Devam eden Araştırma ve Projelerin Listesi

Yüksek gıda enflasyonu sırasında belirsizliklerin tarımsal emtialar arasındaki bağlantı üzerindeki etkileri.

Azimli, A., Mandacı, P., and Mandacı, N. (2023).

Bu makale, 14 büyük tarımsal emtia geleceği arasındaki oynaklık bağlantısını ve bazı seçilmiş belirsizlik ve risk ölçümlerinin (ekonomi politikası belirsizliği, jeopolitik risk, iklim politikası belirsizliği ve ticaret politikası belirsizliği gibi) bu bağlantı üzerindeki etkisini Ocak ayından itibaren kapsayan bir dönem boyunca araştırmaktadır. 1 Aralık 2007'den 31 Aralık 2022'ye kadar, gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar dahil. İlk olarak, bağlantılılığı ölçmek için zamanla değişen parametre vektör otoregresyonları (TVP-VAR) modelini ve ardından belirsizliklerin etkisini ölçmek için OLS ve niceliksel regresyon modellerini devreye alıyoruz. Sonuçlarımız, ilgili öğeler arasında yüksek derecede toplam bağlantılılık olduğunu göstermektedir. Spesifik olarak, buğday, kanola ve canlı sığırlar net uçuculuk vericileri iken, kahve, mısır ve şeker net alıcılardır. Ek olarak, 2007-2008 küresel mali krizleri sırasında genel bağlantılılığın arttığını gördük; ancak COVID-19 salgını ve Rusya-Ukrayna çatışması sırasında benzer bir artış gözlemlemedik. Ayrıca, hem ekonomik hem de iklim politikası belirsizlik önlemlerinin bağlantılılık üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu tespit ettik; yine de bağlantılılık ile ticaret politikası belirsizliği ve jeopolitik risk arasında somut bir ilişki teşhis etmedik. Sonuçların tarımsal emtia fiyatları ile ilgilenen yatırımcılara, portföy yöneticilerine ve politika yapıcılara önemli ipuçları vereceğini tahmin ediyoruz.

 

Jeopolitik Risklerin Doğal Kaynaklar Arasındaki Bağlılık Üzerindeki Zamanla Değişen Etkisi: Q-Var Yaklaşımından Kanıt.

Mandacı, P., Azimli, A., and Mandacı, N. (2023)

Bu makale, jeopolitik riskin başlıca doğal kaynak ürünleri arasındaki bağlantılılık üzerindeki etkisini incelemektedir. Ando ve diğerlerinin Q-VAR bağlantılılık tahmini yaklaşımını uyguladık. (2022), Rusya-Ukrayna savaşı gibi birçok jeopolitik türbülansı içeren 5 Ocak 2010 - 3 Mart 2023 dönemi için. Hem son derece yüksek hem de düşük getiri koşulları altında yüksek bağlantılılık bulduk. Metallerdeki aşırı geri dönüş şokları, enerji emtialarına yayılma eğilimindeydi. Yayılma endeksi, önemli ekonomik, siyasi ve finansal gelişmeler sırasında zirveye ulaştı. Ek olarak, GPR indeksi, aşırı koşullar altında doğal kaynaklar ve emtialar arasındaki bağlantıyı yönlendirir. Yatırımcıların ve politika yapıcıların dikkatini sonuçlarımıza çekmek istiyoruz.

Mevcut Ulusal Projeler

• Kuzey Kıbrıs'ta Yenilenebilir ve Doğal Gaz Elektrik Üretiminin Entegrasyonu: Ekonomik ve Çevresel Analiz
Kuzey Kıbrıs'ta kısa vadede (işletme) ve uzun vadede (kapasite artışı) elektrik üretmek için en düşük maliyetli stratejiyi gerçekleştirmek. Optimum güç üretimi karışımını geliştirmek ve -Stochastic İkili Dinamik Programlama (SİDP), OptiGen, Zaman Serisi (ZS) gibi hesaplama programları aracılığıyla çevresel maliyetleri en aza indirmek.

• Kuzey Kıbrıs'ta Yeşil Güç Sistemine Doğru
Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs elektrik sistemine Pompalı depolama hidroelektrik (PDH) entegrasyonu ile termik santralleri yerine farklı maliyeti-etkin senaryoları (son teknoloji) simüle ederek optimal bir model geliştirmeyi amaçlamaktadır.

• Biyogaz
Hayvansal atıkların (özellikle tavuk ve ineklerin) kullanımından enerji üretimi için biyogaz teknolojisinin sürdürülebilir gelişimi değerlendirilmektedir. Kuzey Kıbrıs'ta mali açıdan sürdürülebilir, ekonomik açıdan sürdürülebilir ve çevre dostu bir proje girişimi ile elektrik üretmek için metan gazı üretmek.

• Su
Kanalizasyon suyunun arıtılmasının maliyetini ve arıtılmış suyun Kıbrıs'ta yetişen yerli ürünlere getirebileceği faydaları değerlendirmek. Özellikle, çamur kanalizasyon suyunun tuzdan arındırılarak tarımda (tarım) - veya kümes hayvancılığında (besicilik) kullanımı.

• Şarap Üretimi
Kıbrıslıların tercihi, yerel şarap üretimi için bir pazar talebi ve esnekliğinin belirlenmesinde anahtardır. Yerel olarak üretilen şarap, tüketici fazlasını destekleyen daha yüksek kalite ve uygun fiyatla sunulduğunda daha fazla talep görebilir. Ayrıca yerel olarak üretilen şarabın nitelik ve niceliğini artırmak için üzümlerin toplu veya senkronize olarak üretilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, çalışma, çiftçilerin toplu şarap üretimine katılma istekliliğini araştırıyor.

Mevcut Uluslararası Projeler

• Su
Asutsuare Su Arıtma Tesisine özel referansla Gana'daki su arıtma projelerinin maliyet-fayda analizini ve kaliteli içme suyuna sahip olmanın faydalarını değerlendirmek.

Tamamlanan Projeler

  1. Cost-Benefit Analysis of Solar Photovoltaic Systems Installed At Cyprus International University
  2. Wastewater Reuse to Mitigate the Risk of Water Shortages: An Integrated Investment Appraisal
  3. Energy Efficiencies and Health Impacts of Alternative Reverse Osmosis Technologies for Potable Water Production from Wastewater: An Integrated Investment Appraisal
  4. Excise Tax Incidence: The Inequity of Taxing Obesity and Beauty
  5. Cost Effectiveness of Investing In Biogas Technology: A Case Study in Northern Iraq
  6. Forecasting Climate Change Impact On Food Security In Kenya

Merkez Ekip Üyeleri

Prof. Dr. Glen P. Jenkins, Müdür
Yrd. Doç. Dr. Mehrshad Radmehr, Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Asil Azimli, Araştırmacı
Yrd. Doç. Dr. Ali Shefik, Araştırmacı 
Yrd. Doç. Dr. Humphrey Hugh Adun, Araştırmacı 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şenol, Araştırmacı 
Yrd. Doç. Dr. Murad Bein, Araştırmacı 
Yrd. Doç. Dr. Hasan Rüstemoğlu, Araştırmacı 
Yrd. Doç. Dr. Kemal Çek, Araştırmacı 
Yrd. Doç. Dr. Boren Sargon, Araştırmacı 
Dr. Tomiwa Adebayo, Araştırmacı