Tarihçe


Bugün, Kıbrıs adasının küçük olmasına rağmen uluslararası yönü, adanın stratejik jeopolitik konumu ve en eski uygarlıklara ev sahipliği yapmış olması önemli rol oynamıştır. Kıbrıs’ın uluslararası kimliği üniversitenin ismi için ilham kaynağı oldu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin (UKÜ) vizyonu, Özer Boyacı’nın Kuzey Kıbrıs’taki yükseköğretimde kalitesi ve lider olma amacıyla kuruluşuna dayanmaktadır.

24 yıl sonra bu vizyonun sayısız başarı hikayeleri, dev kampüsü içerisinde benzersiz eğitim altyapısı, sürekli artan araştırma, sosyal sorumluluk, çevre ve kültür odaklı anlayışı ve yüzden farklı ülkede bulunan mezunları ile devam ediyor.

Misyon ve Vizyon


Öğrencilerimize bilgi, beceri ve yenilikçi değerlere erişmelerine yardımcı olarak onların kariyer fırsatlarını artırmalarını, sürdürülebilir yaşama ulaşmalarını ve toplumun gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamaktayız. Benzersiz ortamımızda, yenilikçi, öğrenci merkezli yaklaşımımız, disiplinler arası çalışmayı, ileri teknolojiyi kullanmayı ve bağımsız öğrenmeye odaklı öğrenmeyi kapsamaktadır.
Öğrencilerimize yaşam kalitesini dönüştüren ve zenginleştiren olağanüstü bir olanak sağlayacağız. Öğretim, araştırma ve gerçek yaşam deneyiminin sürekli geliştirilmesiyle mezunlarımız, toplumda eğitimli, katılımcı ve değişimlerin etik öncüsü gibi nitelikleriyle kabul göreceklerdir.