HAKKINDA

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi , Tıp Fakültesi , tıp eğitimine yeni ve farklı bir görüş getirmek amacıyla kurulmuştur. Seçilmiş öğretim kadrosuyla araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet vermeyi ön plana alan ve tıp alanında yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan, evrensel standartlarda bir eğitim ve sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir. Eğitim süresi altı yıl olup, eğitim dili İngilizcedir. Tıp Fakültesi: Temel Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri ve Dahili Tıp Bilimleri olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu entegre sistemde konular birbiri ile ilişkili sistemlere dayanan ders kurullarında multidisipliner bir yaklaşımla incelenir. Dönem I, II ve III, tıp eğitiminin klinik öncesi kısmını oluşturmaktadır. Dönem 1 (1. yılda) temel bilimler, Dönem 2 (2. yılda)’de insan organizmasının normal biyolojik işleyişi ve temel mikrobiyoloji, Dönem 3 (3. yılda)’de ise sistem hastalıklarının fizyopatolojik ve patolojik temelleri, klinik özellikleri ve tedavileri multidisipliner yaklaşımla verilmektedir. Tıp programının 4, 5 ve 6. yılı antlaşmalı oluduğumuz Başkent Üniversitesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezinde sürdürülecektir. 4. ve 5. yıl tıp eğitimi, klinikle tanışma stajlardan oluşmaktadır. Stajlarda teorik derslerin yanısıra, hasta başı eğitim, klinik vizitler, hasta hazırlama, poliklinik viziti, ameliyathanede gözlem, seminer ve makale saatleri, klinikler arası ortak toplantılar yer almaktadır. 6. yıl tıp eğitimi ise intörnlük dönemidir. Hekim adaylarına evrensel düzeyin yanı sıra, ülke ve dünya koşullarının gerektirdiği tüm bilgi ve becerileri, koruyucu hekimlik ilkeleriyle birlikte edindirmektir. Altıncı yılda ise öğrenciler öğretim üyeleri gözetiminde hasta bakımında sorumluluk alıp eğitimlerini tamamlayacaklardır.

tip-fakultesi

MİSYON VE VİZYON

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi eğitimde olduğu kadar, üniversitede yürütülen bilimsel araştırmalar ile de alanında lider ve aranan bir üniversite olmayı, bilim insanı yetiştirmeyi, kaliteli bilgi üretmeyi, ulusal ve uluslararası bilimsel politikaların oluşturulmasında katılımcı olmayı ve bilimi yaymayı benimsemiş bir üniversitedir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de eğitimin en kaliteli şekliyle öğrencilere sunulabilmesi için son teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış laboratuvarlar bulunmaktadır. Bu donanım ışığında Tıp Fakültesi kaliteli eğitimin yanı sıra araştırma alanında da öncü bir fakülte olabilmeyi, akademik personelin, lisansüstü ve lisans eğitimine devam eden öğrencilerin araştırma-geliştirme faaliyetlerine aktif katılımlarının sağlanmasını hedeflemektedir.

Tıp fakültesinin misyonu, üniversitenin genel misyonu dahilinde kaliteli eğitim, araştırma ve profesyonel uygulamalar ışığında sağlık ve iyi olma durumunu destekleyecek ve kaliteli sağlık bakımı sunabilecek, üst düzeyde bilgi, beceri sahibi ve hekimliğin evrensel ve etik değerlerini taşıyan, ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yürütebilecek doktorlar yetiştirmektir.

Tıp Fakültesinin misyonu, üniversitenin genel misyonu dahilinde kaliteli eğitim, araştırma ve profesyonel uygulamalar ışığında sağlık ve iyi olma durumunu destekleyecek ve kaliteli sağlık bakımı sunabilecek, üst düzeyde bilgi, beceri sahibi ve hekimliğin evrensel ve etik değerlerini taşıyan, ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yürütebilecek doktorlar yetiştirmektir.

EĞİTİM İMKANLARI

Öğrencilerimize en iyi, en kaliteli eğitimi vermek amacıyla Tıp Fakültesi en üst düzey teknolojiye sahip eğitim ve araştırma laboratuvarıları ile donatılmıştır. Moleküler Tıp, Biyokimya, Nörolojik Bilimler, Hücre Kültürü, Mikrobiyoloji, Nörofizyoloji, Hemodinamik Laboratuvarları’nda öğrenciler her türlü araştırma ve çalışma imkanları bulmaktadırlar. Anatomi eğitimi için tasarlanmış kapsamlı bir maket laboratuvarının yanı sıra, gelişmiş bir kadavra salonu bulunmaktadır. Fizyoloji Eğitimi bilgisayarlı veri, kayıt ve deney sistemi ile yapılmaktadır ve her öğrenciye ayrı mikroskop ve eğitim setleri sunulmaktadır. Bunun yanı sıra her öğrencinin deneylere aktif katılımına imkan veren; biyokimyasal ve moleküler analizler, metabolizma analizleri, mikroorganizmaların yapısal ve biyokimyasal analizlerinin yapıldığı ayrı bir eğitim laboratuvarı fakültenin alt yapısı içinde yer almaktadır.