1. Öğrenci yaşam kuralları UKÜ Mevzuatında belirlenmiş kurallar çerçevesinde uygulanır. Burada belirtilmeyen hususlarda üniversite kuralları geçerlidir.

2. Öğrenciler sadece kendilerinin kayıtlı olduğu odalarda kalabilirler, Yurtlar Müdürlüğü'nün bilgisi ve izni olmadan kendi oda veya dairesinden başka, oda veya dairede kalamazlar. Oda sakinleri daire ve/veya odalarına ait anahtar veya kartları bir başkasına geçici olsa dahi veremezler.

3. Yurtlara tüm giriş – çıkış ve izin konuları, Yurtlar Müdürlüğünce değerlendirilir ve her akademik dönem başında öğrencilere duyurulur. Ancak kız öğrenci yurtlarına UKÜ öğrencisi olsa dahi erkek öğrenciler/ ziyaretçiler giremez. Yangın, su kaçağı, elektrik kontağı, yardım çağrısı, kavga, deprem gibi doğal affet durumları olağanüstü haller olup bu durumlarda yurtlara giriş – çıkışlarda yaşam kuralları ve/veya UKÜ Mevzuatı uygulanmayacak olup istisnai ve durumun gerektirdiği haller uygulanacaktır.

4. Her oda sakini ve/veya öğrenci Yaşam Kurallarına uygun şekilde ve belirlenmiş ziyaret saatlerinde UKÜ Yurtlarında ikamet eden başka bir oda sakininin ve/veya öğrencinin kendisini odasında ziyarette bulunmasına izin verebilir. Ancak 1 odada, en çok 1 UKÜ yurdu sakini ve/veya öğrencisi ziyaret amaçlı bulunabilir.

5. Sınav zamanlarında Nöbetçi Bina Amirinin izni ile en fazla 2 UKÜ yurdu öğrencisi 3. ve 4. madde ’de belirtilen kurallar çerçevesinde çalışma maksatlı başka bir UKÜ Yurt sakini ve/veya öğrencisinin odasında ziyarette bulunabilir.

6. Yurtlarda kalan öğrencilerin, Hafta içi (Pazartesi-Perşembe) ve Pazar günleri en geç 24.00’a kadar, Cuma ve Cumartesi günleri ise en geç 02.00’ a kadar kendi yurtlarına girişine izin verilir.

7. Yurtlar Müdürlüğü tarafından aksi duyurulmadığı sürece, UKÜ’nün diğer yurtlarında kalan öğrencilerin Hafta içi (Pazartesi-Perşembe) ve Pazar günü 20.00 - 08.00 arası, Cuma ve Cumartesi günleri ise 00.00-08.00 arasında 3. ve 4. maddelerde belirtilen kurallar çerçevesinde olsa dahi, kendi yurtları dışında başka bir yurdu ziyaret etmeleri yasaktır.

8. Yurt ve apartlara giriş ve çıkış ana kapılardan anahtar veya şifreli kartlarla yapılır. Bunun haricinde yangın kaçış kapılarından, balkon veya pencerelerden giriş ve çıkışlar yasaktır ve cezalandırılır.

9. Stüdyo tipi yurtlarda, yemek pişirmek, soba “ısıtıcı”, tüp gaz, vb. her nevi yanıcı ve/veya ateşli cihazları kullanmak kesinlikle yasaktır (Su ısıtıcısı olarak elektrikli çaydanlık emniyeti alınarak ve Yurtlar Müdürlüğü’nün izni ile kullanılabilir).

10. Yurtlardaki ortak kullanım alanları, odalar veya apartlar gerek yurtlarda ikamet eden öğrenciler ve/veya sakinler gerekse de ziyaretçiler tarafından tertipli, düzenli ve temiz bulundurulacaktır.

11. Yurt odalarının ve apart dairelerinin temizliği ile oda, banyo, WC ve/veya ortak alanların bir fiil temizliği ile hijyenik tutulması o oda veya apartlarda kalan öğrencilere aittir. Ayrıca odalarda bozulmuş ve/veya kokmuş yiyeceklerin bulundurulması ve/veya muhafazası kesinlikle yasak olup bozulmaya, kokmaya elverişli yiyeceklerin buzdolabında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda gerekli cezai müeyyideler Yurtlar Müdürlüğü tarafından uygulanmakta serbesttir.

