Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UKÜSEM), üniversitemizin toplumun hizmetine sunduğu eğitim programlarının düzenlenmesini, yürütülmesini ve bunların koordinasyonunu sağlayan birimidir. UKÜSEM’in kuruluş amacı toplumun sürekli eğitim ihtiyacını karşılamak üzere üniversite birimlerinin uzmanlıklarından yararlanarak üstün nitelikte kısa ve uzun süreli eğitim programları düzenlemek; bireylerin değişen dünya koşullarında başarıya ulaşmalarına katkı sağlayabilecek, kariyer ve kişisel gelişimlerini destekleyen öğrenme seçenekleri sunmak; üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğini geliştirerek ülke kalkınmasına hizmet vermektir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, akademik birimlerinde, deneyimli eğitici kadrosu ile mesleki alanda eğitimli, üretken ve gelişimi isteyen bireyler yetiştirmek vasıtasıyla ülke kalkınmasında üzerine düşen görevini başarıyla sürdürmeye devam etmektedir. Üniversitemiz mevcut eğitim programının yanısıra, gerek üniversitemiz bünyesinden ve gerekse yurtiçinden gelen eğitim taleplerini yine deneyimli eğitmen kadrosu ile değerlendirip Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla karşılamayı hedeflemiştir. Başta teknoloji olmak üzere çevremizdeki her olgu hızla ve sürekli olarak değişir.

Kuruluşların bu değişime ayak uydurmaları gerekçesi, sürekli eğitimi karşımıza temel bir varoluş koşulu olarak çıkarmaktadır. Gelişen dünyaya ayak uydurmak, çağdaş toplumların gerisinde kalmamak ve nitelikli elemanları, geleceğin atıl iş gücüne dönüştürmemek için SÜREKLİ EĞİTİM şart olmaktadır. Bu bağlamda UKÜSEM’in amacı; üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak düzenlenen eğitim programları ve etkinlikler aracılığıyla üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, topluma hizmet amacıyla kamu ve özel sektörün çeşitli kesimlerine eğitim programları düzenlemektir.

Prof. Dr. Ahmet ADALIER

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü