CIU-Zehra-Borataş

Yrd. Doç. Dr. ZEHRA BORATAŞ

Fen- Edebiyat Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2626
Ofis No. ST255
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Eastern Mediterranean University -Mathematics (Doktora, 2006)
 • Eastern Mediterranean University -Applied Mathematics and Computer Science (Yüksek Lisans, 1995)
 • Eastern Mediterranean University -Applied Mathematics and Computer Science (Lisans, 1993)
Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Uluslararasi Hakemli Dergide Yayin (Q2), 2022. "Further theories on application of new generalized probability density function and its applications", Aysegul Erem, Bülent Bilgehan, Ali Özyapıcı, Zehra Boratas Sensoy - 2022
 • Uluslararasi Hakemli Dergide Yayin (Q3) 2020. "Generalized probability density function and applications to the experimental data in electrical circuits and systems", Ali Özyapıcı, Bülent Bilgehan, Zehra B. S¸ensoy - 2020
 • Bülent Bilgehan, Ali Özyapıcı, Zehra B. Sensoy, “Experimentally approved generalized model for circuit applications”, International Journal of Circuit Theory and Applications, 2018; 46: 599-611 - 2018
 • Peter Kas, Gabor Kassay, Zehra Boratas Sensoy, 'On generalized equilibrium points', J. Math. Anal. Appl. 296 (2004) 619-633, Elsevier Inc. - 2004
 • Z.Boratas, T.Illes and P.Kas, 'Entropy and Young Programs: relations and self-concordance', CEJOR, Volume 10, 261-276, 2002, Issue 4, Physica-Verlag. - 2002

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Ali Özyapıcı, Zehra B. Sensoy, and Tolgay Karanfiller, "Effective Root-Finding Methods for Nonlinear Equations Based on Multiplicative Calculi", Journal of Mathematics, Volume(2016), Article ID 8174610(Indexed in Web of Science) - 2016

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • M. Köse Ulukök, Z. Borataş Şensoy, Cain Kazimoglu, ''Impact of Encrypted Multiple Choice Exam on Student Success'', International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, April 23-26 2015, Antalya (TURKEY) - 2015
 • M. Köse Ulukök, Z. Borataş Şensoy, ''Encrypted Individual Multiple Choice Questions'', 5th International Conference on Information Security & Cryptology, May 17-18, 2012, Ankara, Turkey - 2012
 • Z.Boratas, T.Illes and P.Kas, 'Entropy and Young Programs: relations and self-concordance',17th European Conference on Operational Research, July 16-19, 2000, Budapest, Hungary. - 2000
 • Z.Boratas, 'Has Edge Numbering an Effect on the Performance of the Criss-Cross Method in a Directed Graph', 16th International Symposium on Mathematical Programming, August 24-29, 1997, Lausanne, Switzerland. - 1997

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • M. Köse Ulukök ve Z. Borataş Şensoy, 'Öğrenciye Özel Çoktan Seçmeli Sınav Sorusu Hazırlama'. 5. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Nisan 26-27 2012. Ankara, Türkiye - 2012
Projeler
 • Milli Eğitim Bakanlığı(KKTC) projesi, 'KKTC'deki İklim Değişikliğinin İncelenmesi: Olası Tehlikeler için Çözüm Önerileri', 2009
Çalışma Alanları
 • Optimizasyon, Olasılık Teorisi
İdari Görevler
 • Temel ve İnsani Bilimler Bölüm Başkanı