Program Hakkında

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek mesleki bilgisini yenileyip, geliştirebilen, bilim dünyasında sosyal hizmet alanında çalışan; temel bilimlere hakim, analitik düşünce ile bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun yaşam kalitesini geliştirmek için sosyal değişime, insan ilişkilerinde sorun çözmeye, güçlenmeye ve özgürleşmeye katkı sağlayan; sosyal olarak dışlanmış ve yalnızlaşmış duyarlı insanların ve risk gruplarının sosyal alana dahil edilmelerini kolaylaştıran, bireysel ve takım çalışmalarında sorumluluk ve/veya yetki alabilen ve bunların gereğini yerine getirebilen; mesleğin etik kurallarına uygun politikalar üreten vizyon sahibi nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Olanakları

Sosyal Hizmet Yüksek lisans Programı, Sosyal Hizmet eğitimi sosyal politika konularının yanı sıra sosyoloji, sosyal araştırma, psikoloji, sosyal psikoloji ve sosyal antropoloji konularında öğrencilere güçlü bir altyapı sağlar. Bu bağlamda yüksek lisans öğrencileri aldıkları uzmanlık alanı dersleri ve alana yönelik yazacakları tezleri ile nitelikli birer Sosyal Hizmet Uzmanı unvanını alacaklardır.

Kariyer Alanları

Sosyal Hizmet uzmanları ilgili bakanlıklara bağlı müdürlüklerde, vakıflarda, çocuk ve yaşlı bakım evlerinde, kadın sığınma evlerinde, ergen danışma merkezlerinde, sağlık merkezleri ve eğitim kurumlarında, kriz merkezlerinde ve sivil toplum örgütleri gibi birçok alanda istihdam olanağından aldıkları üst düzey bilgiler sayesinde öncelikli olarak yararlanabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Çevik Uraz Merkezi, CU244
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MA

Dil

İngilizce