Bölüm Hakkında

Bu program, sürekli yenilenen teknolojiler ile birlikte hızla değişmekte olan dünyamızda, işletmelerin bu değişime ayak uydurmasını sağlayacak yaratıcı ve kritik düşünme becerilerine sahip nitelikli uzman bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu programdan mezun öğrenciler, gelişen teknolojilerin özellikle işletmeler üzerindeki etkisini analiz edip değerlendirerek yorumlayabilecek ve işletmelerin rekabet edilebilirliğini artırabilmesi için teknolojiye adaptasyonunu sağlayabilecek altyapıya sahip olacaklardır. Bunun yanısıra, kendisini sürekli olarak geliştirebilen bireyler olabilmek için gerekli donanımı bu program sayesinde kazanacaklar. Sunulan dersler ve araştırma çalışmaları sayesinde bu programdan mezun olan öğrenciler akademisyen veya çeşitli araştırma çalışmalarında yer alabilecek becerilere sahip olabileceklerdir.

Öğrencilerin tez çalışmalarına ek olarak, bu program İleri Bilişim Sistemleri Uygulamaları ve Teknolojileri, Analitik Karar Üretme, İleri Veritabanı Sistem Yönetimi ve Veri Madenciliği gibi dersleri de içermektedir. Derslere ek olarak, katıldıkları konferanslar ve seminerler de öğrencilerin eğitimine fayda sağlamaktadır. Alanlarında uzman öğretim elemanları ile birlikte çeşitli alanlarda yaptıkları araştırmalar öğrencilerin araştırma, metodoloji geliştirme, yazım ve sunum becerilerini kazanmalarına önemli katıda bulunmaktadır.

Eğitim Olanakları

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencileri sınıf ortamında kazandıkları teorik bilgileri, son teknolojilerle donatılmış bilgisayar laboratuvarlarında çeşitli dijital uygulamaları ve üniversitenin araştırma merkezlerindeki ekipmanları kullanarak uygulamaktadırlar. Farklı alanlarda uzman öğretim elemanları ile birlikte çeşitli alanlarda yaptıkları araştırmalar öğrencilerin kendilerini bilimsel araştırma alanında geliştirmelerine ve kariyerlerine önemli katıda bulunmaktadır. Örneğin, öğrenciler İş Zekası dersinde öğrenilen bilgileri Oracle İş Zekası yazılımını kullanarak iş dünyasından elde edilen gerçek veriler üzerinden laboratuvar ortamında analiz, uygulanma ve araştırma yapma imkanına sahiptirler. Diğer bir örnek de öğrencilerin Wacom tablet’i kullanarak bugün iş dünyasında yaygın olarak kullanılan e-imza uygulamaları üzerine yaptıkları araştırmalardır. Bunların yanısıra, araştırma alanları arasında e-ticaret, e-öğrenme, e-işletme, veri madenciliği ve iş zekası yer almaktadır.

Kariyer Alanları

Son yıllarda bilişim sistemleri ve teknolojileriyle birlikte hızla değişen iş ortamlarına uyum sağlayabilecek teorik altyapıya sahip mezunlar vermeyi hedefleyen Yönetim Biliişim Sistemleri Doktora Programı mezun olan bir öğrencinin üniversitelerde, araştırma enstitülerinde ve iş kurumlarında araştımacı, bilim adamı ve eğitmen olarak görev alabilecek beceriye sahip olabileceğinin teminatını vermektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri programında öğrenim gören öğrenciler kazandıkları teorik bilgileri ve araştırma becerileri sayesinde özel sektörün veya resmi kuruluşların araştırma merkezlerinde, proje geliştirme, eğitim ve danışmanlık birimleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda kendilerine üst düzey pozisyonlarda iş olanağı bulacaklardır. Örnek iş posizyonları arasında; araştımacı, bilim adamı, proje yöneticisi, eğitmen ve bilişim teknolojileri danışmanı yer almaktadır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3-5 Yıl

Derece

PhD

Dil

İngilizce