirdi. 

Eğitime katkı koymayı amaçlayan herkesin Vakfa destekte bulunabileceğine de işaret eden Emiroğlu, 2 Haziran KTEV’in kuruluşu nedeniyle vakfa eğitimle dolu nice seneler temennisinde bulundu.