• İnsan yüzünden duygusal durum analizi
• İnsan hareketlerinden kimlik tespiti
• El yazısından duygusal durum analizi
• Öğrencilerin akademik durumlarının öngörülmesi
• Doğal dil işleme
• Bilgisayar ağlarındaki saldırı ve sorun tespiti