Eğitmen: UKÜ Akademik Personeli
Eğitim Yeri: UKÜ
Eğitim Süresi: 20 saat


Amaç ve İçerik
SPSS Statistics, mantıksal olarak toplu ve harmanlanmamış istatistiksel analiz için kullanılan bir yazılım paketidir. SPSS programı baz kısmında istatistiksel analiz yanında "veri yönetimi (hal seçimi, yeniden dosya şekillendirme, türetilmiş veri yaratılması)" ve "veri dokümantasyonu (bir veri dosyasi içinde bir "meta-veri" sözlüğünün depolanmasiı)" işlemlerinin yapılması da bu yazılımın önemli niteliklerindendir.
Eğitim Programının amacı, Master ve Doktora Tezi, Nitel Akademik çalışmalar ve projeler yapan, Araştırma sektöründe çalışanlar, anket geliştirip veri analizi yapmak isteyenler, Şirketlerinde istatistiksel raporlar yazanlar için istatistiksel analiz yapan için SPSS programın uygulamalı eğitimini verir.

Değerlendirme Süreci
Eğitim programını tamamlayanlar “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaktır. Eğitim programının sonunda yapılacak olan “Değerlendirme Sınavında” başarılı olan katılımcılar ise “Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaktır. Katılımcıların, program süresi boyunca en az %70 devam zorunluluğu vardır. Ayrıca katılımcının derslerde aktif olması beklenir.