Program Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, dünyadaki sağlık yönetimi gelişim ve değişim süreçleri ile uyumlu bir programdır. Programın hedefi, sağlık sektöründe, sağlık kurumları yönetimi bilgilerine sahip, alanına özgü teorik bilgi ve uygulama becerileri ile donanmış, multi-disipliner çalışma içinde yer alabilen, sağlık kuruluşlarının işleyiş, yönetim ve hizmetlerini bütüncül bir bakış açısı ile ele alabilen uzmanlar yetiştirmektir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı hem günümüz dünyasında hem de ülkemizde giderek önemi artan sağlık sektöründe, mesleki kariyer yaparak başta hastaneler olmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde ve sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda yönetim görevi almak ya da üst düzey yönetim görevlerine yükselebilmek için önemli bir olanak yaratmaktadır. Programda sağlık sektöründeki ve sağlık kurumları işletmeciliği alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecekleri ve öğrencilere ihtiyaç duyulan alanlarda kullanabilecekleri uzmanlık bilgileri kazandırmak hedeflenmiştir.

Eğitim Olanakları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, İngilizce dilinde tezli ve tezsiz programlar olarak yürütülmektedir. Tezli programlarda 7 ders + Seminer + Tez yazılması; tezsiz programlarda ise 10 ders + Proje Raporu hazırlanması söz konusudur. Her iki tür programda da öğrencilerimizi sağlık kurumlarında yönetim görevi alabilmelerini veya yönetim kademelerinde yükselmelerini sağlayacak ya da akademik kariyer yapmalarının yolunu açacak dersler verilmektedir. Bu dersler arasında Sağlık Kurumlarında Yönetim, Sağlık Kurumlarında Pazarlama, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi ve Akreditasyon, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Sağlık Kurumlarında Nicel (Kantitatif) Karar Verme Teknikleri, Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik, İşletme Ekonomisi, Sağlık Hizmetlerinde Mesleki Etik Kuralları yer almaktadır. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Sağlık Kurumlarında Pazarlama her öğrencinin alması gerekli olan zorunlu dersler olup diğer dersler seçmeli derslerdir.

Kariyer Alanları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrencilerimiz, sağlık sektöründeki pek çok hizmet alanında görev alabilmektedirler. Mezunlarımız, başta Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri olmak üzere, hastaneler ve sağlık merkezlerinin, tıbbi kliniklerin idari pozisyonları, muhasebe ve insan kaynakları, pazarlama ve lojistik departmanları olmak üzere tedavi ve sağlığın korunması amacı taşıyan tüm kuruluşlarda, kamu kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının sağlık hizmeti veren birimlerinde, sağlık sektörüne malzeme üreten ve/veya pazarlayan kuruluşlarda, ilaç, tıbbi cihazlar, sağlık hizmet alanında kullanılan sarf malzemeleri, sağlık bakım malzemeleri ve araçları üreten ve sağlayan kuruluşlarda, sağlıkla ilgili araştırma-geliştirme merkezlerinde, yönetici, uzman veya sağlık danışmanlığı gibi görevlerde çalışabilmektedirler. Bu tür görevlerin yanısıra mezunlarımız sağlık hizmeti veren kurumlarda kalite yönetimi ve akreditasyon konularında da etkin şekilde görev alabilmektedirler. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı mezunlarımız ayrıca doktora eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapma imkanına da sahiptirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MSc

Dil

İngilizce