Program Hakkında

Dünyanın en eski ve zengin dillerinden biri sayılan Türkçenin, yalnızca Türkiye coğrafyasında değil, aynı zamanda Asya’dan Avrupa’ya uzanan çok geniş bir sahada kullanım alanı bulunmaktadır. Böylesine geniş bir kullanım alanına sahip Türkçenin öğretimine de büyük bir gereksinim duyulmaktadır. Bilimin ve bilginin önemine inanan üniversitemiz bünyesinde açılmış olan Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nın asıl amacı; Türkçe Eğitimi alanında akademik ve mesleki açılardan bilimsel bakış açısına sahip, ülkemiz için bilime ve eğitime katkıda bulunan, insanlığın refahı ve mutluluğu için bilgi üreten, milli kültürümüzü dış dünya bilgisiyle sentezleyip Türkçe Öğretimine modern yaklaşımlar getiren bilim uzmanları yetiştirmektir. Programımız, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi ve Anadil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilim Dallarını içermektedir.

Eğitim Olanakları

ELisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitümüzdeki Türkçe Eğitimi programı öğretim üyelerimizin katkılarıyla desteklenen yüksek lisans programımızda, eğitim boyunca öğrencilerimiz ile her türlü eğitim teknolojilerini kullanarak araştırmalara dayalı verimli bir öğretim yürütülmektedir. Tüm sınıflarımızda akıllı tahta mevcuttur. Akıllı tahtalar aracılığıyla öğretim üyeleri öğrencilerine derslerde işledikleri konularla ilgili videolar ve filmler gösterebilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz akıllı tahtaları kullanarak sunumlar yapmakta, projelerini grup arkadaşlarıyla paylaşmaktadır. Sınıflarımız ekip çalışmalarına imkân verecek donanıma sahiptir. Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programında öğrenim gören öğrencilere kuramsal derslerin yanısıra bilimsel araştırmalar yapma, konferanslara katılma, çalışmalarını bilimsel dergilerde yayın yapma fırsatı tanınmaktadır. Öğrencilerimiz üniversitemiz kütüphanesinin sağladığı önemli bazı veritabanları sayesinde bilimsel kaynaklara rahatlıkla ulaşabilmektedirler.

Kariyer Alanları

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı mezunları, ön koşulları yerine getirmeleri durumunda doktora programlarına devam edebilirler, böylece üniversitelerin bu alanlarına akademisyen yetiştirmenin ilk basamağına da çıkmış olmaktadırlar. Ayrıca bir uzman olarak eğitim alanındaki görevlerini sürdürmeye ve daha fazla bilgi ve beceri kazanmış olarak devam ederler. Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda ilköğretim ikinci kademede (5, 6, 7, 8. sınıf), özel dershane ve etüt merkezlerinde çalışabileceklerdir. Bunların dışında basın-yayın kuruluşlarında, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşiv ve müzelerde, dünya Türkoloji merkezlerinde, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmî kuruluşlarda çalışabilecek ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilecek şekilde geniş iş imkanlarına sahiptir. Bunun yanı sıra, üniversitelerde okutmanlık ya da akademisyenlik seçenekleri vardır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Çevik Uraz Merkezi, CU244
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MA

Dil

Türkçe