12. Yurtlarda sakin kişilerin ve/veya öğrencilerin zimmetinde bulunan demirbaş eşyalar zimmetin yapıldığı odaya aittir. Başka odaya taşınması kesinlikle yasaktır.

13. Balkonlara oda veya apart demirbaşlarının çıkartılması ve çamaşır asılması kesinlikle yasaktır.

14. Oda içi hariç balkon pencere veya binaların herhangi bir yerine hiçbir türde Bayrak, flama ve afiş asılamaz.

15. Her yatak mutlaka şilte koruyucu (Alez) ile kullanılacak olup çarşaf ve nevresim takımsız şilte kullanılmayacaktır. Şilteler karyola üzeri haricinde yerlere atılarak kullanılmayacaktır.

16. Yurt ve yurt odalarında, toplu yaşam gereği çevredeki diğer kişi ve kişileri rahatsız etmek kesinlikle yasaktır. Yurt ortak alanları, apart ve odalarında kişi ve aletlerden kaynaklı gürültü, görüntü, ses, tavır ve tutum sergilenemez. Aksi halde Yurtlar Müdürlüğünce gerekli cezai müeyyideler uygulanacaktır.

17. Yurtlarda her türlü hayvan beslemek kesinlikle yasaktır. Tespit edilmesi halinde hayvan ortamdan alınarak uzaklaştırılır ve uzaklaştırma bedeli ile birlikte ortamın ilaçlanması bedeli oda sakininden ve/veya öğrenciden tahsil edilir.

18. Sirkat/Hırsızlık ülke adli yasaları gereği suçtur. Bu tip bir suça karışan öğrenci KKTC yasaları çerçevesinde cezalandırılır ve keza Üniversite Kuralları gereği de gerekli yaptırımlar kendisine uygulanır ve/veya yurtlarda ikametine derhal son verilir.

19. Yurt ve yurt odalarında kanunen yasak olan her türlü kesici, delici, dürtücü ve ateşli silah bulundurmak kesinlikle yasak ve suçtur.

20. Yurtlarda kumar ve/veya kazanç elde etmeye yönelik oyun oynamak ve/veya oynatmak kesinlikle yasaktır.

21. Yurt ortak kullanım alanlarında oluşan zararlardan tüm ilgili yurt öğrencileri ve/veya zararın verildiği koridor ve/veya ortak paydası bulunan mahaldeki öğrenciler sorumludur.

22. Yurtlarda her türlü tütün ve tütün ürünü kullanmak ve alkollü içecek bulundurmak ve kullanmak kesinlikle yasaktır. Bu tip bir suça karışan öğrencilere üniversite ve yurt kuralları uyarınca yaptırımlar uygulanır ve/veya yurtlarda ikametine son verilir. Keza gayri yasal bir durum halinde ilgili kişiler KKTC yasaları çerçevesinde cezalandırılır.

23. Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak yasal olarak suçtur. Bu tip bir suça karışan öğrenci KKTC yasaları çerçevesinde cezalandırılır ve keza üniversite kuralları gereği de gerekli yaptırımlar kendisine uygulanır ve/veya yurtlarda ikametine derhal son verilir.

24. Yurtlarda kayıtlı öğrencilerin, yurtlarda kalmayacağı geçici süreler için izin belgesi doldurarak ibraz etmesi gerekmektedir.

25. Yurtlar Müdürlüğü ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) bilgi vermeden veya izin belgesi doldurmadan, yurtlardan ayrılan öğrenciler hakkında hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir.

26. Yurt Çalışanları, Yurtlarda görev yapan ve genel, idari, disiplin ve güvenlik konularında öğrencilere refakat eden ücretli çalışanlardır. Yurt sakinlerinin ve/veya öğrencilerin mezkûr kişilere görevlerini yaparken gerekli saygı ve işbirliğini göstermeleri zaruridir.

27. Mesai içi veya dışında Bina Sorumluları (Bina Amirleri ve diğer Yurt görevlileri) haricinde kimse yurt odalarına giremez. Yurtlar Müdürlüğü tarafından gerek görüldüğü takdirde Bina sorumluları öğrenci olmadığı durumlarda da Yurt odalarına girebilir.

