1. ‘Başgan’ isimli belgeselin gösterimi ve Yönetmen Orhan Eskiköy ve Proje Danışmanı Mete Hatay ile söyleşi, 2017
  2. Gazeteci Sevgül Uludağ'ın ‘Kıbrıs’ta Kayıplar’ konusundaki sunumu ve ‘İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Kurbanları Derneği’ üyeleri ile söyleşi, 2017
  3. ‘Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı’ isimli belgeselin gösterimi ve Yönetmenler Sami Özuslu ve Anna Prodromou ile söyleşi, 2017 3.
  4. ‘Uyuşmazlık Çözümü Mekanizmaları’ sertifika programı, 15 ve 22 Mayıs 2017
  5. ‘Siyasal Kayırmacılık ve Çatışma Çözümü: Kıbrıs Örneği’ konulu seminer, Kıbrıs ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi Direktörü Sertaç Sonan, 2017
  6. ‘İhtilaflı Bölgelerde Araştırma, Metodolojik ve Kavramsal Yaklaşımlar’ başlıklı seminer, Dr. Svitlana Buko, 2018
  7. ‘Kültürel Zeka Gelişimi ve Liderlik’ başlıklı seminer, Prof. Dr. Boyd Johnson, 2018
  8. ‘Toplumlararası Temas ve Yeniden Bir Arada Yaşama İsteği’ başlıklı seminer, Doç. Dr. Deniz Yücel, 2018

Araştırma faaliyetleri

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kıbrıs ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi özellikle Kıbrıs özelinde önemli çalışmalar yürütmektedir. Devam eden araştırmalarımız:
     - Kuzey Kıbrıs’ta Siyasal Katılım Anket Çalışması ve Analizi Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Sertaç Sonan