Güzel Sanatlar

İç mekân tasarımı önemli

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Kurt tasarımın iç mekânda bireyin kendini iyi ve mutlu hissetme süreçlerinde belirleyici bir rol oynadığını dile getirerek, bu bağlamda özellikle son dönemde konut tasarım yaklaşımlarında iç mekânın ev kavramı ötesinde, ofis, derslik, sosyalleşme gibi işlevlere de hizmet edecek bir yapıya evirildiğini belirtti.

İç mimarlık mesleğinin gelecekte “Yavaş Yaşam” felsefesi ile sürdürülebilir yaklaşımlara daha da önem vereceğini aktaran Kurt, bu sayede insanların iç mekân tasarımının bir bileşeni olan doğa ile bağlarının daha da güçlenmesini sağlayan girişimlerin artacağı kaydetti. 

Prof. Dr. Kurt günümüzde iklim değişikliği ve azalan doğal kaynakların farkındalığı bağlamında toplumu ve bireyi önemseyen, kendinden sonraki nesillere saygı gösteren, uzun vadeli kullanım ile somut ve soyut anlamları yeniden yorumlamaya değer veren iç mekân tasarımı disiplininin modern yaşamın vazgeçilmez bir gereği olduğunu dile getirdi.  

İç mimarlık çalışmalarının insan davranışında, eyleminde ve hissetme biçiminde çok önemli bir etkisi olduğuna da dikkat çeken Kurt, iç mimarlık çalışmalarının bu bağlamda toplumun yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olduğunu söyledi. 

Prof. Dr. Kurt, iyi iç tasarımın mekânsal gereksinimleri karşılamanın yanı sıra güven, empati, gurur, yaratıcılık, güvenlik ve coşkuya ilham verebildiğini de belirterek, “İç mimarlık mutluluğu çağrıştırıp, ruhu dinginleştiriyor” dedi. 

Bu yılki Dünya İç Mimarlık Günü temasının Uluslararası İç Mimarlar Federasyonu tarafından “Geçmişin Gururu, Geleceğin Teşviki”  olarak belirlendiğini dile getiren Kurt, açıklamasında konforlu ve kaliteli iç mekânlar yaratan tasarımcıların ve tüm insanlığın Dünya İç Mimarlık gününü de kutladı.