HAKKINDA

Tıp eğitimi entegre sisteme dayanmaktadır. Bu sistemde  konular birbiri ile ilişkili sistemlere dayanan ders kurullarında multidisipliner bir yaklaşımla incelenir. Dönem I,II ve III tıp eğitiminin klinik öncesi kısmını oluşturur. 1. yılda temel bilimler, 2. yılda insan organizmasının normal biyolojik işleyişi ve temel mikrobiyoloji, 3. yılda ise sistem hastalıklarının fizyopatolojik ve patolojik temelleri, klinik özellikleri ve tedavileri  multidisipliner yaklaşımla verilir.  4. yıl  ve 5. yıl tıp eğitimi klinikle tanışma stajlardan oluşur. Stajlarda teorik dersler yanısıra, hasta başı eğitim, klinik vizitler, hasta hazırlama, poliklinik viziti, ameliyathanede gözlem, seminer ve makale saatleri, klinikler arası ortak toplantılar yer alır. 6. yıl ise intörnlük dönemidir. Hekim adaylarına evrensel düzeyin yanı sıra, ülke koşullarının gerektirdiği tüm bilgi ve becerileri, koruyucu hekimlik ilkeleriyle birlikte edindirmektir.. Öğrenciler kendilerinden sorumlu öğretim üyeleri gözetiminde tüm klinik çalışmalarda aktif rol ve sorumluluk alır. Tıp doktorluğuna doğru son adımında beş yılda öğrendiklerini gözetim altında uygulamayı öğrenir.

MİSYON VE VİZYON

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi eğitimde olduğu gibi bilimsel araştırmalar ile de alanında lider, aranan bir üniversite olmayı, bilim insanı yetiştirmeyi, kaliteli bilgi üretmeyi, ulusal ve uluslararası bilimsel politikaların oluşturulmasında katılımcı ve bilimi yaymayı benimsemiştir. Tıp fakültesi de  eğitimin yanı sıra araştırma alanında da öncü bir fakülte olabilmesi, akademik personelin, lisansüstü ve lisans eğitimine devam eden öğrencilerin araştırma-geliştirme faaliyetlerine aktif katılımlarının sağlanması amacıyla gerekli yapılandırmalar oluşturulmuştur. Misyonumuz, öğrencilerimizi üst düzeyde bilgi, beceri sahibi ve hekimliğin evrensel değerlerini taşıyan doktorlar olarak yetiştirmektir. Sağlık sorunlarına en ileri düzeyde çözümler üretmek, ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağlayacak bilimsel araştırmaları yapmaktır.

Eğitim, sağlık hizmetleri ve bilimsel araştırma alanında ulusal ve uluslararası düzeyde öncülük yapan  ve dünyaca tanınan saygın, yenilikçi ve lider bir Tıp Fakültesi olmaktır.