Diş Hekimliği

Diş Hekimliği alanında 4 farklı doktora programı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne bağlı olarak Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti ve Ağız Diş Çene Cerrahisi anabilim dallarında doktora öğrenci kabulü başladı.

UKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Engin Bulut 2021-2022 Akademik yılı bahar dönemi kayıtlarının yapıldığı Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti ve Ağız Diş Çene Cerrahisi programlarının tümünün de eğitim dillerinin İngilizce olduğunu kaydetti.  

Amaçlarının çağdaş ve uluslararası standartlarda mezunlar vermek olduğunu dile getiren Bulut, öğrencilerini topluma ileri seviyede sağlık hizmeti verebilecek klinik ve bilimsel donanıma sahip olarak yetiştirdiklerini belirtti.

Prof. Dr. Bulut, söz konusu alanlarda doktora yapacak öğrencilerin araştırmacı, sorgulayıcı, analitik ve eleştirel düşünceye sahip olmaları yönünde bir eğitim programı hazırladıklarını  ifade ederek, bu sayede sadece alanında uzman kişiler değil, iletişim becerileri gelişmiş, etik kurallara bağlı, yaşam boyu eğitim bilinci gelişmiş, sağlık alanında yapıcı bilim insanları yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mezunlarının teknolojik gelişmeleri kendi alanlarına uyarlayabilen bireyler olmalarına büyük önem verdiklerini aktaran Bulut, ayrıca doğrudan teknolojik gelişmelere katkıda bulunabilmeleri için gerekli bilgi ve donanımın da sağlanacağını ifade etti.