Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tanıtım Müdürlüğü, Üniversitenin Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta tanınırlığını arttırmak, üniversite adaylarına, ailelere, lise ve dengi eğitim kurumlarına üniversite bünyesindeki programlar, burslar, eğitim hizmetleri hakkında bilgi vermek ve UKÜ’nün sağladığı sosyal, kültürel, sportif ve fiziksel imkanları kapsamlı bir şekilde tanıtmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Bütün bu çalışmalar sonrasında üniversite adaylarının UKÜ’yü tercih ederek kayıt yapmalarına kadar olan tüm süreçlerinden sorumludur.

Çalışma Alanları

Üniversite ile doğrudan temasa geçen aday öğrencilerin bilgilendirilmesi, bölge ofislerin koordinasyonu ve denetimi, temsilciliklerin koordinasyonu ve denetimi, yıllık bütçenin oluşturulması ve planlandığı şekilde uygulandığının denetlenmesi, bölge hedeflerinin oluşturulması, üniversitenin burs, eğitim ücreti, yeni açılabilecek bölümler, program kontenjanları vb. kararlara katkı sağlamak amacı ile görüş raporları hazırlanması, üniversitenin tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli çalışmaların sağlaması görevlerini üstlenir. Tanıtım dönemi için gerekli olacak tüm tanıtım materyallerinin planlanması, tasarım, baskı ve dağıtım süreçlerinin takibi işlerini yürütür.

KKTC Tanıtım Ofisi: KKTC sınırları içerisinde resmi ve özel kurumlara ziyaret gerçekleştirerek, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin temsil edilmesi, tanıtımının yapılması, kurum, kişi, veli ve öğrencilere bilgi verilmesi, üniversite ve yurt kayıtlarının yapılması.

Sağladıkları Hizmetler

Türkiye genelinde 81 ilde faaliyet gösteren temsilcilik ve bölge ofislerini koordine ederek, yükseköğretim öğrenci adaylarının yaşadıkları şehirlerde en sağlıklı şekilde UKÜ hakkında doğrudan bilgi almasını sağlamak.
Aday öğrenci bilgi hattı, online destek hattı, e-posta, sosyal medya gibi kanallarla üniversite ile doğrudan temasa geçen aday öğrencileri, velileri vb, bilgilendirmek.
KKTC’de tüm liselerde yürüttüğü tanıtım çalışmaları ile yükseköğretim öğrenci adaylarının UKÜ hakkında doğrudan bilgi almasını sağlamak.
Üniversite adaylarının, üniversiteye giriş sınavında doğru ve bilinçli tercih yapmalarına katkıda bulunmak, meslek seçimleri ve kariyer olanakları konularında bilgi vermek.
Türkiye’de ve KKTC’de düzenlenen eğitim ve meslek tanıtım fuarlarına katılmak
İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Lise ve dengi eğitim kurumları, RAM, odalar, valilik, belediyeler, basın ve diğer medya kuruluşları vb. paydaşlar ile iyi ilişkiler geliştirmek ve UKÜ’yü en iyi şekilde tanıtmak.
Türkiye ve KKTC’de farklı hedef kitlelere yönelik çeşitli seminer ve sertifika programları düzenlemek.
Tercih dönemi aday öğrencilerin tercih süreçlerinde ikna ve danışmanlık hizmeti vermek.
ÖSYM ve UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı üzerinden Üniversiteye yerleşen öğrencilerin üniversite ve yurt kayıt işlemlerini yürütmek.
Yatay geçiş başvurularını almak, ve kayıt tamalanıncaya kadar olan süreçleri takip etmek.

İletişim

Tanıtım Müdürlüğü
Öğrenci Hizmetleri Binası
Tel: - +90 392 671 1111 Dahili - 2015
E-posta: tanitim-tc@ciu.edu.tr