Bölüm Hakkında

Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve Doktora programımız, kuramsal bir bakış açısıyla analitik bilgi üretme anlayışı çerçevesinde değişen uluslararası ilişkileri kapsamlı bir şekilde anlamayı ve çözümlemeyi amaç edinmiştir. Doktora programımızın temel amacı; ögrencilerin mezun olduktan sonra içerisinde yer alacakları kamu ve özel kuruluşların işleyişine ve etkinlik kazanmasına katkı sağlayacak doktora düzeyinde bilimsel ve analitik araştırmalar yapılmasını teşvik etmek, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaşmak ve/veya kariyer yapmak isteyenlerin taleplerine cevap vermek ve sürdürülmekte olan Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programına doktora programını da ilave ederek Üniversitemizdeki ve KKTC’deki uluslararası ilişkiler eğitimine ve bu alandaki bilimsel araştırmaların daha fazla geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, özellikle konu ve bölge-odaklı çalışmalara ve kuramsal tartışmalara analitik bir anlayış getirmeyi planlamakta ve programa dahil edilecek olan derslerin içerikleri bu anlayışla güncellenmektedir. Sözü edilen amaçlar Üniversitemiz uluslararası ilişkiler eğitiminde sağlanan gelişmelere, küresel dünyadaki ihtiyaç ve beklentilerindeki değişmelere paralel şekilde güncellenmektedir.

Eğitim Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı, Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı veya Türk Dili alanlarından birinde ülkenin ihtiyacı olan akademisyenler yetiştirmek, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak üzere eğitim vermektedir. Yetiştirdiği araştırmacı ve akademisyenlerle Türkoloji çalışmalarının gelişmesine ivme kazandırmayı hedefleyen program, Türk Dili ve Edebiyatı sahalarında yeni kuram ve modeller geliştirir. Türk dünyasında karşılaştırmalı incelemeler yaparak dil ve kültür köprüleri kuracak araştırmacıları bilim dünyasına kazandırmayı amaçlar. Türk Dili ve Edebiyatı alt dallarından birinde öğrencinin özgün çalışmaları hem ferdî hem de grup üyesi olarak yürütebilecek uzmanlığı kazanmasını sağlar. Türk dili, kültürü ve edebiyatı alanındaki ulusal, maddi ve manevi değerleri geliştirip gelecek kuşaklara taşıyacak duyarlılıkta bireyleri topluma kazandırır.

Kariyer Alanları

Uluslararası ilişkiler doktora ve yüksek lisans programı mezunları devlet bürokrasisinde, politik yaşamda, medya kuruluşları, üniversite ve araştırma kuruluşları ile uluslararası örgütlerde çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca, uluslararası ilişkiler birimi olan özel şirketler de mezunlarımızı istihdam etmektedir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Çevik Uraz Merkezi, CU244
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3-5 Yıl

Derece

PhD

Dil

İngilizce