Program Hakkında

Özel Eğitim Anabilim Dalı, Zihin Engelliler Öğretmenliği Bilim Dalı doktora programı, KKTC’de özel gereksinimli bireylerin eğitimi alanında uzman öğretmen yetiştiren programdır. Dört yıl süren programda adaylar, özel gereksinimli bireylerin eğitimi alanında, mesleğinin getirdiği bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip, alanında uzman bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programı tamamlayan öğrenciler, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme yetersizliği, görme yetersizliği veya duygu davranış bozuklukları gibi farklı pek çok yetersizlik alanlarında da yeterli bilgi ve becerilerle mezun olacaktır. Öğrenciler eğitim sürecinde çalışmalarını bilimsel çerçevede ve alanın etik ilkeleri doğrultusunda yürütmeyi öğrenmektedirler. Buna bağlı olarak, bireylerin yaşadıkları sosyal, duygusal, davranışsal ve bilişsel sorunlarda uygun yaklaşım ve yöntemleri uygulayabilir ve alanı ile ilgili kuramsal bilgilere ve uygulama becerilerine sahip olurlar, bilimsel çerçevede araştırmalar gerçekleştirirler.

Eğitim Olanakları

Özel Eğitim Anabilim Dalı, Zihin Engelliler Öğretmenliği Bilim Dalı doktora programında, özel eğitimin temel konulardaki zorunlu derslere ek olarak pek çok seçmeli ders yer almakta ve öğrencilerimizin, alanla ilişkili güncel konularda yetişmeleri de önemsenmektedir. Programda özel eğitimde yeni eğilimler, ileri bilimsel araştırma teknikleri, özel eğitimde sosyal uyum becerilerinin öğretimi, özel gereksinimli çocukların cinselliği ve cinsel eğitimi, özel eğitimde karma araştırma yöntemleri, otizmde seçilmiş konular, tek denekli araştırma yöntemleri ve benzeri konularda pek çok ders seçeneği bulunmaktadır. Özel Eğitim Anabilim Dalı, Zihin Engelliler Öğretmenliği bilim dalı doktora programı birer uzman olma yolunda ilerleyen öğrencilerine kendilerini geliştirebilmeleri açısından en geniş eğitim olanaklarını sunmaktadır.

Kariyer Alanları

Özel Eğitim Anabilim Dalı, Zihin Engelliler Öğretmenliği doktora programından mezun olan öğrenciler uzman birer Zihin Engelliler Öğretmenliği Bilim Dalı doktoru olarak, eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, okul öncesi eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelerin engelliler araştırma enstitülerinde veya üniversitelerin özel eğitim bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca programdan mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilgili özel eğitim birimlerinde ihtiyaç duyulan uzman kişiler olarak görev yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz Zihin Engelliler Öğretmenliği Bilim Dalı doktora programına devam ederken de mezuniyetlerinden sonra da alan ile ilgili bilimsel araştırmalar yürütebilmekte, yayınlar yapabilmekte, alanla ilgili sempozyum ve konferanslarda yer alabilmektedirler. Mezunlarımızın kariyerlerine akademisyen olarak da devam edebilme olanağı bulunmaktadır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Çevik Uraz Merkezi, CU244
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3-5 Yıl

Derece

PhD

Dil

Türkçe