Mühendislik

“Doğal denge bozuldu ve biyoçeşitlilik azaldı”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İme Akanyeti her geçen gün çevre sorunlarının artmaya devam ettiğini belirterek, “Artan çevre sorunları yanı sıra dünya genelinde yaşanan soğuk ve sıcak savaşlar nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizler insanların yaşamını her yönden zorlaştırıyor” ifadesini kullandı. 

Birleşmiş Milletlerin (BM) bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında “Tek Bir Dünya” sloganını yayınladığını aktaran Akanyeti, bu slogan ile BM’nin tüm dünya ülkelerini çevreyi korumak için harekete geçmeye çağırdığını kaydetti. 

Doç. Dr. Akanyeti, doğal dengenin bozulduğunu ve biyoçeşitliliğin azaldığını vurgulayarak, bu olumsuzlukların sebebi olarak tüm dünyada artan hava, toprak ve su kirliliğine ve bu bağlamda oluşan iklim değişikliğine dikkat çekti. 

Bu sorunlarla bağlantılı olarak artan enerji krizleri, gıda üretimindeki sıkıntılar, temiz içme ve kullanım suyuna erişimin azalması gibi sorunların da yaşandığına dikkat çeken Akanyeti, bu ve benzeri birçok etkenin özellikle gelişmemiş ülkelerde büyük can kayıplarına ve hastalıklara yol açacağının öngörüldüğünü belirtti.  

Doç. Dr. Akanyeti, ülkelerin bireysel çıkarlarını bir yana bırakarak, dünyanın tek olduğunu hatırlamalarının önemli olduğunu söyleyerek, “Tüm ülkelerin bütünsel, uluslararası çözümler üretmek üzere bir araya gelmesi gerekiyor. Kapitalist üretim ve tüketim şekilleri yerine doğa ile uyumlu, sürdürülebilir bir yaşam şeklinin benimsenerek daha temiz ve daha yeşil bir dünya için gerekli adımların atılması elzemdir” dedi. 

Özellikle Kıbrıs bağlamında bilgi veren Akanyeti, “Tüm bölgelere kanalizasyon sisteminin uygulanması ve evsel/endüstriyel atık suların uygun arıtma sistemleri ile arıtılması atılabilecek en önemli adımlardan biridir” şeklinde konuştu. 

Akanyeti, yeniden kullanım ve geri kazanımı içeren bütünleşmiş atık yönetim sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini de dile getirerek, bu sayede döngüsel ekonomiye katkı sağlanacağını da kaydetti. 

Tehlikeli atıkların doğru yönetimi, toplu taşımacılığın yapılandırılması, yeşil alanların genişletilerek hava kalitesinin artırılması, kara ve sulardaki ekosistemin korunması gibi konulara da öncelik verilmesi gerektiğini aktaran Akanyeti, “Tüm bu adımların atılabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak, denetim mekanizmalarının ivedilikle uygulanması gerektiğini ifade etti.