28. Yurt ve Yurtlar bölgesinde oluşacak herhangi bir adli konuda Bina Sorumluları, Güvenlik Görevlilerine ve/veya Polise haber verebilir.

29. Yurtlar Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde oda değişikliği yapmaya serbest ve yetkilidir.

30. Yurt ve apartlarda karşılaşılan her nevi arızalar yurtlarda ikamet eden öğrenciler ve/veya sakinler tarafından derhal ilgili bina Amirine iletilmelidir.

31. Yurtlarla ilgili duyurular ve uyarılar gerek yurt panolarından gerekse diğer iletişim araçları vasıtası ile (E-posta, web sitesi, vb.) yapılmaktadır. Yurtlarda ikamet eden öğrencilerin ve/veya sakinlerin bu duyuru ve uyarıları takip etmesi zaruridir. Aksi takdirde duyurulardan haberi olmaması hiçbir öğrenci ve/veya sakin için bir bahane teşkil etmeyecektir.

32. Yurtlarda ikamet eden öğrencilerden ve/veya sakinlerden herhangi bir şekilde yüz kızartıcı suçlara, uyuşturucu ve kriminal suçlara karışanlar, Yurtlardan uzaklaştırılır. Ayrıca bu öğrenciler üniversite kuralları ve KKTC yasaları çerçevesinde cezalandırılır.

33. İşbu yaşam kurallarına aykırı olarak kendi apart veya odasında kaçak olarak herhangi bir kimseyi bulunduran ve/veya buna müsaade eden öğrenci veya öğrencilerden ve/veya sakinlerden yurtta kaçak olarak kalınan süre kadar tek kişilik otel odası ücreti tahsil edilir. Ayrıca bu öğrenciler üniversite kuralları çerçevesinde cezalandırılır.

34. Öğrenci Yurtlar Müdürlüğü tarafından tutanak karşılığı kendisine tahsis edilen oda ile demirbaş eşyadan (ranza, yatak, dolap, masa, sandalye gibi ) başka bir odayı ve eşyayı işgal edemez ve/veya kullanamaz.

35. Yurtlarda ikamet eden öğrencinin ve/veya sakinin akrabası, velisi, arkadaşı veya herhangi dışardan bir kişi kendisini odasında ziyaret edemez ve/veya odaya giremez.

36. Yurtlarda ikamet eden öğrenci okul hayatı boyunca sadece 1 defa ücretsiz oda değişikliği yapabilir, diğer oda değişikliklerini 100 € karşılığında yapılabilir.

37. Yurtlar ve apartların ücretleri yıllık hesaplanacak ve herhangi bir koşulda geri iadesi yapılmamaktadır.

38. Yurt odalarının rutin temizliği ayda bir kez Yurt Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup diğer günler odaların bakım, hijyen ve temizliği oda sakinine aittir. Yurt Müdürlüğü tarafından odalarda yapılacak rutin kontrollerde odanın temiz olmaması ve hijyen kurallarına aykırı kullanıldığının tespit edilmesi halinde oda sakini/leri, Yurt Müdürlüğü tarafından yazılı olarak uyarılacaktır. Daha sonra yapılan kontrollerde odanın temiz tutulmadığı tespit edilmesi halinde ise ikinci yazılı uyarı ile birlikte 15 Euro, üçüncü yazılı uyarı ile birlikte 20 Euro ve diğer tüm uyarılarda ise 25 Euro para cezası uygulanacaktır. Türk öğrenciler için söz konusu ceza, uygulanan kurdan TL’ye çevrilerek oda sakininin hesabına borç olarak kaydedilecektir.

39. Odalarda bulunan tuvaletlere ve lavabolara genel drenaj (gider) sisteminin tıkanmasına yola açabilecek herhangi bir maddenin atılması kesinlikle yasaktır. Aksi tespit edildiği takdirde ilgili odanın hesabına yapılan sistemin temizlenme işleminin bedeli yansıtılır. Bu sebeple oluşan arıza veya tıkanıklık (Ör.: rögar tıkanıklığı gibi) genel ise ilgili bölgede veya katta kalan tüm odalara gerekli işlemin bedeli ortak olarak yansıtılır.

40. Burada yazılı kural dışına çıkılması durumunda öğrenci aleyhine disiplin işlemi uygulanır.