Program Hakkında

Bu programın içeriği, öğrencileri küresel rekabet ortamında yönetim sistemleri, işletme ve bilişim teknolojileri alanlarında bilimsel altyapıya sahip uzmanlar olarak yetiştirecek ve arastırma çalışmalarına katkıda bulucacak şekilde hazırlanmıstır. Yönetim Bilişim Sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi ve kullanılması konularını kapsayan bu program öğrencilerin son yillarda bilişim teknolojileriyle birlikte hızla değişen iş ortamlarına uyum sağlamasını hedeflemektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı yüksek lisans programı içermektedir. Bu programlar öğrencilere gerekli becerilerin kazandırılmasını sağlamak için Yönetim ve Organizasyon, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Sistem Analizi ve Tasarımı, Veritabanı Sistemleri Yönetimi ve İş Zekası gibi dersleri içermektedir. Derslere ek olarak, uygulamalı projeler, konferanslar ve seminerler de öğrencilerin eğitimine fayda sağlamaktadır.

Eğitim Olanakları

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencileri sınıf ortamında kazandıkları teorik bilgileri, son teknolojilerle donatılmış bilgisayar laboratuvarlarında çeşitli dijital ugulamaları ve üniversitenin araştırma merkezlerindeki ekipmanları kullanarak uygulamaktadırlar. Farklı alanlarda uzman öğretim elemanları ile birlikte çeşitli alanlarda yaptıkları araştırmalar öğrencilerin kendilerini bilimsel araştırma alanında geliştirmelerine ve kariyerlerine önemli katıda bulunmaktadır. Örneğin, öğrenciler İş Zekası dersinde öğrenilen bilgileri Oracle İş Zekası yazılımını kullanarak iş dünyasından elde edilen gerçek veriler üzerinden laboratuvar ortamında analiz, uygulanma ve araştırma yapma imkanına sahiptirler. Diğer bir örnek de öğrencilerin Wacom tablet’i kullanarak bugün iş dünyasında yaygın olarak kullanılan e-imza uygulamaları üzerine yaptıkları araştırmalardır. Bunların yanısıra, araştırma alanları arasında e-ticaret, e-öğrenme, e-işletme, veri madenciliği ve iş zekası yer almaktadır.

Kariyer Alanları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler sürekli yenilenen bilişim teknolojilerine hakim olan ve kendilerini sürekli olarak geliştiren bireyler olarak mezun olacaklardır. Bunun yanında, Yönetim bilişim Sistemleri uzmanları hem insanlarla ve teknoloji arasında iyi bir bağ hem de her seviyeden çalışan ve yöneticilerle iyi ilişkiler kurabilirler. Bu nedenle bu bölümden mezun öğrenciler çeşitli özel sektör kuruluşlarının, resmi kuruluşlarının ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarının araştırma geliştirme merkezinde, sistem geliştirme, bilgi işlem merkezi, proje geliştirme, yazılım ve programlama ve danışmanlık birimleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda kendilerine iş olanağı bulacaklardır. Örnek iş posizyonları arasında; yönetim bilişim sistemleri uzmanı veya danışmanı veya koordinatörü, proje gelşitiricisi veya yöneticisi, program geliştiricisi, veri veya sistem analisti ve veritabanı yöneticisi yer almaktadır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MSc

Dil

İngilizce/Türkçe