Bölüm Hakkında

Bu programın amacı Turizm ve Otelcilik alanında akademik personel yetiştirmektir. Bunun yanında Turizm İşletmeciliği alanında ihtisaslaşmak , emek yoğun sektör bünyesinde kendini zenginleştirmek isteyen adayları geliştirmeyi, eğitmeyi ve Turizm literatürü ve reel sektöre katkı koymayı hedefleyen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Turizm ve Otelcilik alanında yetişmiş akademik personele ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Turizm Yönetimi doktora programı bu açığı doldurmak için dizayn edilmiş zengin bir programdır. Önerilen Turizm İşletmeciliği Doktora programıTurizm ve Yönetim konularında teorik ve uygulamayı içeren metodları bir arada ve bütüncül bir anlayışla sunmakta, akademik dünya ve turizm sektörü işbirliğine dayalı bir eğitim ağı oluşturmaktadır. Program kapsamında uluslararsı turizm bilgi ve becerilerinin etik kurallar çerçevesinde nasıl uygulanabileceği öğrencilere kazandırılacaktır.

Eğitim Olanakları

Öğrenciler Turizm İşletmeciliği Doktora programından mezun olmak için toplamda 7 ders almaktadırlar. Öğrenciler tezli programa kayıt yaptıklarında bir dönemde en fazla 4 derse kayıt yapabilirler. Toplam yedi dersin ikisi zorunlu derstir. Geriye kalan beş ders şeçmeli ders olarak nitelendirilir. Öğrenciler danışmanlarının yardımları ile kayıtlarını tamamlarlar. Danışmanlar sürekli olarak öğrencileri yönlendirir. Üniversite kütüphanesi ve enstitüsü öğrencilere çevirimiçi ve çevirimdışı veri tabanları için giriş hizmeti sunmaktadır. Akademik kayıt danışmanları öğrenciler tez/projeye kayıt olurken mutlak suretle tez danışmanını atarlar. Öğrenciler tez veya projelerini tamamlamaları için üniversite genelinde mevcut olan veritabanlarını ve diğer zengin kaynakları kullanabilirler. Öğrencilerden özellikle tez çalışmalarında kaliteli çalışma yaparak turizm ve otelcilik alanyazına (literatürüne) katkı yapmaları beklenir. Programdan mezun olacak öğrencilerin SSCI endeksinde taranan bir dergide en az 1 yayın yapması beklenir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Alman FIBAA akreditasyonuna sahiptir.

Kariyer Alanları

Turizm İşletmeciliği Doktora Programı, öğrencilerin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında uzmanlaştıkları bir programdır. Turizm İşletmeciliği Doktora Programı dahilinde, turizm ve ağırlama sektörünün genel çalışma felsefesinin ve çalışma prensiplerinin öğretildiği uzmanlık derslerinin yanı sıra turizm ve ağırlama sektörüne odaklanmış işletmecilik dersleri de yer almaktadır. Turizm İşletmeciliği Doktora programı turizmin interdisipliner (disiplinler arası) ve multidisipliner (çok disiplinli) yapısını kullanarak Turizm ve Otel Literatürüne katkı koymayı ve etik kurallar çerçevesinde doktor öğretim görevlisi yetiştirmeyi vizyonlamaktadır. Önerilen bu programın diğer programlardan en ayırt edici özelliği turizm akademik alanına etkili bir lider yaratması ve beşeri ilişkileri gelişmiş donanımlı bireyler yetiştirmesidir. Mezun öğrencilere Ph.D. (Doktora) derecesi verilir. Mezun öğrenciler Üniversitelerde, Eğitim Kurumlarında, Teknokentlerde, Uluslararası danışman şirketlerinde iş imkanları bulabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3-5 Yıl

Derece

PhD

Dil

İngilizce